Search Results

443 items found

Blog Posts (403)

 • DUMPET og vi tror ikke på de nye løfter!

  Vi borgere er vi blevet knægtet igen og igen: de besluttede alene i Lejre + 400 boliger og 0 senior og boliger for enlige de vil have op til 45% bebyggelsesprocent, som andre i andre forstæder de er ligeglade med at borgerne vil have åbent og grønt omkring os de vil ikke have at seniorer og enlige kan blive i Lejre kommune de holdt på at der er pasningsgaranti indenfor kommunen de gennemtrumfer politiske projekter, på trods af borgerprotester de er imod borgerafstemninger, vil ikke kende borgernes holdninger de og forvaltningen er blevet en symbiose, samme negative holdning de ville etablere 100.000 ton biogas industrianlæg i Lejre de holder på at politikerne ved bedre de vil ikke have borgerdemokrati a la Schweitz de kan snart holde kobberbryllup, hvis ikke vi stopper dem etc. Dette manglende demokrati og respekt for borgernes meninger må stoppe nu. Denne FORANDRING til DEMOKRATISKE tilstande, kan kun lade sig gøre ved at lade de andre partier etablere et SYSTEMSKIFTE. Stem på VENSTRE, som kommunens største parti eller NYE BORGERLIGE som peger på Venstre eller LEVENDE LANDSBYER som vil være en fornyelse i Lejre kommune. Alle 3 partier går som de ENESTE politikere i hele Lejre kommune, ind for BORGERDEMOKRATI, gennem vejledende borgerafstemninger. 30. oktober 2021/Jan Adeltoft

 • Indsigelser til Kommuneplanen 2021!!

  Indsigelser til Lejre Kommuneplan 2021, indsendt 20. oktober 2021 Bebyggelsesprocent må være max. 20% Dette uanset ”tæt/lav eller åben lav”, når den udregnes på det samlede område incl. veje og grønne områder – for hele Lejre kommune. Vi har set nogle forfærdelige nye bebyggelser på over 40%, såsom Skråningen 1 og 2, hvor beboerne så og sige intet privatliv har, idet alle kan kikke ind til hinanden, hvor der ikke er plads til børnenes bedste legetøj en trampolin og hvor man kan holde lidt øje med børnene. Lejre kommunen skal ikke være kendt for at vi propper familierne sammen i potentielle fremtidige ghettoer, når børnene bliver 12-17 år og keder sig i disse overbegloede områder og finder på alt muligt andet. Til info har Degnejorden 23% bebyggelsesprocent, og her er der den dobbelte befolkningstæthed, sammenlignet med naboområderne. Således skal vi helt med på 15% bebyggelsesprocent, hvis vi vil have samme befolkningstæthed som vore traditionelle parcelhusområder. Borgmesteren har udtalt at beboerne er meget glade for at bo der. Men her må man huske på at beboerne til disse mindre boliger typisk kommer fra København og er vant til den tætte bebyggelse. Men det ønsker vi ikke i Lejre, vi vil hellere være kendt for det grønne og åbenheden omkring os. Argumenter som at ellers har borgere ikke råd til at købe holder ikke. Der er købere til alle priser og hvis man politisk vil have borgere med lavere indkomster som tilflyttere kan ejeren af grundstykket uanset det er kommunen eller en privat udstykker blot sætte prisen på grunden lavere, hvis de vil af med området. Bebyggelsesprocenten på 20% kan ikke øges Iflg. side 215 kan kommunalbestyrelsen med et kommuneplantillæg øge den fastlagte bebyggelsesprocent op til 45%. Dette musehul i lovgivningen skal fjernes. Derimod må man gerne reducere bebyggelsesprocenten. Udlagte rene erhvervsområde kan godt få 45% bebyggelsesprocent. Bygningshøjden må være max. 6,5 meter og i 1 etage for naboer til bestående boliger Indenfor bestående boligområder og nye boliger til bestående boligområder, må byggehøjden være max. 6,5 m og max. 1 etage (side 215). Dette for at sikre at bestående boligområder ikke pludselig får et højere hus som nabo. Bygningshøjden i nye bebyggelser må gerne være 8,5 m og op til 2 fulde etager Altså for nye bebyggelser der ikke støder op til nuværende bebyggelser og ikke ødelægger landskabets udseende. Rekreative arealer på 30, 35 og 40% lyder fornuftigt, men mangler sammenligning Side 216 omtaler om indførelse af disse rekreative områdeprocenter. Lyder som fornuftige tiltag, blot er vi bange for at de vil føre til omgåelse af bebyggelsesprocenten. Hvad vil denne procent f.eks. være på Skråningen 1 og 2 samt på Degnejorden? Indregnes fredede områder og de å beskyttede områder med i disse beregninger? Kan ét rekreativt område i én bebyggelse også indregnes i et andet områdes rekreativt %? Lejre By og omegn specifikt Lejre Stendyssegård 10.B7 side 538 Der ønskes max. 20% bebyggelsesprocent og max. 1 etage, idet Bøgebakken ikke skal belastes med højere bygninger end Bøgebakkens bygninger samt at udsigten til og fra Ledreborg Slot skal bevares. Lejre, Allerslev Kirke 10.O2, side 566 Hvorfor står der intet om de ekstra P-pladser som kirken har behov for? Lejre, Munkedammen 19 (Materielgården), 10. B17, side 576 Max. 20% bebyggelsesprocent, max. 6,5 m byggehøjde og max. 1 etage Dette aht. naboerne og udsigten fra/til det øvrige landskab. Fælleskaber driver udviklingen, side 42 Man må undre sig over at de tæt på 100 grundejerforeninger i Lejre kommune, ikke er medtaget under fællesskaber, men kun medtager Vores-Sted-vognen og andre foreninger, kommune selv har etableret. Grundejerforeningerne står for samtlige familier i Lejre Kommune og ikke at f.eks. Vores-Sted-Vognen kun har været i Lejre-By én eneste gang, men nævnes som et tiltag der driver udviklingen... Seniorer Søger man på alle sider forekommer ordet seniorer kun 2 steder. Således er der bygget og planlagt + 400 boliger i Lejre By området, men 0=nul boliger for seniorer, ligesom der ikke i kommuneplanen ligger planer desangående for de næste 10 år. Dvs. at de seniorer der gik og troede at de nu kunne sælge deres store nuværende boliger og købe en mindre 80-120 m2 andelsbolig centralt i deres nærområde, skal glemme alt om dette nu og de næste 12 år. Utroligt at der ikke ligger planer desangående, for 1/3 af hele befolkningen. Specifikt for Lejre By og omegn. Trafikken Der står en masse pæne ord om planer og ting der skal gøres mht. trafiksikkerheden rundt omkring i kommunen. Savner direkte planer og aktiviteter for den øgede trafik og der henvises mange steder til Trafiksikkerhedsplanen, men jeg kunne ikke finde links hverken fra Kommuneplanen eller på Lejre.dk. Det eneste jeg har fundet, er den 4 år gamle Trafiksikkerhedsplan 2017 og man må sige at meget er ændret de sidste 4 år…, så en opdatering er stærkt påkrævet. Kik specifikt på side 22-27, her er angivet hvor man i 2017 har angivet i prioriteringsrækkefølge for hvad der skal gøres hvor. Og så brugte politikerne lige pludselig over kr. 30 mio. på asfaltering af cykelstier medio 2021, dette var vigtige end Trafiksikkerhedsprojekterne side 22-27. Trafiksikkerhedsmæssigt bør der tilføjes, at der etableres 40 km PÅBUDSTAVLER indenfor alle Landsbyskilte. Trafikken burde medtages som et punkt under hver områdeplan i hele Lejre kommune. ------------------- Lidt ærgerligt at der ikke er links til de specifikke lokalplaner. Det er vigtigt at du indsender din indsigelse, da hver indsigelser kun repræsenterer 1 stemme, selvom Lejre-Allerslev Grundejerforening repræsenterer over 100 medlemmer! Indsend dine kommentarer inden mandag den 25. oktober!!!! https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/10030 og klik på øverste højre hjørne ”indsend kommentar” Kommuneplanen er bindende for de næste 12 år, men revideres hvert 4. år. Her kan du hente Kommuneplanen 2021 https://bc666b35-71aa-41dc-8bac-627374dc7fca.usrfiles.com/ugd/bc666b_d0a8eba2a70c403d85b5a5d2d46aa07d.pdf Her kan du hente Trafiksikkerhedsplanen fra 2017: https://68d577cb-50e2-495b-ba0a-b8973bcacf81.filesusr.com/ugd/bc666b_5b8ffa1c811a49d0b03288c6fe850618.pdf Kik specifikt på side 22-27, her er angivet hvor man i 2017 har angivet i prioriteringsrækkefølge for hvad der skal gøres hvor. Og så brugte kommunen lige pludselig over kr. 30 mio. på asfaltering af cykelstier medio 2021, dette var vigtige end Trafiksikkerhedsprojekterne. Her kan du hente samtlige byggematadorer ønsker for udbygning af Lejre https://bc666b35-71aa-41dc-8bac-627374dc7fca.usrfiles.com/ugd/bc666b_387a9745f7c54f8890d2924bf61f5584.pdf Her kan du læse Miljørapporten: https://bc666b35-71aa-41dc-8bac-627374dc7fca.usrfiles.com/ugd/bc666b_44c07d3ad83d493db18e85d3eea94fc9.pdf Vi har over 500 artikler og indlæg omkring Lejre for de sidste 4 år dokumenteret her: https://www.lejreby.dk/

 • Lejre kommuneplan 2021

  Den er næsten vigtigere end kommunevalget, her fastlægges for de næste 10 år hvor der må bygges og meget andet, så husk at indsende jeres indsigelser inden 8 uger!!! For Lejreby og omegn står der f.eks. INTET om seniorboliger og da der heller intet står om senior-andels-boliger i Degnejordens lokalplan, må seniorer indstille sig på at de ikke kan blive gamle i Lejre By, men må flytte til Roskilde, Hvalsø etc. - hvis ikke det bliver indføjet i kommuneplanen, det er op til dig om der skal ske ændringer i kommuneplanen! Der er i alt 1.081 sider og vi har 8 uger til at påvirke, ikke mindst det siddende politiske flertal, idet Kommuneplanen 2021, bliver vedtaget at nuværende politiske flertal som det sidste inden vi får en ny kommunalbestyrelse - meget demokratisk eller ...? Dette er udkast som først bliver besluttet af kommunalbestyrelsen den 24. august 2021. Oversigt over hvilke indsendte bygge projekter, som kommunen har medtaget i Kommuneplanen! Er det ikke mærkeligt at kommuneplanen ikke indeholder politiske visioner for byggeprojekter, som derefter sendes i udbud? Det er tilsyneladende byggematadorer som har bestemt hvordan kommuneplanen skal udformes? Her kan du hente alle de 137 sider fra byggematadorer eller klikke på billedet. De 937 sider, kan virker uoverskuelig, men ved at koncentrere sig f.eks. Lejre By og omegn, bliver det lidt mere overskueligt, brug endvidere indholdsfortegnelsen. Men jeg falder da over den måde der jongleres med byggeprocenter, som gør det uoverskueligt - det er ren matador. Du kan hente PDF filen her eller klikke på billedet og søg på nøgleord, stor hjælp. Selvom jeg har set ret meget falder det mig for brystet at der ikke med et ord står noget om seniorboliger og for den sags skyld boliger til enlige. Men det er et udkast, så mon ikke vi kan få det indføjet, nu da seniorer blev udelukket fra Degnejorden, pga de høje huslejer, fremfor andelsboliger. Bare det ikke er andet end sympatiske ord, idet jeg ikke nødvendigvis har oplevet forvaltningen og politikernes positive holdning til overholdelse af miljølovgivningen og f.eks. å-beskyttelses lovgivningen. Men læs disse 59 sider igennem og indsend dine kommentarer og ønsker inden 8 uger, dvs. inden ultimo oktober Du kan hente Miljørapporten her eller klikke på billedet. Tung, men vigtig læsning, uanset om det drejer sig om dine børn, dig selv, dine nærmeste, hvor du gerne vil se Lejre bevæge sig hen, skal vi være en erhvervskommune, en pendlerkommune, en turistmagnet, skal vi være en grøn kommunen med bebyggelsesprocent på 20%, svarende til vore gamle boligområder, eller en forstads ghetto med tætpakkede boliger hvor bebyggelseprocenten bliver 35-40% eller højere? Beslutningen er din. Deadline for indsigelser er den 25. oktober 2021 Jan Adeltoft/21. august 2021

View All

Pages (40)

 • Home | Lejre Allerslev

  LEJRE BY Oversigt over igangværende sager i området Beliggende i det naturskønne Lejre-Allerslev område, hvor det dejlige Ledreborg Slot med tilhørende skov, er vor nabo. Vi er aktive ildsjæle, som gerne vil bibeholde denne grønne fredelige historiske plet, så vore børn, forældrene og seniorerne fortsat kan leve det dejligste liv. Lejre Kommune siger at de gerne vil dialog, derfor arbejder Lejre-Allerslev Grundejerforening tålmodigt på, at få dialog med politikerne og forvaltning - inden beslutninger tages. Ja tak, vil gerne støtte foreningens arbejde Nyeste 3 debatindlæg Lejre kommuneplan 2021 1 Post not marked as liked Organiseret byge af angreb på Venstre fra alle de andre partier! 0 Post not marked as liked Børnepasnings kaos i kommunen 0 Post not marked as liked

 • Budgetter for Lejre | Lejre Allerslev

  lejreby.dk Dec 3, 2020 1 min Godt der endelig kommer dialog i kommunalbestyrelsen Fra en "nødvendig" skattestigning, er der pludselig overskud på kr. 26,1 mio., mærkeligt? Der virker besnærende, blot få dage efter... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Nov 18, 2020 1 min Budget rod igen igen - nu kr. +45 mio. i overskud? Puha borgmester Carsten Rasmussen, først kom skattestigningen og nu viser det sig at der i virkeligheden er overskud på + kr. 45... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Nov 11, 2020 1 min Lejre har bundplacering på skoleområdet Her går jeg og tror vi gør meget for børnene i Lejre, men nej det er pinlig læsning, hvor ringe Lejre er på de 4 væsentlige områder. Men... 0 comments 1 like. Post not marked as liked 1 lejreby.dk Oct 30, 2020 1 min Myretuen i Gevninge ikke i budgettet Jeg kan naturligvis kun tilslutte V forslag, men dette som alt andet ender i politiker fnidder fnadder og ikke én taler om hvad mener et... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 20, 2020 1 min Venstre argumenter hvorfor nej til budget 2021 Eneste parti der sagde nej, men det kan undre mig at ingen har spurgt til hvad borgerne mener om dette principielle spørgsmål - men de... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 18, 2020 1 min Budget 2010 konklusion fra DF Talmagi skattestigningen var kun kr. 17/borger/måned, vi skal da som politiker få merudgiften til at se så lille ud som muligt. Man kunne... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 18, 2020 1 min V-indlæg om budget og skolerne Budget 2021, kan de politiske partier diskutere i en uendelighed og vi kan hver især nikke ja til de fleste argumenter, men i... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 16, 2020 1 min Budget 2021 vedtaget, uden Venstre Det var vel forventet, en slags DNA fra venstrefløjen af de politiske partier. Et politisk flertal er et flertal, hvilket man må... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 16, 2020 1 min Vedtaget budget 2021 udtalelser Det er vel nærmest den offentlige gruppe DNA imod den erhvers DNA. Den ene princip om at vi blot giver skatten et bette nyk nu og da,... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 7, 2020 1 min Jamen, så stiger skatten - uden tvivl! Når borgmester allerede melder ud med en skattestigning, er dette såmænd allerede vedtaget af de partier som indgik en "pagt" i november... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Sep 21, 2020 2 min Budgetter - glem dog skattestigning! Her er der et udpluk af den udmelding de politiske partierne lægger op til. Lejre er en virksomhed med en omsætning på kr. 1.600 mio.... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 9, 2019 1 min Amatører bag budgetforlig... Jeg er ked af at sige, men disse søde og veltalende mennesker, har ikke økonomisk baggrund for at styre vor kommune. Her og nu har de... 0 comments Post not marked as liked

 • Degnejorden | Lejre Allerslev

  Degnejorden lejreby.dk Jul 6 2 min Organiseret byge af angreb på Venstre fra alle de andre partier! Hvis nogen tror på et nyt bredt politisk flertal - glem det. Det nuværende røde flertal har tydeligvis besluttet at fortsætte deres... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk May 31 1 min Børnepasnings kaos i kommunen Man kan da bare tælle antallet af nye unge familier og gange dem med 1,5-2 børn, men det kan forvaltning og politikere ikke finde ud... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk May 11 1 min Første Valgdebat 1. juni i Felix Lejre-Allerslev Grundejerforening har fået nedenstående politikere til at deltage, til et meget spændende valgdebat møde, der også... 0 comments 2 likes. Post not marked as liked 2 lejreby.dk May 1 2 min Degnejorden yderligere + 15 boliger fra 95 til 110 boliger!! Vedtages onsdag den 5. maj på økonomiudvalgsmødet!! Dette photoshoppet skønmaleri bliver i virkeligheden meget mere tætpakket, bare vent... 0 comments 2 likes. Post not marked as liked 2 lejreby.dk Feb 16 1 min Breaking News: Planer om +2-500 nye boliger alene til Lejre By området! Tro det eller ej, men den 16. februar 2021 blev et nyt projekt præsenteret i kommunalbestyrelsen. Start op ved Skråningen 2 samt... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 17, 2020 1 min Degnejorden solgt Køber går 10% ned i antal boliger til 90 boliger og 30 boliger bliver med seniorer for øje. Tak til Core Bolig X for at de går ned til 90... 0 comments 1 like. Post not marked as liked 1 lejreby.dk Nov 8, 2020 1 min Øm, Lærkereden og børnehavebørn status Da jeg læste artiklen om at børnehaven Myretuen i Øm nu er fyldt med børn igen, gav det mig et flash-back. For vi husker da allesammen,... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 23, 2020 1 min Ny trafiktælling, men handling hvornår? Åh ja, intet nyt, vi kender stederne, behøver ingen tællinger. Politikerne vil selv beslutte, borgerne har i hvertilfælde ingen... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 20, 2020 1 min Allerslev Skole - 80 bliver til 350 cykel P-pladser Ufatteligt at i en kommune, hvor vi går ind for cykling, at næsten 700 børn kun har haft 80 P-pladser ved skolen, sikkert svarende til... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 7, 2020 1 min V syntes borgernes stemme skal høres Alt sammen et skridt på vejen, imidlertid siger alle andre partier det samme og oven i købet syntes de at borgerne aldrig før har haft så... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 7, 2020 1 min Ivan Mott - borgerne har fået medbestemmelse siden sidste valg!!!!! At Ivan Mott syntes at borgerne har fået meget mere medbestemmelse i denne valgperiode 2017-2021. Det helt ufatteligt at dette er hvad... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Sep 27, 2020 1 min Trafikken fra Degnejorden? Thomas Løvholt påpeger manglen på visioner hos vore politikere, ikke mindst mht. hvordan man sluser 100 biler ind på Højbyvej fra... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Sep 9, 2020 1 min Degnejorden endelig i udbud Se hele udbuddet her https://www.lejre.dk/media/15376/1udbudsbetingelser-degnejorden.pdf Ja, der var hastværk frem til marts med at få... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Aug 2, 2020 1 min Forældre er integreret i skolearbejdet Ikke nok med at det fremmer samarbejdet blandt forældrene, som kommer børnene til gode, det medfører også at man kan få udført ting som... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk May 29, 2020 1 min Ny børnehave på Bøgebakken Ja, surprise for borgmesteren at når der etableres +400 boliger, skal der også være både pasningsmulighed og skole for børnene, men det... 0 comments 1 like. Post not marked as liked 1 lejreby.dk Apr 1, 2020 2 min Degnejorden anno 2020 Inden vi helt opgiver, pga. S, SF, C politikeres manglende demokrati styre, har vi trods alt fået flyttet nogle holdninger gennem de... 0 comments 1 like. Post not marked as liked 1 lejreby.dk Mar 25, 2020 2 min Degnejorden vedtaget!!! S, SF, C ønskede ikke at fællesskaber skulle være bygget omkring et gadekær, som blev præsenteret som én af løsningerne ved arkitekt... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Mar 25, 2020 1 min S, SF, C tromler Degnejorden igennem Dejligt med åbenhed og ærlighed, så nu er det sort på hvidt: BORGERMØDER HAR INGEN INDFLYDELSE, for det er kun utilfredse borgere som... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Mar 24, 2020 1 min S, SF, C lytter ikke, men tromler parti politik igennem! Det mest positive ved kommunalbestyrelsesmødet var at det blev transmitteret online, nu kunne vi se og høre de politike meninger - totalt... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Mar 1, 2020 1 min Landsbyudvalget og Degnejorden Jeg deltog i dag på Landsbybazaren, på baggrund af at politikerne har etableret et Landsbyudvalg for at borgerne kan få indflydelse på... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Feb 25, 2020 1 min Lejre har brugt nok over kr. 3 mio. på Degnejorden indtil nu! Hvis det var min privatøkonomi, havde jeg aldrig brugt så mange penge på at klargøre salget af Degnejorden. Politisk Degnejord manifest,... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Feb 23, 2020 1 min Borgmesteren i det røde felt! Åh ja, nu får borgmester Carsten Rasmussen, på egen krop, den frustrerede oplevelse det er, når fornuftige argumenter preller fuldstændig... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Feb 21, 2020 1 min Arkæologiske udgravninger på Degnejorden Godkendelse af udbud og lokalplanen, er baseret på at der ikke findes arkæologiske fund og det ligner desværre at der ikke er noget. Så... 0 comments 1 like. Post not marked as liked 1 lejreby.dk Feb 15, 2020 1 min Nedlægge kommunalbestyrelsen? Når nu politikernes magt demonstration er vedtaget og det store monumentale tætpakkede bygnings complex står der, skal de ikke... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Feb 13, 2020 1 min Politikerne giver leverandør skylden for dårlig planlægning Ja, vi så den fatale fejl trafikprognose mht. behovet for +4 P-pladser i Lejre de næste 10 år, vi kunne alle se den var helt gal, men... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Feb 7, 2020 1 min Første dialog med politikerne omkring boligpolitikken og Degnejorden Det virkede som om politikerne begyndte at forstå borgernes ønsker om mindre boliger til seniorer samt at der mangler mindre boliger,... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Feb 6, 2020 1 min Borgmesteren kan intet gøre ? Borgmester Carsten Rasmussen gav udtryk for at politikerne intet kan gøre, da borgerne har godkendt kommuneplanen, hvilket betyder at... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Jan 26, 2020 1 min Mød op den 6. februar til bolig møde! Med plads til 120, bliver der nok rift om pladserne til det første politiker dialogmøde om bolig politikken i Lejre kommune. Specielt i... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Jan 16, 2020 1 min Degnejorden, sidste borgermøde? Hvorfor kan vi dog ikke på Degnejorden få samme byggehøjde og befolkningstæthed som nabo områderne? Jan Adeltoft/21. december 2019 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Jan 9, 2020 1 min Hvorfor skal politikerne dog kun lytte ved høringsmøder? Nu har vore lokale politikere i snart mange år lyttet og lyttet ved høringsmøder, men ingen siger noget, ingen dialog, vi hører kun om... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Jan 1, 2020 1 min Lokalplan Degnejorden, indsigelser!!! Vi har tidligere indsendt detaljerede indsigelser, her er hovedpunkterne for indsigelserne: 1. Befolkningstætheden på Degnejorden ønskes... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 31, 2019 1 min Rumskib på Degnejorden... Det kan ikke siges mere poetisk, hvordan vi alle ser vor landsby forandret, hvis dette dramatiske bygningsværk gennemføres. Når man går... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 30, 2019 1 min Trafikken øges med 1.200 biler/dag på Højbyvej i Lejre By Overskriften siger 340 biler, men det er at snyde på vægten, for tallet bliver +1.200 biler dagligt, når de boligudbygning på + 400... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 19, 2019 1 min Politiker debatmøde om boliger i Lejre? Debatmøde 6. februar 2020 kl. 18.30-22.00 i Felix Det er 2 minutter over 12, men aldrig for sent at få en dialog med politikerne, idet... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 11, 2019 1 min Afstemning om lokaldemokratiet i Lejre!!! Hele Lejre-Allerslev har i snart 4 år kæmpet for lokaldemokratiet i vores område. Sidste eksempel er Degnejorden bebyggelsen, hvor vi... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 9, 2019 1 min Trafikløsning nødvendig, Degnejorden Selvom Venstre ikke er med i det politiske flertal, er det alligevel spændende om primært S, SF, C vil lytte til god argumenter. Jan... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Dec 1, 2019 1 min Borgermøde 16. december!!!! Desværre stor skuffelse, kort summary: 1. Fortsat 95 boliger (den dobbelte befolkningstæthed i forhold til nabo områderne) 2. Højden... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Nov 14, 2019 1 min Flere nyheder til seniorernes Bofællesskab på Degnejorden Kære Seniorer der har tegnet sig til medlemskab hos Henrik Svanholm, Dette er de sidst opdaterede nyheder omkring Degnejorden og det... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Nov 13, 2019 1 min Apropos, hvad sker der med Degnejorden? Der har været meget stille omkring Degnejordens lokalplan og jeg havde den teori at politikerne havde lagt den i mølpose, fordi de har... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 21, 2019 1 min Skal vi fortsat acceptere politikernes udemokratiske beslutninger? Jeg havde en god snak med en beboer i Kattinge, hvor jeg fortalte om vore problemer her i Lejre-Allerslev mht. den nye høje 95 bolig... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 18, 2019 1 min Diktatur maskeret som demokrati Desværre hører Lejre til de kommuner som reageres efter demokratur princippet, der iflg. ordbogen betyder "diktatur maskeret som... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 14, 2019 2 min Skolerne i Lejre skal spare 7,5 mio. Det siger sig selv at denne besparelse ikke vil reducere klassekvotienten, tværtimod. Hvis nu politikerne havde kunne glemme deres... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 14, 2019 1 min Endnu flere bekymrede forældre... Det er en farlig branding, når de nye familier er kommet til det skønne Lejre og så bliver skuffet fordi, der har godt nok været... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 12, 2019 2 min Uansvarligt på børneområdet i Lejre! Med en befolkningsvækst tæt på +400 nye boliger til kun unge familier med børn her i Lejre-Allerslev, kan man kun undrer sig over at... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Oct 9, 2019 1 min Senior fællesskaber med success Endnu en interessant artikel om seniorfælleskaber. Dette er et selvejende almennyttigt boligselskab, hvor de selv bestemmer hvem der... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Sep 30, 2019 1 min Vi trækker på smilebåndet :-) Det er de mærkeligste ting, som kan få alle politikere op af stolen. Da P-pladsen var til høring 1. gang og forvaltning og politikerne... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Sep 8, 2019 1 min Degnejorden skal i fornyet høring! Teknik og Miljø udvalget har barslet med en revideret lokalplan for Degnejorden den 2. september 2019, denne skal færdig godkendes af... 0 comments Post not marked as liked lejreby.dk Sep 7, 2019 1 min Trafik analyse er misforstået Gården er i størrelse magen til en normal grund, hvor halvdelen altså skal være parkerings område til 1 bil/familie. Det må forventes at... 0 comments 2 likes. Post not marked as liked 2 lejreby.dk Sep 7, 2019 1 min Borgertinget - det nye demokrati Hvis du er en lokal ildsjæl som elsker dit område og igen og igen føler at kommunalbestyrelsen tager beslutninger, uden at tage hensyn... 0 comments 1 like. Post not marked as liked 1 lejreby.dk Aug 9, 2019 1 min Nedtælling til Degnejorden Politikerne undgår dialog i pressen, men vi prøver da i det mindste at appellerer med fornuftige argumenter som flertal og nærdemokrati.... 0 comments Post not marked as liked

View All