Search Results

449 items found

Blog Posts (409)

 • Degnejorden, årets hotte emne

  På Lejre-Allerslev Grundejerforenings Generalforsamling var årets hotte emne Degnejorden. Støtte til foreningens arbejde modtages med kyshånd på Mobile Pay 10720, med kr. 100/år for 2022 medlemsskab. Ovenstående er lidt af et perspektiv skønmaleri og det ses nede fra Lavringe å, oppe ad stien til Møllerjorden. Der vil fortsat være ca. 125 m å-beskyttelseslinie. Men alt er politisk vedtaget i lokalplanen, så selvom vi aldrig ser et byggeri oppefra i dette perspektiv, må og skal vi tro på det bliver pænt, ud fra hvad lokalplanen har tilskrevet. Som det fremgår af nedenstående referat, har der i årets løb været over 50 skrevne dialoger med bl.a. Lejre Tekniske forvaltning. De væsentligste er nok: Udvidelse af vedtægterne for ikke igen at bliver afvist, som ankeberettiget ved klage over Teknisk Forvaltning manglende indsats på bl.a. miljøområdet. Med "æstetiske værdier" vil vi bl.a. sikre os at det smukke naturskønne Lejre, ikke bliver ødelagt af f.eks. grimme container ungdomsbyer, der måske kunne komme politiske tanker omkring, pga. byggestop. Degnejorden, fra omkring april næste år vil man kunne ansøge om boliger. For seniorer vil 1-plans boliger bliver på max. 80 m2 for kr. 10.000/mdl. Den tværgående cykelgangsti, har i oplægget krydsende biltrafik, Teknisk Forvaltning arbejder på en løsning. Træhusene er med indendørs varmepumper. Bygherre og entreprenør meget imødekommende og alle vil kunne henvende sig til Niels Jul Jacobsen i containerbyen, hvis der er problemer med støj, lys etc. på byggepladsen. Teknisk Forvaltning havde indført en ændring så vandafløb i vejen fremover ville være grundejerens ansvar frem til hovedkloakledningen nede i vejen, dvs. alle vedligeholdelsesudgifter, slamsugning, etc. desangående skulle grundejeren, selv stå for - på alle private veje. Efter en del dialog erkendte de, at det var en fejlfortolkning fra Teknisk Forvaltning. Dvs. alt er som det tidligere har været. Kun skal grundejeren ok sørge for at holde afløbsriste fri fra blade og jord. Her kan du se hele referatet fra Generalforsamlingen. Her kan du se regnskabet for 2021. Jan Adeltoft/18. april 2022

 • De børnesikre stier langs Degnejorden

  Da pludselig stien tværs over Degnejorden blev lukket, var der vild panik blandt forældrene, som normalt færdes på disse stier med børnene. Brevet afl. til nærmeste beboere omkring ultimo januar. Efter den meget ballade på Facebook omkring at stien over Degnejorden blot blev lukket, indkaldte kommunen til dialogmøde, der blev afholdt 10. februar Efter borgermødet 10. februar vil Teknik og Miljø udvalget kikke på de indkomne forslag og beslutte hvad der skal ske. /8. marts 2022 Teknik og Miljø udvalget vælger at opgradere stien fra Møllerjorden ned til Lavringe å, til trods for at dette indebærer at børnene fra Valdemarsgård og Skråningen skal krydse vejen på Møllerjorden. Hvis de havde valgt at opgradere stien langs Lavringe å op til Valdemarsgård og Skråningen, ville børnene på intet tidspunkt skulle krydse bilkørende trafik. 12. marts 2022/Jan Adeltoft Som vi oplevede det med bygningen af Allerslev Gl. Skole, er der ingen tvivl om at vi nok også skal få vore problemer med natbelysning som både arbejdsbelysning og tyverisikring på Degnejorden. Det skal dog siges at bygherre har givet udtryk for at ville høre på borgerne, så vi håber det bedste. 12. februar 2022/Jan Adeltoft Vi har naturligvis tilmeldt os mødet og vil ligeledes give et fyldesgørende referat. 23. marts 2022/Jan Adeltoft

 • Generalforsamling 12. april 2022

  Indkaldelse til årets Generalforsamling i Lejre Lokalvis Indkaldelsen samt dagsorden og vedtægterne til generalforsamlingen. 12. marts 2022/Jan Adeltoft

View All

Pages (40)

 • Grundejerforeningen | Lejre Allerslev

  Grundejerforeningen lejreby.dk Mar 9 1 min Generalforsamling 12. april 2022 Indkaldelse til årets Generalforsamling i Lejre Lokalvis 10. marts 2022/Jan Adeltoft 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 19, 2021 2 min The Winner Takes It All Tina Mandrup fra Venstre tog os alle med storm - vor nye borgmester de næste 4 år, bydes hjertelig velkommen som Borgmester for Lejre... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 20, 2021 4 min Indsigelser til Kommuneplanen 2021!! Indsigelser til Lejre Kommuneplan 2021, indsendt 20. oktober 2021 Bebyggelsesprocent må være max. 20% Dette uanset ”tæt/lav eller åben... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Aug 21, 2021 2 min Lejre kommuneplan 2021 Den er næsten vigtigere end kommunevalget, her fastlægges for de næste 10 år hvor der må bygges og meget andet, så husk at indsende jeres... 1 comment Post not marked as liked lejreby.dk May 31, 2021 1 min Børnepasnings kaos i kommunen Man kan da bare tælle antallet af nye unge familier og gange dem med 1,5-2 børn, men det kan forvaltning og politikere ikke finde ud... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk May 11, 2021 1 min Første Valgdebat 1. juni i Felix Lejre-Allerslev Grundejerforening har fået nedenstående politikere til at deltage, til et meget spændende valgdebat møde, der også... 0 comments 2 likes. Post not marked as liked 2 lejreby.dk May 1, 2021 2 min Degnejorden yderligere + 15 boliger fra 95 til 110 boliger!! Vedtages onsdag den 5. maj på økonomiudvalgsmødet!! Dette photoshoppet skønmaleri bliver i virkeligheden meget mere tætpakket, bare vent... 0 comments 2 likes. Post not marked as liked 2 lejreby.dk Apr 25, 2021 2 min BORGERDEMOKRATI ? Skal vi have lokale borgerafstemninger, inden en lokalplan kan vedtages, a la Schweitz? Facebook Live TV MANDAG den 26. april kl. 19.30,... 0 comments 1 like. Post not marked as liked 1 lejreby.dk Nov 3, 2020 1 min Generalforsamling for 2019 Ja. desværre pga. Corona situationen, blev generalforsamlingen udskudt adskillige gang, men blev afholdt nærmest online den 3. november... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Nov 3, 2020 1 min Generalforsamling 2020 Jan Adeltoft/ 3. november 2020 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 3, 2020 0 min Grundejerforening beretning for 2019/20 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Apr 21, 2020 2 min Lejre-Allerslev, Højby, Rorup kan nu få 1.000 Mbit - helt gratis ind i huset - deadline 31. maj ! Helt gratis kan alle husstande i Lejre-Allerslev, Højby og Rorup samt Lejrevej 42, 44, 48, 50 nu få stabilt højhastigheds internet... 0 comments 1 like. Post not marked as liked 1 lejreby.dk May 22, 2019 1 min Indsigelse på Degnjordens lokalplan Læs de underbyggede detaljer for vore argumenter her 22. maj 2019 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Apr 8, 2019 1 min Dagsorden For Lejre-Allerslev Grundejerforenings Generalforsamling den 30. april 2019 kl. 19.00 på SPOR 3 ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Apr 24, 2018 1 min Beretningen for 2017 Se detaljer, ja hele slideshowet øverst i Menu under Grundejerforening, hvor den kan downloades, men også trafikrapporter,... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Apr 7, 2018 1 min Grundejerforening Generalforsamling i Felix, tirsdag den 24. april kl. 19 Alle er velkomne, både medlemmer og ikke medlemmer, og i år bliver det helt ekstraordinært spændende. I beretningen gennemgåes 2017,... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Jan 12, 2017 4 min Degnejorden – seniorer, hvad er skidt og kanel? Vi har fået mange skulderklap for vor forargelse over at kommunalbestyrelsen ikke går ind for nærdemokrati. En professionel... 0 comments Post not marked as liked

 • Degnejorden | Lejre Allerslev

  Degnejorden lejreby.dk 6 days ago 1 min De børnesikre stier langs Degnejorden Da pludselig stien tværs over Degnejorden blev lukket, var der vild panik blandt forældrene, som normalt færdes på disse stier med... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 19, 2021 2 min The Winner Takes It All Tina Mandrup fra Venstre tog os alle med storm - vor nye borgmester de næste 4 år, bydes hjertelig velkommen som Borgmester for Lejre... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Jul 6, 2021 2 min Organiseret byge af angreb på Venstre fra alle de andre partier! Hvis nogen tror på et nyt bredt politisk flertal - glem det. Det nuværende røde flertal har tydeligvis besluttet at fortsætte deres... 1 comment Post not marked as liked lejreby.dk May 31, 2021 1 min Børnepasnings kaos i kommunen Man kan da bare tælle antallet af nye unge familier og gange dem med 1,5-2 børn, men det kan forvaltning og politikere ikke finde ud... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk May 11, 2021 1 min Første Valgdebat 1. juni i Felix Lejre-Allerslev Grundejerforening har fået nedenstående politikere til at deltage, til et meget spændende valgdebat møde, der også... 0 comments 2 likes. Post not marked as liked 2 lejreby.dk May 1, 2021 2 min Degnejorden yderligere + 15 boliger fra 95 til 110 boliger!! Vedtages onsdag den 5. maj på økonomiudvalgsmødet!! Dette photoshoppet skønmaleri bliver i virkeligheden meget mere tætpakket, bare vent... 0 comments 2 likes. Post not marked as liked 2 lejreby.dk Feb 16, 2021 1 min Breaking News: Planer om +2-500 nye boliger alene til Lejre By området! Tro det eller ej, men den 16. februar 2021 blev et nyt projekt præsenteret i kommunalbestyrelsen. Start op ved Skråningen 2 samt... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 17, 2020 1 min Degnejorden solgt Køber går 10% ned i antal boliger til 90 boliger og 30 boliger bliver med seniorer for øje. Tak til Core Bolig X for at de går ned til 90... 0 comments 1 like. Post not marked as liked 1 lejreby.dk Nov 8, 2020 1 min Øm, Lærkereden og børnehavebørn status Da jeg læste artiklen om at børnehaven Myretuen i Øm nu er fyldt med børn igen, gav det mig et flash-back. For vi husker da allesammen,... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 23, 2020 1 min Ny trafiktælling, men handling hvornår? Åh ja, intet nyt, vi kender stederne, behøver ingen tællinger. Politikerne vil selv beslutte, borgerne har i hvertilfælde ingen... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 20, 2020 1 min Allerslev Skole - 80 bliver til 350 cykel P-pladser Ufatteligt at i en kommune, hvor vi går ind for cykling, at næsten 700 børn kun har haft 80 P-pladser ved skolen, sikkert svarende til... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 7, 2020 1 min Ivan Mott - borgerne har fået medbestemmelse siden sidste valg!!!!! At Ivan Mott syntes at borgerne har fået meget mere medbestemmelse i denne valgperiode 2017-2021. Det helt ufatteligt at dette er hvad... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 7, 2020 1 min V syntes borgernes stemme skal høres Alt sammen et skridt på vejen, imidlertid siger alle andre partier det samme og oven i købet syntes de at borgerne aldrig før har haft så... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Sep 27, 2020 1 min Trafikken fra Degnejorden? Thomas Løvholt påpeger manglen på visioner hos vore politikere, ikke mindst mht. hvordan man sluser 100 biler ind på Højbyvej fra... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Sep 9, 2020 1 min Degnejorden endelig i udbud Se hele udbuddet her https://www.lejre.dk/media/15376/1udbudsbetingelser-degnejorden.pdf Ja, der var hastværk frem til marts med at få... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Aug 2, 2020 1 min Forældre er integreret i skolearbejdet Ikke nok med at det fremmer samarbejdet blandt forældrene, som kommer børnene til gode, det medfører også at man kan få udført ting som... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk May 29, 2020 1 min Ny børnehave på Bøgebakken Ja, surprise for borgmesteren at når der etableres +400 boliger, skal der også være både pasningsmulighed og skole for børnene, men det... 0 comments 1 like. Post not marked as liked 1 lejreby.dk Apr 1, 2020 2 min Degnejorden anno 2020 Inden vi helt opgiver, pga. S, SF, C politikeres manglende demokrati styre, har vi trods alt fået flyttet nogle holdninger gennem de... 0 comments 1 like. Post not marked as liked 1 lejreby.dk Mar 25, 2020 2 min Degnejorden vedtaget!!! S, SF, C ønskede ikke at fællesskaber skulle være bygget omkring et gadekær, som blev præsenteret som én af løsningerne ved arkitekt... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Mar 25, 2020 1 min S, SF, C tromler Degnejorden igennem Dejligt med åbenhed og ærlighed, så nu er det sort på hvidt: BORGERMØDER HAR INGEN INDFLYDELSE, for det er kun utilfredse borgere som... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Mar 24, 2020 1 min S, SF, C lytter ikke, men tromler parti politik igennem! Det mest positive ved kommunalbestyrelsesmødet var at det blev transmitteret online, nu kunne vi se og høre de politike meninger - totalt... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Mar 1, 2020 1 min Landsbyudvalget og Degnejorden Jeg deltog i dag på Landsbybazaren, på baggrund af at politikerne har etableret et Landsbyudvalg for at borgerne kan få indflydelse på... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Feb 25, 2020 1 min Lejre har brugt nok over kr. 3 mio. på Degnejorden indtil nu! Hvis det var min privatøkonomi, havde jeg aldrig brugt så mange penge på at klargøre salget af Degnejorden. Politisk Degnejord manifest,... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Feb 23, 2020 1 min Borgmesteren i det røde felt! Åh ja, nu får borgmester Carsten Rasmussen, på egen krop, den frustrerede oplevelse det er, når fornuftige argumenter preller fuldstændig... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Feb 21, 2020 1 min Arkæologiske udgravninger på Degnejorden Godkendelse af udbud og lokalplanen, er baseret på at der ikke findes arkæologiske fund og det ligner desværre at der ikke er noget. Så... 0 comments 1 like. Post not marked as liked 1 lejreby.dk Feb 15, 2020 1 min Nedlægge kommunalbestyrelsen? Når nu politikernes magt demonstration er vedtaget og det store monumentale tætpakkede bygnings complex står der, skal de ikke... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Feb 13, 2020 1 min Politikerne giver leverandør skylden for dårlig planlægning Ja, vi så den fatale fejl trafikprognose mht. behovet for +4 P-pladser i Lejre de næste 10 år, vi kunne alle se den var helt gal, men... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Feb 7, 2020 1 min Første dialog med politikerne omkring boligpolitikken og Degnejorden Det virkede som om politikerne begyndte at forstå borgernes ønsker om mindre boliger til seniorer samt at der mangler mindre boliger,... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Feb 6, 2020 1 min Borgmesteren kan intet gøre ? Borgmester Carsten Rasmussen gav udtryk for at politikerne intet kan gøre, da borgerne har godkendt kommuneplanen, hvilket betyder at... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Jan 26, 2020 1 min Mød op den 6. februar til bolig møde! Med plads til 120, bliver der nok rift om pladserne til det første politiker dialogmøde om bolig politikken i Lejre kommune. Specielt i... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Jan 16, 2020 1 min Degnejorden, sidste borgermøde? Hvorfor kan vi dog ikke på Degnejorden få samme byggehøjde og befolkningstæthed som nabo områderne? Jan Adeltoft/21. december 2019 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Jan 9, 2020 1 min Hvorfor skal politikerne dog kun lytte ved høringsmøder? Nu har vore lokale politikere i snart mange år lyttet og lyttet ved høringsmøder, men ingen siger noget, ingen dialog, vi hører kun om... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Jan 1, 2020 1 min Lokalplan Degnejorden, indsigelser!!! Vi har tidligere indsendt detaljerede indsigelser, her er hovedpunkterne for indsigelserne: 1. Befolkningstætheden på Degnejorden ønskes... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 31, 2019 1 min Rumskib på Degnejorden... Det kan ikke siges mere poetisk, hvordan vi alle ser vor landsby forandret, hvis dette dramatiske bygningsværk gennemføres. Når man går... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 30, 2019 1 min Trafikken øges med 1.200 biler/dag på Højbyvej i Lejre By Overskriften siger 340 biler, men det er at snyde på vægten, for tallet bliver +1.200 biler dagligt, når de boligudbygning på + 400... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 19, 2019 1 min Politiker debatmøde om boliger i Lejre? Debatmøde 6. februar 2020 kl. 18.30-22.00 i Felix Det er 2 minutter over 12, men aldrig for sent at få en dialog med politikerne, idet... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 11, 2019 1 min Afstemning om lokaldemokratiet i Lejre!!! Hele Lejre-Allerslev har i snart 4 år kæmpet for lokaldemokratiet i vores område. Sidste eksempel er Degnejorden bebyggelsen, hvor vi... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 9, 2019 1 min Trafikløsning nødvendig, Degnejorden Selvom Venstre ikke er med i det politiske flertal, er det alligevel spændende om primært S, SF, C vil lytte til god argumenter. Jan... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 1, 2019 1 min Borgermøde 16. december!!!! Desværre stor skuffelse, kort summary: 1. Fortsat 95 boliger (den dobbelte befolkningstæthed i forhold til nabo områderne) 2. Højden... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Nov 14, 2019 1 min Flere nyheder til seniorernes Bofællesskab på Degnejorden Kære Seniorer der har tegnet sig til medlemskab hos Henrik Svanholm, Dette er de sidst opdaterede nyheder omkring Degnejorden og det... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Nov 13, 2019 1 min Apropos, hvad sker der med Degnejorden? Der har været meget stille omkring Degnejordens lokalplan og jeg havde den teori at politikerne havde lagt den i mølpose, fordi de har... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 21, 2019 1 min Skal vi fortsat acceptere politikernes udemokratiske beslutninger? Jeg havde en god snak med en beboer i Kattinge, hvor jeg fortalte om vore problemer her i Lejre-Allerslev mht. den nye høje 95 bolig... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 18, 2019 1 min Diktatur maskeret som demokrati Desværre hører Lejre til de kommuner som reageres efter demokratur princippet, der iflg. ordbogen betyder "diktatur maskeret som... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 14, 2019 2 min Skolerne i Lejre skal spare 7,5 mio. Det siger sig selv at denne besparelse ikke vil reducere klassekvotienten, tværtimod. Hvis nu politikerne havde kunne glemme deres... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 14, 2019 1 min Endnu flere bekymrede forældre... Det er en farlig branding, når de nye familier er kommet til det skønne Lejre og så bliver skuffet fordi, der har godt nok været... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 12, 2019 2 min Uansvarligt på børneområdet i Lejre! Med en befolkningsvækst tæt på +400 nye boliger til kun unge familier med børn her i Lejre-Allerslev, kan man kun undrer sig over at... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 9, 2019 1 min Senior fællesskaber med success Endnu en interessant artikel om seniorfælleskaber. Dette er et selvejende almennyttigt boligselskab, hvor de selv bestemmer hvem der... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Sep 30, 2019 1 min Vi trækker på smilebåndet :-) Det er de mærkeligste ting, som kan få alle politikere op af stolen. Da P-pladsen var til høring 1. gang og forvaltning og politikerne... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Sep 8, 2019 1 min Degnejorden skal i fornyet høring! Teknik og Miljø udvalget har barslet med en revideret lokalplan for Degnejorden den 2. september 2019, denne skal færdig godkendes af... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Sep 7, 2019 1 min Trafik analyse er misforstået Gården er i størrelse magen til en normal grund, hvor halvdelen altså skal være parkerings område til 1 bil/familie. Det må forventes at... 0 comments 2 likes. Post not marked as liked 2

 • Muninggården | Lejre Allerslev

  Muninggården lejreby.dk Jul 6, 2021 2 min Organiseret byge af angreb på Venstre fra alle de andre partier! Hvis nogen tror på et nyt bredt politisk flertal - glem det. Det nuværende røde flertal har tydeligvis besluttet at fortsætte deres... 1 comment Post not marked as liked lejreby.dk Mar 19, 2018 2 min Borgmester Carsten Rasmussen's garantier! Det er lidt påfaldende at denne pasus står i Kommuneplanen, når kommunen samtidig med alle midler og advokathjælp vil omgå... 0 comments Post not marked as liked

View All