top of page
  • lejreby.dk

Krav til 70% tilslutning til Fjernvarme!

Updated: Oct 24, 2023

Vi skal op på over 600 tilkendegivelser for fjernvarme, for at fjernvarme projektet kan fortsætte. Det er kun tilkendegivelse - der er INGEN binding!

Hellere i dag end i morgen, please.

Alle vil få økonomiske fordele. Uanset om du fyrer med gas, olie, el eller allerede har en varmepumpe - vil fjernvarmen blive billigere, det er et lovgivningskrav, ellers bliver fjernvarme projektet ikke etableret i Lejre By og omegn.

D

Det er 70% af disse boliger som skal tilkendegive at de er interesseret i at vi får fjernvarme.


Du kan grave dig ned i alle de informationer som der ligger på EO.N, website og som vi vil fodre dig med, men venligst først tilkendegiv din interesse, der er ingen binding overhovedet.


Lejre By Fjernvarme bliver et andelsselskab, såkaldt amba (andelsselskab med begrænset ansvar), svarende til Allerslev Vandforsyning og de tidligere mange mejerier etc. Dvs. der bliver ingen fordyrende mellemled der skal tjene på vor varme. Modsat Fors og andre kommunale fjernvarmeværker. EO.N der har ekspertisen kommer til at stå for etableringen, indkøringen og driften de første år. Fjernvarmeværket bliver kørt af én stor varmepumpe og forventes i drift i løbet af 2-3 år.


Det er Lejre By Fjernvarmegruppe, der består af samtlige 25 Grundejerforeninger, Bylaug og fælleskaber i Lejre By og omegn, som samlet har gjort forarbejdet med EO.N og kommunen.

Således har vi ansøgning om støtte til det videre arbejde liggende hos kommunen.

Jo ældre en bolig er desto større bliver den økonomiske besparelse, derfor vil ikke mindst alle indenfor Lejre-Allerslev Grundejerforenings område, være dem der opnår den største besparelse. Men alle boliger i hele Lejre By og omegn incl. Højby vil spare økonomi.


Dertil kommer fordele som højere huspriser ved salg, gassen lukkes alligevel om 12 år, ingen løbende reparationsudgifter, når ny teknologi udvikles, skal den kun installeres ét sted og ikke hos alle husstande, alle der har fået varmepumper kan blot sælge dem og vi får fjernet den bette støj fra alle husstande, ikke mindst dem der ligger tæt på hinanden. Sluttelig hjælper vi til et bedre miljø - det burde måske stå forrest. Tilmeld dig, ingen binding https://www.eon.dk/privat/byvarme/byvarme-til-lejre/kontakt.html


19. oktober 2023/Jan Adeltoft

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page