top of page

Search Results

472 items found for ""

 • Roundup er århundredets miljøkatastrofe

  Roundup og gylle er Danmarks største miljøkatastrofe og alligevel nævner regeringens miljøplan, ikke hvordan de kr. 40 mia. vil sikre vore børn og børnebørn mod giftigt drikkevand samt døde vandløb og fjorde. Det er groft sagt er det Kejserens nye klæder om igen! Sidder her i fordybelse i den fredelige svenske skov, på ferie, langt væk fra aviser og nyheder og kommer til at tænke på “Århundredets Miljøplan” - men, desværre ser jeg det som “Kejserens nye klæder”. Så for mine børn og børnebørns skyld og for at få renset tankemyldret i mit hoved, har jeg listet op, hvad mine bekymringer går på. Fiskeeksperten Gordon Henriksen og Miljøminister Magnus Heunicke deltog ved et rigtig godt havmiljømøde den 18. april i Clemens Debatmøde i TV2. Her erkendte Miljøministeren at dette miljøsvineri ikke kan fortsætte og skal stoppes nu. Nu 2 måneder efter kom den nye helt ekstraordinære fantastiske miljø aftale pr. 24. Juni 2024: “Vi skal have fiskene tilbage i vores fjorde. Det har vi nu en klar plan for”, sagde Magnus Heunicke. Der er ovenikøbet sat kr. 40 mia. af til at få gennemført denne aftale. Tænk blot på at afskaffelsen af Store bededag kostede kr 3,8 mio. Goddag mand økseskaft, hvilket forhold og hvad opnår vi på det globale plan og hvad gavner det Danmarks døde vandløb og drikkevandet? Er det bare mig, som ikke rigtig kan læse, hvad der bliver gjort for at stoppe landbrugets brug af pesticider, som siver ned og gør grundvandet giftigt og lukker vores vandværker? Politikerne, landbrugsorganisationerne og Danmarks Naturfredningsforening samt den samlede presse, var ved at falde over hinandens ben, for at rose dette “kæmpe skridt for vores miljø…” Jeg har i en menneskealder undret mig over, at der ALDRIG er et eneste stykke ukrudt på markerne, specielt når jeg sammenligner med min bette have. Forskellen er nok landbrugets mangeårige brug af Roundup og lignende ukrudtsmidler. Hvorfor kan politikerne ikke bare gøre det forbudt at bruge Roundup og andre grundvandsfarlige glyphosat kemikalier? Jeg ville elske at se markerne med valmuer og andet ukrudt, ind imellem afgrøderne, og dermed vide at miljøforureningen af vores grundvand er stoppet. Gylle indeholder kvælstof og fosfor og når det sammen med Roundup siver ned gennem nok 10.000 km drænrør på markerne og siver ud i de små åløb, der til slut løber ud i fjordene, øges algevæksten, hvorved solen ikke når til bunden og alt liv dør med fiskedød til følge. Alligevel får landbruget fortsat lov til at sprede gyllen og Roundup ud på markerne. Det er vel stort set svarende til “lort og tis” fra 20 mio. mennesker, år efter år. Hvad med alle vore rensningsanlæg, som ikke renser for fosfor og kvælstof, men fortsat får lov til at udlede direkte i vandet, pinligt og officielt helt lovligt. I stedet for at gøre noget proaktivt, tager politikerne blot til indtægt at træerne nu “lige pludselig” optager mere kvælstof, hvorved landbruget ikke skal gøre så meget, samt omdanner en bette procentdel af landbrugsarealet til braklægning og skov, som alligevel ikke er velegnet til landbrug. Derved skal landbruget jo ikke sprøjte og sprede gylle på disse arealer, som de jo alligevel ikke ville gøre, - og dermed syntes politikerne at de har gjort noget for miljøet. Jeg forstår godt at landbruget er godt tilfreds med den miljøpakke. De har udført et godt stykke lobbyarbejde… Jeg nægter at tro, at det handler om støttekroner fra landbrugsorganisationerne til partikasserne både officielt og uofficielt, men tanken ligger ligefor, men hvorfor Danmarks Natur fredningsforening er lige så begejstret, forstår jeg simpelthen ikke. Resultatet er at mange af disse milliarder kroner, er inaktive udgifter til at betale landbruget for ikke at producere på disse jorder, som de jo nok alligevel ikke ville gøre. I stedet burde politikerne kanalisere pengene til forskning og udvikling, som indebærer, at stop for gyllespredning og brug af pesticider/Roundup på SAMTLIGE marker i Danmark, ikke forringer landbrugets indtjening væsentligt. Jeg er godt klar over, at mit sure opstød desværre nok ikke ændrer meget, dertil er politikere, landbruget, landbrugsorganisationerne og alle lobbyisterne sammen med medierne, så sammensmeltet - at jeg er oppe imod en mur, og sikkert blot får en snik-snak om at jeg ikke læser alle detaljerne, for der er mange detaljer og statistikker. Du kan downloade rapporten her: https://bc666b35-71aa-41dc-8bac-627374dc7fca.usrfiles.com/ugd/bc666b_c1dc11cbae5245fcaf7328cfe9052705.pdf Men for mange vælgere, incl. jeg selv, indebærer denne århundredets “Miljøpakke”, at respekten for regeringen, forligspartierne og mange andre politikere, er forsvundet gennem årene, - vi tror desværre ikke længere på dem. Der skal der ruskes godt op og nye ansigter skal til, hvis dette miljøsvineri ikke blot får lov til at fortsætte. H. C. Andersen kunne have brugt miljøplanen som eksempel til afslutningen i Kejserens nye klæder - “han har jo ikke noget tøj på” til “der er jo intet indhold”. Hvor ville jeg ønske, at jeg næste år, ser markerne med mange flere valmuer, markblomster og andet ukrudt, samt at vore vandløb igen leder rent vand ud i vore fjorde, som bevis for, at landbruget og kommunernes spilderensningsanlæg har forstået budskabet og vil sikre vore børn og børnebørn rent drikkevand og masser af fisk i vore åer og hav. Mange sommerhilsener fra en håbefuld bedstefar. Jan Adeltoft/21. juli 2024

 • Dronning, glem alt om en seniorbolig i Lejre By?

  Her er et eksempel på et fantastisk projekt til Degnejorden med et fællesskab omkring et gadekær, helt specifikt og detaljeret beskrevet, men ak politikerne har i 30 år intet gjort for at få seniorboliger til Lejre By - så kære Dronning glem alt om en senior bolig i Lejre By. Åh ja, det er vor Nytårshilsen i år, hvor vi i alle årene tidligere troede, at nu sker der noget. Prøv blot at gå blot 10 år tilbage under dette menupunkt og se tidligere Nytårsønsker. Vi ældre er blevet kyste og mister desværre mere og mere troen på politikerne, uanset partifarve. Når samtidig den yngre generation går mere op i egne interesser, fremfor fællesskabet hvor alle får "en bid af kagen" - kan vi ligeså godt flytte, ingen grund til at vente og håbe. Jan Adeltoft/10. januar 2024

 • Egne interesser kontra fællesskabet?

  Dette er et godt eksempel på at det betaler sig at at gå sammen, i stedet for at gå efter sin egen lykke. Det gælder i alle livets forhold - tænk over det. Interessant, demokrati er en svær størrelse, ikke mindst når 50% af 25 kommunalpolitikere, dvs. min. 13 personer, bestemmer over ca. 30.000 mennesker i Lejre kommune. De forventelige visioner bliver typisk væk. Hvor blev Borgerdemokratiet og solidariteten dog af? Jan Adeltoft/31. december 2023

 • Tillykke til Lejre By !

  Vi har opnået 70% tilmelding til Lejre By Fjernvarme, svarende til 660 husstande incl. kommunens bygninger. Derved går fjernvarme processen videre, Stor glæde i Lejre By, over at vi er kommet igennem 1. forhindring, dvs. at 70% af boligerne har tilmeldt sig som interesseret i at vi får fjernvarme. Det viser noget om fællesskabet, men ikke mindst at vi tror på at fjernvarme er den sikreste fremtidsorienterede opvarmnigsform. Nu begynder arbejdet med at etablere et amba og tilhørende vedtægter. Efterfølgende Styregruppemøde den 5. december hvade allerede travlt med den efterfølgende proces frem til Lejre BY Fjernvarme AMBA Stiftende Generalforsamling den 30. januar 2024, men læs herom her. Jan Adeltoft/10. december 2023

 • Fjernvarme Borgermødet 21. november

  Med 230 fremmødte, blev borgermødet et stor succes, der er tydeligt stor interesse i Lejre By og omegn for at få tilført fjernvarme. Anders Würts gennemgik Lejre By Fjernvame processen samt den videre proces. Download Lejre By Fjernvarme Præsentationen her. Download Dansk Fjernvarme Præsentationen her. Download EON Præsentationen her. Download referatet fra Borgermødet om Lejre By fjernvarme her. Forløbet indtil nu har været meget spændende og alt tyder på at vi opnår de nødvendige 70% af varmebehovet i Lejre By, svarende til 660 husstande, som den første forhindring for at komme videre i at få etableret fjernvarme i Lejre By og Omegn. Jan Adeltoft/22. november 2023

 • Seniorboliger får sindene i kog

  Solidariet for de ældre afløst af kampen om egne interesser. De yngre årgange var godt organiseret ved borgermødet den 21. november2023. De havde på forhånd lagt en pression strategi med et hav af indlæg. Mødet fremstod derfor som om der var flest imod seniorboliger. Det er over hele landet, også i Roskilde, at der arbejdes for at udligne den manglende etablering af seniorboliger - behovet er stort. Egne interesser kontra solidariteten med de ældre i Lejre By, kom tydeligt til udtryk. En kedelig polarisering mellem befolkningsgrupper. Mødet arrangeret af Lejre Kommune og som var baseret på meget andet end senior boliger på Åvangsgård, kom desværre til KUN at dreje sig om Åvangsgård, men omvendt viser at egne interesser har højere prioritet hos de yngre årgange end solidariteten med de ældre årgange. Ja, det var et pinligt møde, hvor jeg som tilhørende den ældre generation, oplevede at hvor vi solidarisk gjorde en stor indsats for at hjælpe de yngre årgange med at få vuggestuer og børnehaver, nu oplever at de samme mennesker ikke viser solidaritet med at hjælpe de ældre med at få seniorboliger. Jan Adeltoft/23. november 2023

 • Lejre By Fjernvarme ildsjæle

  Vi er en storgruppe på 50 ildsjæle, hvor vi yderligere delte os op i en styregruppe på 8, for at komme lettere igennem de mange spørgsmål, som blev samlet til storgruppen med jævne mellemrum. Vi er over 50 ildsjæle fra mere end 25 grundejerforeninger, bylaug og andre grupper, som i nu næsten ét år, har arbejdet for at få etableret fjernvarme i Lejre By. Dette igennem samarbejde med kommunen og EON, uddeling af flyers og en underskrift-banke-på-kampagne. Arbejdet har endvidere indebåret et større katalog af alle de fjernvarme spørgsmål og svar, som vi har mødt i vor kontakt med borgerne. Vi syntes selv det er et godt skriv, der er godkendt af både EON og kommunen, så vi vil klart anbefale at du henter/downloader siderne her. Ildsjælene involverede er bl.a.: Jan Adeltoft/10. november2023

 • Vi mangler blot 300 husstande i Lejre By!

  Når vi har 660 husstande, hvor vi idag har over 350, er første krav klaret, på 70% tilslutning. Lejre By Fjernvarme kommer til at eje fjernvarmeværket, dvs. der er ingen aktionærer som skal tjene på varmen. Det bliver en andelsforening (amba) hvor ejerne bliver dig og mig og alle fjernvarmekunderne. Indskuddet fastlægger vi selv (andelsforeningen), men er pt. sat til kr.35.000 og hvilket er det eneste, vi hver især hæfter for. Vi er en kreds af ildsjæle fra alle Grundejerforeningerne, Bylaug og Fællesskaber som har fundet sammen i Lejre By Fjernvarmegruppen og som med E.ON har sat processen i gang, så hele Lejre By og Omegn får etableret Fjernvarme. Processen er nogenlunde: - uddeling af 1.000 tilmeldingsfoldere, du bør have fået den - underskriftindsamling, hvor vi pt. har 350 interessetilmeldinger - borgermøde 21. november med håbet om, at vi derefter når de 70% - stiftende AMBA generalforsamling i januar 2024 - kommunegodkendelse (varmeprisen max. af individuel varmepumpepris) - E.ON indhentning af bindende tilbud - kommunens godkendelse af den færdige økonomi - nu skal vi hver især bindende tilmelde os, forventet primo/medio 2024 - fjernvarme flyder om ca. 2-3 år Fjernvarmegruppen har her Nyhedsbrev nr. 1. Click på linket: https://bc666b35-71aa-41dc-8bac-627374dc7fca.usrfiles.com/ugd/bc666b_fab36d915dc44ba6a9c495dc4ada3e67.pdf Hvis du vil læse de mange spørgsmål og svar vi indtil nu har samlet sammen, finder du sikkert svar på alle de spørgsmål, som måtte komme. Click her på linket: https://bc666b35-71aa-41dc-8bac-627374dc7fca.usrfiles.com/ugd/bc666b_851aa769e96240e586831c80dd74022f.pdf HUSK at tilmelde helt uforbindende din interesse for at der kommer fjernvarme til Lejre By og Omegn. Click på dette link: Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte: Jan Adeltoft jan@adeltoft.dk mobil 27 11 68 68 Jan Adeltoft/5. november 2023

 • Krav til 70% tilslutning til Fjernvarme!

  Vi skal op på over 600 tilkendegivelser for fjernvarme, for at fjernvarme projektet kan fortsætte. Det er kun tilkendegivelse - der er INGEN binding! Hellere i dag end i morgen, please. Alle vil få økonomiske fordele. Uanset om du fyrer med gas, olie, el eller allerede har en varmepumpe - vil fjernvarmen blive billigere, det er et lovgivningskrav, ellers bliver fjernvarme projektet ikke etableret i Lejre By og omegn. D Det er 70% af disse boliger som skal tilkendegive at de er interesseret i at vi får fjernvarme. Du kan grave dig ned i alle de informationer som der ligger på EO.N, website og som vi vil fodre dig med, men venligst først tilkendegiv din interesse, der er ingen binding overhovedet. Lejre By Fjernvarme bliver et andelsselskab, såkaldt amba (andelsselskab med begrænset ansvar), svarende til Allerslev Vandforsyning og de tidligere mange mejerier etc. Dvs. der bliver ingen fordyrende mellemled der skal tjene på vor varme. Modsat Fors og andre kommunale fjernvarmeværker. EO.N der har ekspertisen kommer til at stå for etableringen, indkøringen og driften de første år. Fjernvarmeværket bliver kørt af én stor varmepumpe og forventes i drift i løbet af 2-3 år. Det er Lejre By Fjernvarmegruppe, der består af samtlige 25 Grundejerforeninger, Bylaug og fælleskaber i Lejre By og omegn, som samlet har gjort forarbejdet med EO.N og kommunen. Således har vi ansøgning om støtte til det videre arbejde liggende hos kommunen. Jo ældre en bolig er desto større bliver den økonomiske besparelse, derfor vil ikke mindst alle indenfor Lejre-Allerslev Grundejerforenings område, være dem der opnår den største besparelse. Men alle boliger i hele Lejre By og omegn incl. Højby vil spare økonomi. Dertil kommer fordele som højere huspriser ved salg, gassen lukkes alligevel om 12 år, ingen løbende reparationsudgifter, når ny teknologi udvikles, skal den kun installeres ét sted og ikke hos alle husstande, alle der har fået varmepumper kan blot sælge dem og vi får fjernet den bette støj fra alle husstande, ikke mindst dem der ligger tæt på hinanden. Sluttelig hjælper vi til et bedre miljø - det burde måske stå forrest. Tilmeld dig, ingen binding https://www.eon.dk/privat/byvarme/byvarme-til-lejre/kontakt.html 19. oktober 2023/Jan Adeltoft

 • Seniorboliger til Lejre By, Åvangsgård

  Det er op ad bakke, men foreningen Seniorbo Åvangsgård, gør en stor indsats. Der skal megen økonomi til for at etablere et seniorfællesskab. Her kommer Gefion ind og har vist interesse for at imødekomme ønskes om 100 m2 seniorboliger i et bofællesskab á 35 boliger. Det bliver spændende at følge. Jan Adeltoft/30. september 2023

 • Bedre undervisning og besparelser

  God idé Lejre at inddrage seniorer i undervisningen, det kunne adoptere, en rigtig win-win. I disse budget tider kan et sparekatalog, ofte udvikler nye kreative ideer, og udnyttelse af seniorer som gerne vil supplere elevernes undervisning med input fra alle hjørner af erhvervslivet og for såvidt pensionerede lærer eller andre offentlige embeder. Jeg har desværre opfattelsen at lærernes fagforeninger imod ordningen her i Lejre, men jeg kan ikke tro at den holdning er lov, så hvorfor ikke prøve denne 2 lærer ordning? 6. september 2023/Jan Adeltoft

 • Nu tror vi det lykkes at få fjernvarme til Lejre By

  Udholdenhed og ikke tage et nej for et nej, men inddrage fjernvarmeeksperter som EON i beregningerne for, om fjernvarme kan blive en samfundsøkonomisk fordel i Lejre By, har båret frugt. Siden Lejre kommune med FORS fravalgte Lejre By som egnet til fjernvarme, har vi 10 grundejerforeninger gået sammen om at få kommunen til at samarbejde med EON om at de, med deres ekspertise, kan gennemføre en second opinion på vores fjernvarme projekt. Uanset at kommunalbestyrelsen ikke ville udskyde beslutningen om at Lejre By ikke længere skulle være egnet til fjernvarme, har kommunen og EON brugt ferien til at gennemføre denne analyse. Resultaterne er meget lovende og vil blive offentliggjort på fjernvarme borgermødet den 6. september i kantinen på Allerslev Skole, men kommunen udsender snarest helt specifikt detaljer vedrørende mødet. Men venligst sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 6. september, meget vigtigt for vor fremtid. Jan Adeltoft/15. august 2023

bottom of page