Search Results

466 items found

Blog Posts (425)

 • Bygadens trafikløsning?

  Trafiksikkerhed, ja tak! Men vi skal passe på vores lokale erhvervsliv - siger Claus Jørgensen SF og Sine Gormsen S Claus og Sine havde nedenstående fornuftige indlæg i Dagbladet 21. september 2022. Bygaden i Lejre har længe været en farlig vej at færdes langs for borgere til fods eller på cykel. Mange mennesker krydser hver dag vejen i forbindelse med ærinder i bager og købmand eller på vej til og fra stationen via stisystemet. Og samtidig kører mange borgere igennem eller de parkerer i gaden i forbindelse med indkøb i butikkerne. Der køres nogle gange lidt for stærkt, og der opstår dagligt situationer i forbindelse med de mange parkerede biler langs vejen – situationer som opleves farlige, særligt af de gående eller cyklende borgere. Derfor er det nødvendigt at øge sikkerheden for alle borgere – og gerne med tiltag, der får effekt med det samme. Når vi laver trafiksikkerhedsændringer i byrummet, skal det være gennemtænkt, også med hensyn til de berørte handelsdrivende. Sikkerheden er vigtig, men det skal også have høj prioritet at bevare handelsmulighederne i landsbyerne i kommunen. Butikkerne skaber liv, job, omsætning, mødesteder og landsbyånd. Vores bager og købmand i Bygaden har ligesom alle andre mindre butikker brug for, at borgerne nemt kan komme til og fra butikkerne, og dermed sikre indtjening, særligt i disse tider med energikrise og svimlende el-priser. Priser, der lige nu, lukningstruer præcis disse erhverv. Bageren og købmanden i Lejre er blevet hørt i forbindelse med Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeris sag om trafiksanering i Bygaden. I sidste uge besluttede et flertal bestående af V og K, mod ønskerne fra de berørte parter, at trafiksaneringsprojektet skal gennemføres med opsætning af en række steler (pullerter) for at umuliggøre parkering tæt ved købmand og bager. SF stemte imod opsætningen af steler. De planlagte steler ud foran bageren vil, ifølge ejeren af bageren, betyde, at der tabes omsætning. Mange håndværkere parkerer her deres biler med trailer eller andre større arbejdskøretøjer i de tidlige morgentimer for at købe morgenmad og frokost. Der er en risiko for, at de vil ophøre med at lægge vejen forbi bageren i Lejre, når de ikke må parkere. SF og S mener, at der er truffet en forkert beslutning. Vi mener, at den kommende løsning skal sikre, at 1) bilister sænker farten, 2) bløde trafikanter kan krydse gaden på en sikker måde, 3) at parkering sker på P-pladsen ved købmanden, på P-arealet ud foran bageren eller ved Felix og 4) at bageren og købmanden fortsat kan drive forretning. Det kan sikres ved, at det nuværende løsningsforslag med en forhøjet indsnævret kørebane ud for bager og købmand gennemføres uden steler. Alternativt kunne der etableres et fodgængerfelt med lysskiltning, uden steler samt en tydelig kommunikation om parkeringsmuligheder i Bygaden. De to løsninger vil sikre, at bilister sænker farten og holder tilbage for krydsende borgere, samtidig med at kunder har nem adgang til købmand og bager. På den måde sikrer vi, at løsningen giver trafiksikkerhed, og mulighed for fortsat at drive erhverv i Bygaden, til gavn for alle Lejre borgere. Jeg er for så vidt helt enig i Claus og Signes synspunkter, naturligvis skal vi passe på vore handlende og sikre dem overlevelse, hvilket den besluttede løsning ikke gør!!! Men hvordan kan det være at forvaltning og politikere igen og igen gennemfører disse trafikale hovsa punktløsninger, uden at borgerne bliver inddraget, inden man gennemfører en løsning? Vi har i flere år påpeget behovet for at man ser på den trafikale moras of hele området, dvs. lader borgerne kommer med forslag til alle de ting, som de hver især kunne foreslå. Det var netop denne borgerdialog, vi forventede ville blive bedre ved skiftet i kommunalbestyrelsen. Resultatet er desværre meget skuffende. Vi har i Lejre-Allerslev Grundejerforening haft følgende trafikforslag på bordet, for området: Problemet er primært dem som kører for stærkt, typisk gennemkørende. Max. 20 km påbudstavler i Bygaden (som politiet kan retsforfølge) Meget forhøjet torv og anden belægning i området Købmand+hele det røde Bagerhus Fjerne købmandens udendørs område Fjerne fortove, i stedet male parkeringsområde Flytte cykler, etablere selvstændig Christiania cykel parkering Forbyde kørsel af børn til/fra Allerslev skole Opsætte 40 km påbudstavler indenfor alle landsbyskilte Etablere landsby skilte i Allerslev huse (fjerner noget af trafikken fra Ringstedvejen Disse prisbillige forslag er kun et lille udpluk, prøv dog at etablere en sammenhængende plan for hele området - underforstået er endnu engang at de handlende også vil kunne se en fordel i den løsning som besluttes. Kommunen har anskaffet et ganske godt software, specielt for borgerinddragelse og dialog. Hvorfor bruger kommunen ikke dette til at få alle borgere i tale, om dette lokalt specifikke problem, fremfor at det kun bliver til sporadiske usammenhængende grynt på Facebook? Ikke blot borgere, men også forvaltning og politikere kan undervejs, i en sådan proces, komme med indspark. En løsning kommer ikke med en enkelt 2 timers høring, men gennem dialog og brainstorming. Men tak til Sine og Claus for at de har påpeget det forkerte i den valgte trafikløsning, foretaget af en forvaltning og politikere, uden hensyntagen til borgerne og vore handlende. Jan Adeltoft/21. september 2022

 • Bliver fjernvarme mulig i Lejre?

  Lejre kommune anbefaler landsbyer og grupper af huse, at finde en fælles varmepumpe- eller jordvarmeløsning, men som sidste nyt, vil kommunen nu gerne gå ind i koordineringen. Niels Rolf Jacobsen fra Lejre kommune, underbyggede ganske professionelt og ærligt, hvilken kæmpe opgave det bliver at flytte gas og olie brugere til en CO2 neutral opvarmning, dvs. til individuelle varmepumper og fjernvarme. Lejre kommune er i deres energi screening kommet frem til, at fjernvarme kun kan komme på tale i 3 byer, Osted, Lejre By og Kirke Såby (Hvalsø har allerede fjernvarme). I Lejre By endda kun halvdelen af byen - dvs. vest for Lavringe Å. Ved mødet i Hvalsø angav Grethe Saabye, at nu måtte hver hustand/landsby selv finde en løsning og at kommunen ikke kunne gå ind i de individuelle projekter, men at man kunne søge om økonomisk tilskud fra en pulje - derigennem at få midler til rådgiver bistand. Et hav af protester over at kommunen ikke ville være med til at rådgive, har efterfølgende fået Grethe Saabye til at love, at kommunen vil gå ind i en mere rådgivende rolle, hvilket vel også ville være naturligt, da det højst sandsynligt stort set nok kun vil være de samme 2-3 løsninger, vi alle skal have. Til sammenligning troede man i Viby, at det kun var en lille del af byen, som ville blive tilsluttet fjernvarmen. Dette har FORS nu ændret og kikker seriøst nu på, at "hele" Viby kan komme med i ét stort fjernvarmeprojekt. Således er fjernvarme i dag, ikke kun et økonomisk regnestykke, men også et samfundsøkonomisk projekt, hvor reduktion af CO2 samt den fremtidige mulighed for at ændre opvarmnings "brændsel" ét sted fremfor hos hver husstand, vil være fornuftigt. Men den samlede økonomi skal hænge sammen, dvs. prisen/måned må ikke være højere end for 2 år siden, gerne lavere. Det ville klæde Lejre Kommune, gennem FORS, at være forrest i denne omstilling i Danmark. Kun ved 80% tilslutning til fjernvarme, kan det blive etableret, vel og mærke, uden at man efterfølgende kan framelde sig - hvilket er et stort problem, hvis det er mindre private fællesskaber, hvor man løbende kan framelde sig ordningen, hvorved de resterende husstande hænger på de store fællesudgifter. Men juridisk kan dette måske imødegåes. Fjernvarme løsning, bliver først vedtaget ved årsskiftet. Jan Adeltoft/17. september 2022

 • Forbud mod blødkogte æg?

  Bilfri weekender, kun biler med ulige numre, må køre på ulige datoer som i 1973/74. Vi har prøvet det før og denne gang måske værre, måske lukkes der ned for gassen - hvis ikke vi hver især gør noget drastisk for at reducere vores energiforbrug. Nedenfor har vi angivet forskellige enkle spareforslag. Så galt går det forhåbentlig ikke, men vi tænker vist alle i besparelser, mange bække små, så hvem ved om vi må tænke i fødevarer som kræver minimal energi, som f.eks. et skønt blødkogt æg - må vi glemme for en periode. Vi der oplevede 1973/74 med bilfrie søndage og en masse andre restriktioner ser det ikke som verdens undergang. Men lad os nu ikke male fanden på væggen. Bilfrie søndage havde rent faktisk også charmer og blev helt naturligt. Men vi må hver især gøre vores for at reducere energiforbruget, både pga. manglen på gas og de sindsygt høje energipriser, som bl.a. også skyldes moms og statens energiafgifter på energipriserne. Se mere detaljerede sparetips på: sparenergi.dk NettoPower sparetips, disse 25 sider er nogle af de bedste sparetips jeg har set Brug nu god tid på at læse al dette igennem, der er rigtig mange penge at spare, vel og mærke uden at investere en eneste krone. Jan Adeltoft/15. september 2022

View All

Pages (41)

 • Seniorboliger | Lejre Allerslev

  Seniorboliger Feb 16 1 min Ungdomsboliger har højere prioritet end seniorerne i Lejre-Allerslev området Der er gået politik i at etablere ungdomsboliger i Lejreområdet, således må vi endnu engang konstatere at seniorerne i Lejre-Allerslev... 0 comments Post not marked as liked Dec 20, 2021 2 min The Winner Takes It All Tina Mandrup fra Venstre tog os alle med storm - vor nye borgmester de næste 4 år, bydes hjertelig velkommen som Borgmester for Lejre... 0 comments Post not marked as liked Oct 20, 2021 4 min Indsigelser til Kommuneplanen 2021!! Indsigelser til Lejre Kommuneplan 2021, indsendt 20. oktober 2021 Bebyggelsesprocent må være max. 20% Dette uanset ”tæt/lav eller åben... 0 comments Post not marked as liked Jul 6, 2021 2 min Organiseret byge af angreb på Venstre fra alle de andre partier! Hvis nogen tror på et nyt bredt politisk flertal - glem det. Det nuværende røde flertal har tydeligvis besluttet at fortsætte deres... 1 comment Post not marked as liked May 11, 2021 1 min Første Valgdebat 1. juni i Felix Lejre-Allerslev Grundejerforening har fået nedenstående politikere til at deltage, til et meget spændende valgdebat møde, der også... 0 comments 2 likes. Post not marked as liked 2 May 1, 2021 2 min Degnejorden yderligere + 15 boliger fra 95 til 110 boliger!! Vedtages onsdag den 5. maj på økonomiudvalgsmødet!! Dette photoshoppet skønmaleri bliver i virkeligheden meget mere tætpakket, bare vent... 0 comments 2 likes. Post not marked as liked 2 Dec 18, 2020 1 min Degnejorden solgt Køber går 10% ned i antal boliger til 90 boliger og 30 boliger bliver med seniorer for øje. Tak til Core Bolig X for at de går ned til 90... 0 comments 1 like. Post not marked as liked 1 Oct 8, 2020 1 min V syntes borgernes stemme skal høres Alt sammen et skridt på vejen, imidlertid siger alle andre partier det samme og oven i købet syntes de at borgerne aldrig før har haft så... 0 comments Post not marked as liked Sep 10, 2020 1 min Degnejorden endelig i udbud Se hele udbuddet her https://www.lejre.dk/media/15376/1udbudsbetingelser-degnejorden.pdf Ja, der var hastværk frem til marts med at få... 0 comments Post not marked as liked Aug 1, 2020 1 min Lyder fornuftigt med hjemmelavet mad til alle som får leveret mad Når nu køkkenerne på plejecentrene alligevel stå og laver mad til plejepatienterne, lyder det da meget fornuftigt at de samtidig kan... 0 comments Post not marked as liked Jun 25, 2020 1 min Rejsegilde på Rynkegårdsvej 29 almene boliger Men desværre ikke til gavn for de lokale, som vi prøvede at få indført, men udelukkende baseret på hvilket nummer man har i... 0 comments Post not marked as liked Apr 1, 2020 2 min Degnejorden anno 2020 Inden vi helt opgiver, pga. S, SF, C politikeres manglende demokrati styre, har vi trods alt fået flyttet nogle holdninger gennem de... 0 comments 1 like. Post not marked as liked 1 Mar 25, 2020 2 min Degnejorden vedtaget!!! S, SF, C ønskede ikke at fællesskaber skulle være bygget omkring et gadekær, som blev præsenteret som én af løsningerne ved arkitekt... 0 comments Post not marked as liked Mar 25, 2020 1 min S, SF, C lytter ikke, men tromler parti politik igennem! Det mest positive ved kommunalbestyrelsesmødet var at det blev transmitteret online, nu kunne vi se og høre de politike meninger - totalt... 0 comments Post not marked as liked Mar 2, 2020 1 min Landsbyudvalget og Degnejorden Jeg deltog i dag på Landsbybazaren, på baggrund af at politikerne har etableret et Landsbyudvalg for at borgerne kan få indflydelse på... 0 comments Post not marked as liked Feb 23, 2020 1 min Borgmesteren i det røde felt! Åh ja, nu får borgmester Carsten Rasmussen, på egen krop, den frustrerede oplevelse det er, når fornuftige argumenter preller fuldstændig... 0 comments Post not marked as liked Feb 21, 2020 1 min Arkæologiske udgravninger på Degnejorden Godkendelse af udbud og lokalplanen, er baseret på at der ikke findes arkæologiske fund og det ligner desværre at der ikke er noget. Så... 0 comments 1 like. Post not marked as liked 1 Feb 15, 2020 1 min Nedlægge kommunalbestyrelsen? Når nu politikernes magt demonstration er vedtaget og det store monumentale tætpakkede bygnings complex står der, skal de ikke... 0 comments Post not marked as liked Feb 7, 2020 1 min Første dialog med politikerne omkring boligpolitikken og Degnejorden Det virkede som om politikerne begyndte at forstå borgernes ønsker om mindre boliger til seniorer samt at der mangler mindre boliger,... 0 comments Post not marked as liked Feb 6, 2020 1 min Borgmesteren kan intet gøre ? Borgmester Carsten Rasmussen gav udtryk for at politikerne intet kan gøre, da borgerne har godkendt kommuneplanen, hvilket betyder at... 0 comments Post not marked as liked Jan 26, 2020 1 min Mød op den 6. februar til bolig møde! Med plads til 120, bliver der nok rift om pladserne til det første politiker dialogmøde om bolig politikken i Lejre kommune. Specielt i... 0 comments Post not marked as liked Jan 24, 2020 1 min Roskilde etablere senior boliger Dejligt og se at politikerne også i Roskilde er ved at få øjnene op for behovet for senior boliger. Jan Adeltoft/24. januar 2020 0 comments Post not marked as liked Jan 11, 2020 1 min S går nu også ind for senior boliger Dejligt og se at landspolitikerne, endelig har fået øjnene op for behovet for flere seniorboliger. Nu må vi håbe på at dette spreder sig... 0 comments Post not marked as liked Jan 9, 2020 1 min Hvorfor skal politikerne dog kun lytte ved høringsmøder? Nu har vore lokale politikere i snart mange år lyttet og lyttet ved høringsmøder, men ingen siger noget, ingen dialog, vi hører kun om... 0 comments Post not marked as liked Jan 1, 2020 1 min Lokalplan Degnejorden, indsigelser!!! Vi har tidligere indsendt detaljerede indsigelser, her er hovedpunkterne for indsigelserne: 1. Befolkningstætheden på Degnejorden ønskes... 0 comments Post not marked as liked Dec 31, 2019 1 min Rumskib på Degnejorden... Det kan ikke siges mere poetisk, hvordan vi alle ser vor landsby forandret, hvis dette dramatiske bygningsværk gennemføres. Når man går... 0 comments Post not marked as liked Dec 20, 2019 1 min Er problemerne løst på Ammershøjsparken, Kirke Hyllinge? Først var der problemer på Bøgebakken i Lejre By og her senere på Ammershøjparken i Kirke Hyllinge - pinligt! Jan Adeltoft/20. december 2019 0 comments Post not marked as liked Dec 19, 2019 1 min Politiker debatmøde om boliger i Lejre? Debatmøde 6. februar 2020 kl. 18.30-22.00 i Felix Det er 2 minutter over 12, men aldrig for sent at få en dialog med politikerne, idet... 0 comments Post not marked as liked Dec 13, 2019 1 min Ældreplejen bedre i Holland Ja, lad os få flyttet kolde hænder til varme hænder også her i Lejre. Jan Adeltoft/13. december 2019 0 comments Post not marked as liked Dec 12, 2019 1 min Afstemning om lokaldemokratiet i Lejre!!! Hele Lejre-Allerslev har i snart 4 år kæmpet for lokaldemokratiet i vores område. Sidste eksempel er Degnejorden bebyggelsen, hvor vi... 0 comments Post not marked as liked Dec 11, 2019 1 min Flere varme hænder til Ældreplejen Vi bør i Lejre kommune, ligeledes kikke på hvorledes vi kan få konverteret kolde hænder til varme hænder. Jan Adeltoft/11. december 2019 0 comments Post not marked as liked Dec 2, 2019 1 min Borgermøde 16. december!!!! Desværre stor skuffelse, kort summary: 1. Fortsat 95 boliger (den dobbelte befolkningstæthed i forhold til nabo områderne) 2. Højden... 0 comments Post not marked as liked Nov 15, 2019 1 min Flere nyheder til seniorernes Bofællesskab på Degnejorden Kære Seniorer der har tegnet sig til medlemskab hos Henrik Svanholm, Dette er de sidst opdaterede nyheder omkring Degnejorden og det... 0 comments Post not marked as liked Nov 13, 2019 1 min Apropos, hvad sker der med Degnejorden? Der har været meget stille omkring Degnejordens lokalplan og jeg havde den teori at politikerne havde lagt den i mølpose, fordi de har... 0 comments Post not marked as liked Oct 28, 2019 1 min Lejre har taget kr. 7 mio. op af kassen til 35 almene boliger i Kirke Hyllinge Ja, det er jo det socialistiske flertal som politisk har besluttet at bygge en masse almene boliger til primært borgere udefra Lejre... 0 comments Post not marked as liked Oct 22, 2019 1 min Skal vi fortsat acceptere politikernes udemokratiske beslutninger? Jeg havde en god snak med en beboer i Kattinge, hvor jeg fortalte om vore problemer her i Lejre-Allerslev mht. den nye høje 95 bolig... 0 comments Post not marked as liked Oct 19, 2019 1 min Diktatur maskeret som demokrati Desværre hører Lejre til de kommuner som reageres efter demokratur princippet, der iflg. ordbogen betyder "diktatur maskeret som... 0 comments Post not marked as liked Oct 9, 2019 1 min Senior fællesskaber med success Endnu en interessant artikel om seniorfælleskaber. Dette er et selvejende almennyttigt boligselskab, hvor de selv bestemmer hvem der... 0 comments Post not marked as liked Oct 1, 2019 1 min Spadestik til kr. 1 mio. op af kassen! Almene boliger kan være fornuftige, men når de lokale beboere og seniorer ikke har fortrinsret, dvs. det går efter boligforeningens... 0 comments Post not marked as liked Aug 10, 2019 1 min Nedtælling til Degnejorden Politikerne undgår dialog i pressen, men vi prøver da i det mindste at appellerer med fornuftige argumenter som flertal og nærdemokrati.... 0 comments Post not marked as liked Jun 20, 2019 1 min Borgmesteren positiv for senior bofællesskab i Hvalsø Dejligt at læse at både borgmester Carsten Rasmussen og Lars Lundbye fra Allerslev Gamle Skole har lært af senior ønskerne i... 0 comments Post not marked as liked May 25, 2019 1 min Lejre har pt. ikke råd til 33 almene boliger til et senior boligfælleskab i Hvalsø Men endelig har det almene boligselskab forstået at det bør lade de lokale få fortrinsret til boliger, blot er det synd at boligerne skal... 0 comments Post not marked as liked May 22, 2019 1 min Indsigelse på Degnjordens lokalplan Læs de underbyggede detaljer for vore argumenter her 22. maj 2019 0 comments Post not marked as liked May 6, 2019 1 min Degnejord LK50 lokalplanen Dette manipulerende salgs billede, hvor der mangler 150 biler, herunder 13 biler i hver gård samt at der er 7 fyrtårne på hver 8,5 meter.... 0 comments Post not marked as liked May 2, 2019 1 min Borgmesteren positiv for seniorbofællesskaber, tror vi... På den ene side positiv for seniorbofællesskaber, men stiller spørgsmål om det rigtige i dette eller om seniorerne skal skal være... 0 comments Post not marked as liked Apr 22, 2019 2 min DEGNEJORDEN - borgermøde! Skønmaleri, meget grønt, men 95 boliger + 100 biler... Sidste borgermøde er den 29. april Lokalplan forslaget, kommunalbestyrelsen har... 0 comments Post not marked as liked Apr 21, 2019 1 min Bofællesskab - også for seniorer! Hvis du er interesseret i at blive medlem i Degnejordens Bofællesskab for at få en andelsbolig eller købe en bolig, er det vigtigt at du... 0 comments Post not marked as liked Apr 5, 2019 1 min Senior Andelsboligforening et hit Andels Senior Bofælleskab er et hit, bl.a. her Nærheden i Hedehusene. Priserne her for 77 m2 er kr. 563.000 og en husleje på kr.... 0 comments Post not marked as liked Apr 3, 2019 1 min Ny senior Andelsboligforening på Degnejorden? Der er ved at blive etableret et senior andelsboligselskab, som vil lægge billet ind på at få lov til at bygge omkring 25 senior venlige... 0 comments Post not marked as liked Feb 9, 2019 1 min Nye seniorvenlige boliger udsolgt! Den 2. etape af Skråningens over 50 nye boliger, heraf flere seniorvenlige er allerede overtegnet. Men de ligger vel for seniorer også på... 0 comments Post not marked as liked

 • Home | Lejre Allerslev

  LEJRE BY Oversigt over igangværende sager i området Beliggende i det naturskønne Lejre-Allerslev område, hvor det dejlige Ledreborg Slot med tilhørende skov, er vor nabo. Vi er aktive ildsjæle, som gerne vil bibeholde denne grønne fredelige historiske plet, så vore børn, forældrene og seniorerne fortsat kan leve det dejligste liv. Lejre Kommune siger at de gerne vil dialog, derfor arbejder Lejre-Allerslev Grundejerforening tålmodigt på, at få dialog med politikerne og forvaltning - inden beslutninger tages. Ja tak, vil gerne støtte foreningens arbejde Nyeste 3 debatindlæg Varmepumpe eller Gas? 0 Post not marked as liked Degnejorden, årets hotte emne 0 Post not marked as liked De børnesikre stier langs Degnejorden 0 Post not marked as liked

 • Allerslev Gamle Skole | Lejre Allerslev

  Allerslev Gamle Skole lejreby.dk Jul 6, 2021 2 min Organiseret byge af angreb på Venstre fra alle de andre partier! Hvis nogen tror på et nyt bredt politisk flertal - glem det. Det nuværende røde flertal har tydeligvis besluttet at fortsætte deres... 1 comment Post not marked as liked lejreby.dk May 31, 2021 1 min Børnepasnings kaos i kommunen Man kan da bare tælle antallet af nye unge familier og gange dem med 1,5-2 børn, men det kan forvaltning og politikere ikke finde ud... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk May 11, 2021 1 min Første Valgdebat 1. juni i Felix Lejre-Allerslev Grundejerforening har fået nedenstående politikere til at deltage, til et meget spændende valgdebat møde, der også... 0 comments 2 likes. Post not marked as liked 2 lejreby.dk Mar 25, 2021 1 min En borger der ikke kan forstå den politiske tavshed i Lejre kommune? Ser man på de mange indlæg omkring politikernes totale tavshed og alle de indlæg i medierne for ikke at tale om de mange hundrede... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Mar 8, 2021 2 min Lejre kommune har stoppet for at lokalplan dispensationer kan ankes!!!! DE GJORDE EN BY FORTRÆD, 3. kapitel Af Palle Kjærgaard Afsnittet fra Facebook er så godt og rammende - at det bør ses her.... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Mar 7, 2021 4 min Grundejerforeninger kastreret i Lejre !!! Ulovlighederne fortsætter Forvaltning anbefaler Lejre-Allerslev Grundejerforening at anke dispensation, men sender så IKKE svar på Grundejerforeningen indsigelse... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Feb 17, 2021 1 min Breaking News: Planer om +2-500 nye boliger alene til Lejre By området! Tro det eller ej, men den 16. februar 2021 blev et nyt projekt præsenteret i kommunalbestyrelsen. Start op ved Skråningen 2 samt... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Jan 9, 2021 1 min Gad vide hvor mange ulovlige sager Lejre kommune har på samvittigheden? Er det ikke utroligt at når en borger påpeger at en entreprenør udfører noget ulovligt, beder forvaltningen entreprenøren om at indsende... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Jan 4, 2021 1 min Ulovligheder i Teknik og Miljø, Lejre I enhver privat virksomhed ville ledelse have været stillet til regnskab, hvis da ikke den øverste direktør var med i komplottet, men her... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 24, 2020 1 min Ulovligt, "no problem", vi giver bare en dispensation, så er det lovligt!! Det viser sig at være en hel normal procedure i Lejre kommune - utroligt! I Hvalsø, Kirke Hyllinge, Lyndby og mange andre steder i... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 23, 2020 1 min Forvaltningen og politikerne begår ulovligheder! Nuværende politikere og forvaltningen har arbejdet sammen i vel 10 år og er i dag pot og pande om alt og enige om at det er DEM der... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 16, 2020 1 min I dag kom endnu + 100 mennesker til Lejre, til den dejlige gamle skole i Allerslev Velkommen og jeg kan godt forstå I nytilkomne glæder jeg til at indvie jeres nye boliger. I skal vide, at når I hører om alle de... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 16, 2020 1 min Velkommen naboer her til Gl. Allerslev Kære nye naboer, Rigtig hjertelig meget velkommen til dette skønne område, hvor I sikkert meget snart vil opleve nogle dejlige gåture på... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 4, 2020 1 min De gjorde en by fortræd Det er helt utroligt at Teknik og Miljø, Entreprenør Jakon og Almenr kan slippe afsted med den ulovlige forurenet jorddeponering, den... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Nov 4, 2019 1 min Skal vi fortsat have friskoler? Friskoler får i dag 76% af prisen for en skoleplads, men hvorfor får de ikke samme pris, som de kommunale skoler? Jan Adeltoft/4.... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 23, 2019 1 min Et trist syn, men gudskelov kun en af bygningerne Det var et trist syn at vågne op til lørdag morgen. En af vore få gamle bygninger med masser af historie, på Allerslev Gl. Skole -... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 15, 2019 2 min Skolerne i Lejre skal spare 7,5 mio. Det siger sig selv at denne besparelse ikke vil reducere klassekvotienten, tværtimod. Hvis nu politikerne havde kunne glemme deres... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 8, 2019 1 min Lejre sylter vedligeholdelse... Endnu et eksempel på hvad dårlig vedligeholdelse indebærer af efterfølgende dårlig økonomi. Tænk bare på Allerslev Gamle Skole, hvor en... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Aug 18, 2019 1 min Byggeriet begynder fra september Det er endelig aftalt at al kørsel, i forbindelse med fjernelse af pavilloner og etablering af bygning nr. 6 på Allerslev Gl. Skole, kun... 0 comments 1 like. Post not marked as liked 1 lejreby.dk Apr 1, 2019 1 min Åbeskyttelses ideen fjernet! Vi var mange som her i det grønne og økologiske Lejre, undrer os over at det var vigtigt for det politiske flertal at give tilladelse til... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Mar 5, 2019 1 min Gymnastiksal lukket for de frivillige! Ikke nok med at tidsforløbet på udbygningen af Allerslev hallen ikke holdt, men oveni blev Allerslev Gl. Skole fyldt op med elever, som... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 14, 2018 1 min Nu må Friskolen godt byde på skolen Men de 50% bebyggelse er ikke ændret, nedrivning ej heller, senior bygningen er også fortsat til salg og en beslutning hvor 70% er... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Aug 18, 2018 1 min Skal å beskyttelseområdet nu være nyttehaver? Tilflyttere skal ikke regne med at kunne ændre området under å beskyttelseslinien til nyttehaver, kunne Ebbe Nordbo fra Danmarks... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Aug 18, 2018 1 min Salgsbilledet blev ændret til 28 p-pladser Ungerne leger i nuværende skolegård. Men i dag er det lavet om til 28 parkeringspladser og tro mig, når det bliver vinter med is og sne... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Aug 18, 2018 1 min Skolen blev solgt på naturen og grønne enge Her skal altså nu i stedet være nyttehaver med små skure og på svævebanen placeres drivhuse - alt sammen på vore å beskyttelses arealer.... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Aug 17, 2018 2 min Skal Lavring å beskyttelsesområde ændres til byudviklingsområde? Lokalplanen for Allerslev Gl. Skole, blev mødt med massiv modstand, ved borgermødet den 16. august i en overfyldt kantine på Lejre... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Aug 13, 2018 1 min Allerslev Gl. Skoles å beskyttelses område byttes med Osted Hestehave... Ekstraordinær tillægs-lokalplan for Allerslev Gl. Skole I dag den 13. august holdes der hurtigt møde i Teknik og Miljø om endnu en... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Aug 12, 2018 1 min Nyttehaver i stedet for å beskytttelse? Vort indlæg omkring at: Åbeskyttelsesområdet skal nu være nyttehaver. 28 biler må om vinteren køre ad Gl. Byvej. Ny bygning mod Lejrevej... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Aug 7, 2018 1 min Allerslev Gamle Skoles ændringer? Til Allerslev Gl. Skole borgermødet den 16. august kl. 19 i Lejre Rådhus kantine, hvor lokalplan LK 61 er til debat - er her et overblik... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Apr 9, 2018 1 min Lukning af Allerslev Gl. Skole bliver dyr Ja, at lukke Allerslev Gl. skole ender med at blive en kæmpe udgift for kommunen, for hvad med Musikskolen og børnehaven? Når det er... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Apr 1, 2018 1 min Borgerne uden indflydelse på Frednings klausulen Endnu engang vinder Lejre kommune over borgerne! Ved hjælp af ganske dygtige advokater fandt kommunen et smuthul, så Kirkefrednings... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Mar 12, 2018 2 min Hvad blev status på det velbesøgte Skole borgermøde? 1. Den 6. februar indsendte kommunen til Fredningsnævnet mht. fredningsafklaring. Utroligt at det ikke blev gjort, inden skolen kom til... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Feb 28, 2018 1 min Mødeindkaldelse til mandag den 5. marts kl. 19.30 Bedre sent end aldrig, men med mindre end 1 uges varsel har kommunen inviteret til et orienterende møde om, hvad der ligger af bindinger... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Feb 6, 2018 4 min Lejre-Allerslev Grundejerforenings indsigelse til Fredningsnævnet Pastor Exner fredningerne af områder omkring danske kirker, tilbage omkring 1950 er en nærmest kulturarv, men ikke må røre. At tænke sig,... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Feb 6, 2018 4 min Lejre-Allerslev Grundejerforenings indsigelse til Fredningsnævnet, 5. februar 2018 Pastor Exner fredningerne af områder omkring danske kirker, tilbage omkring 1950 er en nærmest kulturarv, men ikke må røre. At tænke sig,... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Feb 4, 2018 1 min Frednings matrikelkortet Kommunen hæfter sig ved at der står uautoriseret, men bemærk at kortet ligger i Fredningsnævnets arkiver med samme bilagsnr. som... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Feb 4, 2018 1 min Allerslev Gamle Skole, 1949 Vi fandt dette luftfoto på det Kongelige Biblioteks Arkiv. Her ses hvor skolegården, legepladsen er samt skolehaven. Begge ligger IKKE på... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Feb 4, 2018 1 min Pastor Exner kirkefredningen Kommunen siger at denne fredning kun gælder for "seniorhuset" og ikke hele grunden. Kun en spekulant vil prøve at få omstødt en fredning... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Jan 30, 2018 1 min Borgmestersvar mht. Allerslev Gl. Skole salg Borgmesteren svarer: 1. Lukket møde vedr. salg af Allerslev Gl. Skole er lovligt 2. Vi har et godt demokrati i Lejre! 3. Referat er nu... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Jan 25, 2018 1 min Borgmesteren vil ikke åbne dørene! Ja, det er som at slå i en dyne, men det får kun mig til at banke endnu mere på vor manglende lokaldemokrati. Mon ikke de fleste i vore... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Jan 21, 2018 3 min Status på Allerslev Gl. Skole Jeg deltog på ejendomsselskabets introduktionsmøde den 17. januar og fik her en opdatering. De 3 lejlighedskomplekser skal fortsat... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 20, 2017 1 min Valg af køber på lukket møde ! Intet referat om dette punkt! Fra start til slut kender vi ikke politikernes beslutnings grundlag. Hvad siger de til Kirkefredningen? Har... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 20, 2017 1 min Politikerne sagde nej til Friskolen Hvad bliver Friskolens alternativ? Den økonomiske forskel på de 2 tilbud var blot ca. kr. 2,5 mio. Skal sættes op imod at der nok skal... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 20, 2017 1 min Allerslev Gamle Skole sælges til boliger Borgerne havde ingen indflydelse! Politikerne har fortalt at området skal sælges, men borgerne havde ingen indflydelse på valget. Sådan... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 20, 2017 1 min Voldsom udbygning af Allerslev Gamle Skole vedtaget Kommunalbestyrelsen har vedtaget at der gerne må bygges 2 stk. 2 etagers udlejningsejendomme i 2 etager, heraf den ene tæt på den 3 meter... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 18, 2017 1 min Borgermøde ønskes inden salget Super godt og konstruktivt læserbrev her 5 minutter i 12, mht. salget. Godt skrevet, det må da gøre indtryk, hvad de lokale ønsker. Vi må... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 24, 2017 3 min Knægter Lejre lokalpolitikere demokratiet? Kære folkevalgt politiker, Kender kommunalbestyrelsen til sandheden bag de sager I beslutter. Her senest har vi fundet ud af at der... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 21, 2017 1 min Fredningsklausulen Har alle økonomiudvalgets medlemmer set denne vigtige kirkefredningsklausul? Jan Adeltoft/20. oktober 2017 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 21, 2017 1 min Fredningsklausulen Har politikerne set denne kirkefredningsklausulen inde de besluttede salget? Jan Adeltoft/20. oktober 2017 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 13, 2017 1 min Hemmelig aftale om Allerslev Gl. Skole Gl. Allerslev Skole bliver til 27 andels boliger. Ved en tilfældighed har vi fundet ud af at en aftale med KRAKE, et boligselskab i... 0 comments Post not marked as liked

View All