top of page

Search Results

471 items found for ""

 • Dronning, glem alt om en seniorbolig i Lejre By?

  Her er et eksempel på et fantastisk projekt til Degnejorden med et fællesskab omkring et gadekær, helt specifikt og detaljeret beskrevet, men ak politikerne har i 30 år intet gjort for at få seniorboliger til Lejre By - så kære Dronning glem alt om en senior bolig i Lejre By. Åh ja, det er vor Nytårshilsen i år, hvor vi i alle årene tidligere troede, at nu sker der noget. Prøv blot at gå blot 10 år tilbage under dette menupunkt og se tidligere Nytårsønsker. Vi ældre er blevet kyste og mister desværre mere og mere troen på politikerne, uanset partifarve. Når samtidig den yngre generation går mere op i egne interesser, fremfor fællesskabet hvor alle får "en bid af kagen" - kan vi ligeså godt flytte, ingen grund til at vente og håbe. Jan Adeltoft/10. januar 2024

 • Egne interesser kontra fællesskabet?

  Dette er et godt eksempel på at det betaler sig at at gå sammen, i stedet for at gå efter sin egen lykke. Det gælder i alle livets forhold - tænk over det. Interessant, demokrati er en svær størrelse, ikke mindst når 50% af 25 kommunalpolitikere, dvs. min. 13 personer, bestemmer over ca. 30.000 mennesker i Lejre kommune. De forventelige visioner bliver typisk væk. Hvor blev Borgerdemokratiet og solidariteten dog af? Jan Adeltoft/31. december 2023

 • Tillykke til Lejre By !

  Vi har opnået 70% tilmelding til Lejre By Fjernvarme, svarende til 660 husstande incl. kommunens bygninger. Derved går fjernvarme processen videre, Stor glæde i Lejre By, over at vi er kommet igennem 1. forhindring, dvs. at 70% af boligerne har tilmeldt sig som interesseret i at vi får fjernvarme. Det viser noget om fællesskabet, men ikke mindst at vi tror på at fjernvarme er den sikreste fremtidsorienterede opvarmnigsform. Nu begynder arbejdet med at etablere et amba og tilhørende vedtægter. Efterfølgende Styregruppemøde den 5. december hvade allerede travlt med den efterfølgende proces frem til Lejre BY Fjernvarme AMBA Stiftende Generalforsamling den 30. januar 2024, men læs herom her. Jan Adeltoft/10. december 2023

 • Fjernvarme Borgermødet 21. november

  Med 230 fremmødte, blev borgermødet et stor succes, der er tydeligt stor interesse i Lejre By og omegn for at få tilført fjernvarme. Anders Würts gennemgik Lejre By Fjernvame processen samt den videre proces. Download Lejre By Fjernvarme Præsentationen her. Download Dansk Fjernvarme Præsentationen her. Download EON Præsentationen her. Download referatet fra Borgermødet om Lejre By fjernvarme her. Forløbet indtil nu har været meget spændende og alt tyder på at vi opnår de nødvendige 70% af varmebehovet i Lejre By, svarende til 660 husstande, som den første forhindring for at komme videre i at få etableret fjernvarme i Lejre By og Omegn. Jan Adeltoft/22. november 2023

 • Seniorboliger får sindene i kog

  Solidariet for de ældre afløst af kampen om egne interesser. De yngre årgange var godt organiseret ved borgermødet den 21. november2023. De havde på forhånd lagt en pression strategi med et hav af indlæg. Mødet fremstod derfor som om der var flest imod seniorboliger. Det er over hele landet, også i Roskilde, at der arbejdes for at udligne den manglende etablering af seniorboliger - behovet er stort. Egne interesser kontra solidariteten med de ældre i Lejre By, kom tydeligt til udtryk. En kedelig polarisering mellem befolkningsgrupper. Mødet arrangeret af Lejre Kommune og som var baseret på meget andet end senior boliger på Åvangsgård, kom desværre til KUN at dreje sig om Åvangsgård, men omvendt viser at egne interesser har højere prioritet hos de yngre årgange end solidariteten med de ældre årgange. Ja, det var et pinligt møde, hvor jeg som tilhørende den ældre generation, oplevede at hvor vi solidarisk gjorde en stor indsats for at hjælpe de yngre årgange med at få vuggestuer og børnehaver, nu oplever at de samme mennesker ikke viser solidaritet med at hjælpe de ældre med at få seniorboliger. Jan Adeltoft/23. november 2023

 • Lejre By Fjernvarme ildsjæle

  Vi er en storgruppe på 50 ildsjæle, hvor vi yderligere delte os op i en styregruppe på 8, for at komme lettere igennem de mange spørgsmål, som blev samlet til storgruppen med jævne mellemrum. Vi er over 50 ildsjæle fra mere end 25 grundejerforeninger, bylaug og andre grupper, som i nu næsten ét år, har arbejdet for at få etableret fjernvarme i Lejre By. Dette igennem samarbejde med kommunen og EON, uddeling af flyers og en underskrift-banke-på-kampagne. Arbejdet har endvidere indebåret et større katalog af alle de fjernvarme spørgsmål og svar, som vi har mødt i vor kontakt med borgerne. Vi syntes selv det er et godt skriv, der er godkendt af både EON og kommunen, så vi vil klart anbefale at du henter/downloader siderne her. Ildsjælene involverede er bl.a.: Jan Adeltoft/10. november2023

 • Vi mangler blot 300 husstande i Lejre By!

  Når vi har 660 husstande, hvor vi idag har over 350, er første krav klaret, på 70% tilslutning. Lejre By Fjernvarme kommer til at eje fjernvarmeværket, dvs. der er ingen aktionærer som skal tjene på varmen. Det bliver en andelsforening (amba) hvor ejerne bliver dig og mig og alle fjernvarmekunderne. Indskuddet fastlægger vi selv (andelsforeningen), men er pt. sat til kr.35.000 og hvilket er det eneste, vi hver især hæfter for. Vi er en kreds af ildsjæle fra alle Grundejerforeningerne, Bylaug og Fællesskaber som har fundet sammen i Lejre By Fjernvarmegruppen og som med E.ON har sat processen i gang, så hele Lejre By og Omegn får etableret Fjernvarme. Processen er nogenlunde: - uddeling af 1.000 tilmeldingsfoldere, du bør have fået den - underskriftindsamling, hvor vi pt. har 350 interessetilmeldinger - borgermøde 21. november med håbet om, at vi derefter når de 70% - stiftende AMBA generalforsamling i januar 2024 - kommunegodkendelse (varmeprisen max. af individuel varmepumpepris) - E.ON indhentning af bindende tilbud - kommunens godkendelse af den færdige økonomi - nu skal vi hver især bindende tilmelde os, forventet primo/medio 2024 - fjernvarme flyder om ca. 2-3 år Fjernvarmegruppen har her Nyhedsbrev nr. 1. Click på linket: https://bc666b35-71aa-41dc-8bac-627374dc7fca.usrfiles.com/ugd/bc666b_fab36d915dc44ba6a9c495dc4ada3e67.pdf Hvis du vil læse de mange spørgsmål og svar vi indtil nu har samlet sammen, finder du sikkert svar på alle de spørgsmål, som måtte komme. Click her på linket: https://bc666b35-71aa-41dc-8bac-627374dc7fca.usrfiles.com/ugd/bc666b_851aa769e96240e586831c80dd74022f.pdf HUSK at tilmelde helt uforbindende din interesse for at der kommer fjernvarme til Lejre By og Omegn. Click på dette link: Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte: Jan Adeltoft jan@adeltoft.dk mobil 27 11 68 68 Jan Adeltoft/5. november 2023

 • Krav til 70% tilslutning til Fjernvarme!

  Vi skal op på over 600 tilkendegivelser for fjernvarme, for at fjernvarme projektet kan fortsætte. Det er kun tilkendegivelse - der er INGEN binding! Hellere i dag end i morgen, please. Alle vil få økonomiske fordele. Uanset om du fyrer med gas, olie, el eller allerede har en varmepumpe - vil fjernvarmen blive billigere, det er et lovgivningskrav, ellers bliver fjernvarme projektet ikke etableret i Lejre By og omegn. D Det er 70% af disse boliger som skal tilkendegive at de er interesseret i at vi får fjernvarme. Du kan grave dig ned i alle de informationer som der ligger på EO.N, website og som vi vil fodre dig med, men venligst først tilkendegiv din interesse, der er ingen binding overhovedet. Lejre By Fjernvarme bliver et andelsselskab, såkaldt amba (andelsselskab med begrænset ansvar), svarende til Allerslev Vandforsyning og de tidligere mange mejerier etc. Dvs. der bliver ingen fordyrende mellemled der skal tjene på vor varme. Modsat Fors og andre kommunale fjernvarmeværker. EO.N der har ekspertisen kommer til at stå for etableringen, indkøringen og driften de første år. Fjernvarmeværket bliver kørt af én stor varmepumpe og forventes i drift i løbet af 2-3 år. Det er Lejre By Fjernvarmegruppe, der består af samtlige 25 Grundejerforeninger, Bylaug og fælleskaber i Lejre By og omegn, som samlet har gjort forarbejdet med EO.N og kommunen. Således har vi ansøgning om støtte til det videre arbejde liggende hos kommunen. Jo ældre en bolig er desto større bliver den økonomiske besparelse, derfor vil ikke mindst alle indenfor Lejre-Allerslev Grundejerforenings område, være dem der opnår den største besparelse. Men alle boliger i hele Lejre By og omegn incl. Højby vil spare økonomi. Dertil kommer fordele som højere huspriser ved salg, gassen lukkes alligevel om 12 år, ingen løbende reparationsudgifter, når ny teknologi udvikles, skal den kun installeres ét sted og ikke hos alle husstande, alle der har fået varmepumper kan blot sælge dem og vi får fjernet den bette støj fra alle husstande, ikke mindst dem der ligger tæt på hinanden. Sluttelig hjælper vi til et bedre miljø - det burde måske stå forrest. Tilmeld dig, ingen binding https://www.eon.dk/privat/byvarme/byvarme-til-lejre/kontakt.html 19. oktober 2023/Jan Adeltoft

 • Seniorboliger til Lejre By, Åvangsgård

  Det er op ad bakke, men foreningen Seniorbo Åvangsgård, gør en stor indsats. Der skal megen økonomi til for at etablere et seniorfællesskab. Her kommer Gefion ind og har vist interesse for at imødekomme ønskes om 100 m2 seniorboliger i et bofællesskab á 35 boliger. Det bliver spændende at følge. Jan Adeltoft/30. september 2023

 • Bedre undervisning og besparelser

  God idé Lejre at inddrage seniorer i undervisningen, det kunne adoptere, en rigtig win-win. I disse budget tider kan et sparekatalog, ofte udvikler nye kreative ideer, og udnyttelse af seniorer som gerne vil supplere elevernes undervisning med input fra alle hjørner af erhvervslivet og for såvidt pensionerede lærer eller andre offentlige embeder. Jeg har desværre opfattelsen at lærernes fagforeninger imod ordningen her i Lejre, men jeg kan ikke tro at den holdning er lov, så hvorfor ikke prøve denne 2 lærer ordning? 6. september 2023/Jan Adeltoft

 • Nu tror vi det lykkes at få fjernvarme til Lejre By

  Udholdenhed og ikke tage et nej for et nej, men inddrage fjernvarmeeksperter som EON i beregningerne for, om fjernvarme kan blive en samfundsøkonomisk fordel i Lejre By, har båret frugt. Siden Lejre kommune med FORS fravalgte Lejre By som egnet til fjernvarme, har vi 10 grundejerforeninger gået sammen om at få kommunen til at samarbejde med EON om at de, med deres ekspertise, kan gennemføre en second opinion på vores fjernvarme projekt. Uanset at kommunalbestyrelsen ikke ville udskyde beslutningen om at Lejre By ikke længere skulle være egnet til fjernvarme, har kommunen og EON brugt ferien til at gennemføre denne analyse. Resultaterne er meget lovende og vil blive offentliggjort på fjernvarme borgermødet den 6. september i kantinen på Allerslev Skole, men kommunen udsender snarest helt specifikt detaljer vedrørende mødet. Men venligst sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 6. september, meget vigtigt for vor fremtid. Jan Adeltoft/15. august 2023

 • Fjernvarme fortsat muligt i Lejre By?

  Skuffelsen var naturligvis stor da Lejre Kommune meldte ud at vi ikke kan få fjernvarme, men skal koncentrere os om Termonet, men vi opgiver ikke og søger en second opinion. Dette dækningskort viser, hvilke boliger der indgik i FORS undersøgelse. Hvis du vil læse det materiale FORS har giver kommunen, som dokumentation for afvisningen, klik her. Husker I da TDC ikke ville tilbyde højhastigheds Internet, da Lejre By var for lille et område. Men da Global Connect gerne ville lægge 1.000 Mbite Internet ned, ville TDC pludselig også være med. For mig ligner Fjernvarme udrulningen i Lejre By det samme. Uanset hvad bør vi da have en second opinion, inden der tages en beslutning og dermed bør borgermødet i august enten includere at EON også kommer eller bedre at mødet udsættes til efteråret, så EON har chancen for at vurdere fjernvarme muligheden. Jan Adeltoft/20. juni 2023

bottom of page