top of page

Search Results

464 items found for ""

 • Vi mangler blot 300 husstande i Lejre By!

  Når vi har 660 husstande, hvor vi idag har over 350, er første krav klaret, på 70% tilslutning. Lejre By Fjernvarme kommer til at eje fjernvarmeværket, dvs. der er ingen aktionærer som skal tjene på varmen. Det bliver en andelsforening (amba) hvor ejerne bliver dig og mig og alle fjernvarmekunderne. Indskuddet fastlægger vi selv (andelsforeningen), men er pt. sat til kr.35.000 og hvilket er det eneste, vi hver især hæfter for. Vi er en kreds af ildsjæle fra alle Grundejerforeningerne, Bylaug og Fællesskaber som har fundet sammen i Lejre By Fjernvarmegruppen og som med E.ON har sat processen i gang, så hele Lejre By og Omegn får etableret Fjernvarme. Processen er nogenlunde: - uddeling af 1.000 tilmeldingsfoldere, du bør have fået den - underskriftindsamling, hvor vi pt. har 350 interessetilmeldinger - borgermøde 21. november med håbet om, at vi derefter når de 70% - stiftende AMBA generalforsamling i januar 2024 - kommunegodkendelse (varmeprisen max. af individuel varmepumpepris) - E.ON indhentning af bindende tilbud - kommunens godkendelse af den færdige økonomi - nu skal vi hver især bindende tilmelde os, forventet primo/medio 2024 - fjernvarme flyder om ca. 2-3 år Fjernvarmegruppen har her Nyhedsbrev nr. 1. Click på linket: https://bc666b35-71aa-41dc-8bac-627374dc7fca.usrfiles.com/ugd/bc666b_fab36d915dc44ba6a9c495dc4ada3e67.pdf Hvis du vil læse de mange spørgsmål og svar vi indtil nu har samlet sammen, finder du sikkert svar på alle de spørgsmål, som måtte komme. Click her på linket: https://bc666b35-71aa-41dc-8bac-627374dc7fca.usrfiles.com/ugd/bc666b_851aa769e96240e586831c80dd74022f.pdf HUSK at tilmelde helt uforbindende din interesse for at der kommer fjernvarme til Lejre By og Omegn. Click på dette link: Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte: Jan Adeltoft jan@adeltoft.dk mobil 27 11 68 68 Jan Adeltoft/5. november 2023

 • Krav til 70% tilslutning til Fjernvarme!

  Vi skal op på over 600 tilkendegivelser for fjernvarme, for at fjernvarme projektet kan fortsætte. Det er kun tilkendegivelse - der er INGEN binding! Hellere i dag end i morgen, please. Alle vil få økonomiske fordele. Uanset om du fyrer med gas, olie, el eller allerede har en varmepumpe - vil fjernvarmen blive billigere, det er et lovgivningskrav, ellers bliver fjernvarme projektet ikke etableret i Lejre By og omegn. D Det er 70% af disse boliger som skal tilkendegive at de er interesseret i at vi får fjernvarme. Du kan grave dig ned i alle de informationer som der ligger på EO.N, website og som vi vil fodre dig med, men venligst først tilkendegiv din interesse, der er ingen binding overhovedet. Lejre By Fjernvarme bliver et andelsselskab, såkaldt amba (andelsselskab med begrænset ansvar), svarende til Allerslev Vandforsyning og de tidligere mange mejerier etc. Dvs. der bliver ingen fordyrende mellemled der skal tjene på vor varme. Modsat Fors og andre kommunale fjernvarmeværker. EO.N der har ekspertisen kommer til at stå for etableringen, indkøringen og driften de første år. Fjernvarmeværket bliver kørt af én stor varmepumpe og forventes i drift i løbet af 2-3 år. Det er Lejre By Fjernvarmegruppe, der består af samtlige 25 Grundejerforeninger, Bylaug og fælleskaber i Lejre By og omegn, som samlet har gjort forarbejdet med EO.N og kommunen. Således har vi ansøgning om støtte til det videre arbejde liggende hos kommunen. Jo ældre en bolig er desto større bliver den økonomiske besparelse, derfor vil ikke mindst alle indenfor Lejre-Allerslev Grundejerforenings område, være dem der opnår den største besparelse. Men alle boliger i hele Lejre By og omegn incl. Højby vil spare økonomi. Dertil kommer fordele som højere huspriser ved salg, gassen lukkes alligevel om 12 år, ingen løbende reparationsudgifter, når ny teknologi udvikles, skal den kun installeres ét sted og ikke hos alle husstande, alle der har fået varmepumper kan blot sælge dem og vi får fjernet den bette støj fra alle husstande, ikke mindst dem der ligger tæt på hinanden. Sluttelig hjælper vi til et bedre miljø - det burde måske stå forrest. Tilmeld dig, ingen binding https://www.eon.dk/privat/byvarme/byvarme-til-lejre/kontakt.html 19. oktober 2023/Jan Adeltoft

 • Bedre undervisning og besparelser

  God idé Lejre at inddrage seniorer i undervisningen, det kunne adoptere, en rigtig win-win. I disse budget tider kan et sparekatalog, ofte udvikler nye kreative ideer, og udnyttelse af seniorer som gerne vil supplere elevernes undervisning med input fra alle hjørner af erhvervslivet og for såvidt pensionerede lærer eller andre offentlige embeder. Jeg har desværre opfattelsen at lærernes fagforeninger imod ordningen her i Lejre, men jeg kan ikke tro at den holdning er lov, så hvorfor ikke prøve denne 2 lærer ordning? 6. september 2023/Jan Adeltoft

 • Nu tror vi det lykkes at få fjernvarme til Lejre By

  Udholdenhed og ikke tage et nej for et nej, men inddrage fjernvarmeeksperter som EON i beregningerne for, om fjernvarme kan blive en samfundsøkonomisk fordel i Lejre By, har båret frugt. Siden Lejre kommune med FORS fravalgte Lejre By som egnet til fjernvarme, har vi 10 grundejerforeninger gået sammen om at få kommunen til at samarbejde med EON om at de, med deres ekspertise, kan gennemføre en second opinion på vores fjernvarme projekt. Uanset at kommunalbestyrelsen ikke ville udskyde beslutningen om at Lejre By ikke længere skulle være egnet til fjernvarme, har kommunen og EON brugt ferien til at gennemføre denne analyse. Resultaterne er meget lovende og vil blive offentliggjort på fjernvarme borgermødet den 6. september i kantinen på Allerslev Skole, men kommunen udsender snarest helt specifikt detaljer vedrørende mødet. Men venligst sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 6. september, meget vigtigt for vor fremtid. Jan Adeltoft/15. august 2023

 • Fjernvarme fortsat muligt i Lejre By?

  Skuffelsen var naturligvis stor da Lejre Kommune meldte ud at vi ikke kan få fjernvarme, men skal koncentrere os om Termonet, men vi opgiver ikke og søger en second opinion. Dette dækningskort viser, hvilke boliger der indgik i FORS undersøgelse. Hvis du vil læse det materiale FORS har giver kommunen, som dokumentation for afvisningen, klik her. Husker I da TDC ikke ville tilbyde højhastigheds Internet, da Lejre By var for lille et område. Men da Global Connect gerne ville lægge 1.000 Mbite Internet ned, ville TDC pludselig også være med. For mig ligner Fjernvarme udrulningen i Lejre By det samme. Uanset hvad bør vi da have en second opinion, inden der tages en beslutning og dermed bør borgermødet i august enten includere at EON også kommer eller bedre at mødet udsættes til efteråret, så EON har chancen for at vurdere fjernvarme muligheden. Jan Adeltoft/20. juni 2023

 • Er Termonet eneste varmeløsning for Lejre By?

  Tilsyneladende er FORS og Lejre Kommune enige om at Lejre By ikke kan få fjernvarme og derfor kun kan gå efter Termonet - spørgsmålet er om en second opinion bør med? Er der andre muligheder, umiddelbart er der ikke økonomisk pres, så ingen grund til hastværk. Jeg afventer at modtage dokumentations materialet fra kommunen. Jan Adeltoft/12. juni 2023

 • Fjernvarme projekt stoppet i Lejre By

  Fors har meddelt at der ikke er basis for at etablere fjernvarme i Lejre By. Vi finder det mærkeligt og vil rekvirere beregningsgrundlaget for beslutningen. En grundejer som alle vi andre i Lejre By, Søren Steensen indrykkede dette på Facebook og Lejre-Allerslev Grundejerforening støtter naturligvis en undersøgelse af hvilke andre muligheder der er og vil anbefale andre som gerne vil støtte Søren Steensen at kontakte Søren for jeres støtte og hjælp (I kan finde ham på Facebook). Vi vil derfor rekvirere beregningsgrundlaget, som Fors lægger til grund for at der ikke er økonomi i etablering af en central fjernvarmeløsning. Lejre Kommune siger per automatik at så må det blive Termonet. Dette beregningsmateriale, som vi går ud fra er købt af Lejre Kommune og derfor må være offentligt tilgængeligt, bør kunne underbygge hvorledes de har beregnet sig frem til afvisningen. Materialet vil i positiv fald kunne bruges som baggrund for at søge alternativer til Fors. Men hvorfor siger Fors, at fjernvarme ikke er økonomisk, hvorimod Termonet er mere økonomisk. Idet vi samtidig har hørt at Fors er hængt op med projekter andre steder på Sjælland, kunne det tænkes at de i virkeligheden ikke er interesseret. Jan Adeltoft/9. juni 2023

 • Generalforsamlings 25. april 2023, præsentationsmateriale og referat

  Bl.a. blev Lejre Bys største artikel arkiv gennemgået. Årets 48 artikler om Lejre By, ligger blandt de over 500 artikler vi har samlet gennem årene om Lejre By området. Hvis du vil se alle slides, ligger de her Et referat kan kun indeholde de væsentligste ting og hvis du vil se det fulde referat, ligger det her Jan Adeltoft/8. maj 2023

 • Degnejorden, kan nu bookes

  Du kan nu booke den bolig du måtte ønske og der er åbent hus arrangement, torsdag d. 30. marts kl. 13.30 – 15.00 i prøvebolig på Degnejorden 51, 4320 Lejre. For seniorerne i Lejre By, er disse boliger pt. og i flere år frem, den eneste mulighed for at flytte til en mindre bolig og mindre have, hvis seniorerne kan klare en husleje på min. kr. 11.600 for 80 m2. Dette er ikke Almenyttige boliger, men rene lejeboliger, der udlejes efter lejeloven. Hvis du vil se flere detaljer, skal du på dette link https://www.boligportal.dk/dl/degnejorden/ God boligjagt. Jan Adeltoft/22. marts 2023.

 • Har borgerdemokratiet tabt, ikke blot landspolitisk, men også i Lejre?

  Hele Store Bededags farcen, viser politikernes magtfuldkommenhed hos flertallet af folketingspolitikerne. Jeg føler mig som den ensomme kriger, der kæmper forgæves for retfærdighed og borgerdemokati. Debatten blandt politikerne omkring Store Bededag, viser at et større flertal ikke ønsker den Schweiziske model med borgerafstemninger om vigtige beslutninger, men udstiller magtfuldkommenhed blandt flertallet af folketingets politikere. Disse politikerne er ofte tidligere kommunal politiker og er alle skolet i en politisk forening, som kun har under 4% af den danske befolkning som medlemmer. Ofte er de offentlige ansatte der kan få orlov, når de går ind i politik. Det er altså dem, som bestemmer over 97% af befolkningen. Denne skoling må være forklaringen på at ærlighed, retfærdighed og borgerdemokrati ikke opfattes ens hos borgere og politikere. Gad vide om alle politikerne gennem årene bliver magtfuldkomne og ikke opfatter sig som borgernes talerør? Er valgløfter fra vores politikere blot tom luft, som ikke holder i det indspiste politiske miljø, hvor man stemmer som partisoldater og ikke individuelt, svarende til valgløfterne? Hvad f.eks. med vores søde Lejre borgmester Tina Mandrup fra Venstre, som ved kommunevalget for 15 måneder siden, blev valgt på, at indføre lokalt borgerdemokrati og vejledende afstemninger, etablere seniorboliger samt drage borgerne meget mere ind i beslutningsprocesserne. I min naivitet troede jeg på nye vinde, men desværre oplever jeg en fortsættelse af den tidligere kommunalbestyrelses magtfuldkommenhed. Lad mig blot nævne et par sager her for Lejre By, men se alle info på www.lejreby.dk: 1. Omkring seniorboliger er der intet sket 2. Trafikproblemet i Bygaden ”løst”, uden borgerinddragelse, med steler, og en bette forhøjning, hvor et 30 km påbudsskilt kunne have løst det, nej fortsat OK til 50 km/t. 3. Skolestien på Degnejorden er sikkerhedsmæssigt blevet forringet og de små skolebørn har nu ubetinget vigepligt overfor krydsene bakkende skaldelastbiler, normalt er det bilerne der har vigepligt... En vedtaget beslutning uden borgerinddragelse. 4. Hegnsholt forpagteraftalen, tabt på gulvet, pga. den manglende føling for borgernes interesse for økologi. Således kan jeg blive ved. Men al dette er blot en refleksion på, at vi kan vente til næste valg og vælge nogle andre politikere, men da de alle er skolet gennem partiforeningerne, tror jeg desværre ikke, det gør nogen forskel – måske hvis de gik ind for den Schweiziske model, men så har de jo ikke magten... Tina, du har 2,5 år til at rette op på dine valgløfter, inden næste kommunalvalg :-) Jan Adeltoft/3. marts 2023

 • Generalforsamling 25. april 2023

  Afholdes i Seniorhuset, Lejrevej 15, kl. 19.30. På vores website lejreby.dk, har vi næsten 500 artikler om Lejre By, blot skriv søgeord i søgefeltet, så vil du finde alt om emnet. Se desuden på Facebook Lejre- og Allerslev Grundejerforening hvor du finder nogle af de aktiviteter der har været i årets løb, men som vi mere detaljeret vil gennemgå på Generalforsamlingen, ligesom fremtidige aktiviteter vil blive besluttet. Nedlægning af Store Bededag dags dato er et godt eksempel på at der er behov for at påvirke politikerne til mere borgerinddragelse og det må vel starte på kommunalt plan, så der er behov for ildsjæle og foreninger, som vil gøre et arbejde desangående. Jan Adeltoft/28. februar 2023

 • Seniorfællesskab i Lejre By igen stoppet?

  Nogle aktive seniorer her i Lejre By gik sammen med Gefion for at få etableret et senior bofælleskab med 50-100 senior boliger, specifikt for +55 årige borgere i lokalområdet. De fik over 200 interesserede på kort tid. Men igen igen er politikerne ligeglade, de ville måske kunne overveje max. 15 seniorboliger, hvilket selvfølgelig er bedre end ingenting, men ikke rækker til et bofællesskab. Specielt Venstre gik til valg i november 2022, på at undtage seniorboliger, fra det 10 årige byggestop som samtlige politiske partier vedtog op til valget. Men igen ser vi her, at en ting er valgløfter en anden ting er, når politikerne har opnået valg, så ser man stort på valgløfter. Hvad er det, der sker, er politikere i virkeligheden blot magtmennesker, som gerne lover guld og grønne skove, for at blive valgt? Hvorfor er de så uærlige og tavse, kunne det f.eks. for Venstre, evt. skyldes valgforbundet med De Konservative og Dansk Folkeparti eller at Venstre's bagland ikke ønsker seniorboliger, man kan tænke mange scenarier, når vi ikke får et klart svar, men tværtimod total stilhed. Det kunne sluttelig være en fælles tværpolitisk aftale om, at seniorer hellere skal flytte ud af kommunen, da de forventes at blive økonomisk dyre at have, altså når seniorerne blive rigtig gamle. Jeg vil helst ikke tro dette er tilfældet, men når de alle er tavse som graven og også var tavse i den gamle kommunalbestyrelse, kunne man let få tanken. Jan Adeltoft/28. februar 2023

bottom of page