top of page

Arkitekt konkurrencen

1_Gadekær_38039_forslagshaefte

Degnejorden kunne være blevet til 66 huse i primært 1 plan med saddeltage fordelt over 3 hyggelige gadekær i et snoet vejforløb. Men S, SF og LA ville hellere have 96 huse i 2 fulde plan med fladt tag

19_Vinderforslaget_10658_a3_print

S, SF, LA ville hellere have 96 huse i 2 hele etager, primært bygget omkring 6 lukkede gårdmiljøer, uden haver men primært baseret på fællesarealer. Et rigtigt urbaniserings projekt.

DEADLINE - Degnejorden, status er larmende tavshed!

Selvom Lejre-Allerslev Grundejerforening har haft kontakt og møder med flere af politikerne og selvom de er forstående for vore synspunkter, har ingen lovet nogen ændring i planerne om at etablere 125 boliger med hver et frimærke på 100m2 have i op til 2 fulde etager - på Degnejorden.

Vores Sted taler om de 49 landsbyer i Lejre. Men jeg har ikke i kongeriget Danmark set blot én landsby hvor der er huse i 2 fulde etager samt hvor hver bolig blot har 100m2 have til græsplæne, bærbuske, grøntsager og plads til børnenes legeting som f.eks. en trampolin eller legehus. Det må stoppes og en sådan tætpakket ghetto, passer ikke ind i de etablerede bebyggelser og kommer som et lyn fra en klar himmel. Der var ikke derfor naboerne flyttede til det dejlige landsbyagtige Lejre-Allerslev.

Man kan blive helt bekymret for vort nærdemokrati og kunne godt komme til at tænke på om politikernes larmende tavshed, skyldes korridoraftaler som - hvis du godkender gylleplanen, godkender jeg byggeriet eller om det hele på forhånd er aftalt med boligselskaber og for den sags skyld arkitektfirmaer – uvidenhed er grobund for paranoide forestillinger.

Vi er forberedt på, at i sidste øjeblik bliver der smidt ”noget” på bordet som skal underbygge deres beslutning, dvs. hvor vi ikke kan nå og reagere, men Lejre-Allerslev Grundejerforening følger det hele tæt og lægger sidste news på websiten www.degnejorden.dk hvor alle kan følge med til sidst.

Bebyggelsen er ikke baseret på profitoptimering, for jordstykket er ikke til salg, men hvorfor så 125 boliger med hver 100m2 have i op til 2 fulde etager?

Det hele afgøres i Økonomiudvalget den 17. maj og skal efterfølgende godkendes af Kommunalbestyrelsen mandag den 23. maj kl. 18 i Rådsalen på Allerslev Rådhus.

Hvis rammerne senere ændres har konkurrencen været spild af penge og det tror jeg ikke politikerne vil have hængende på sig, så det besluttes nu!

Vi anbefaler alle interesserede i at møde op den 23. maj kl. 18 og følge hvilke politikere som stemmer for og hvem der stemmer imod – sæt kryds i din kalender!!!! 

Jan Adeltoft
talsmand for
Lejre-Allerslev Grundejerforening
Degnestavnen 6
4320 Lejre

Økonomiudvalgets forhåndsref_Punkt_3_ØU - Konkurrenceprogram

Dette forventes vedtaget torsdag den 17. maj og som indebærer at hver bolig får max. 256 m2 grund, hvor en normal kolonihavegrund er på 400 m2 samt at på disse grunde bygge huse i 2 fulde etager

Areal beregning af Degnejorden som det bliver besluttet

I referatet står der 50.000 m2 og bebyggelsesprocent under ét 30%, dvs.:

 1. 30% af 50.000 m2 = 15.000 m2 bolig areal

 2. 80-140 m2 i gennemsnit 120 m2 har kommunen sagt

 3. 15.000 m2 : 120 = 125 boliger

 4. Arealberegning:
    50.000 m2
  -15.000 m2 huse i et plan
  - 7.500 m2 til veje iflg. Kommunen for 45 huse
  - 3.000 m2 til P-pladser
  - 1.500 m2 til udhus/cykler etc.
  - 3.000 m2 til terrasser á 24 m2
  - 7.500 m2 til grønne områder, svarende til 60 m2/hus

Dvs. 12.500 m2 haver til 125 huse = 100 m2 have/bolig til græs, blomster, buske, børneting, trampolin etc.

Alternativ areal beregning:

50.000 m2
- 7.500 m2 veje
- 7.500 m2 grønne områder
- 3.000 m2 parkering

32.000 m2 : 125 huse = 256 m2 grund/bolig

For 120 m2 hus bliver den sammenlignelige bebyggelsesprocent 47% hvor altså de omkringliggende har 30%

Konkurrenceprogram_degnejorden_Juni_final

Dette har arkitekterne modtaget samt bilag der kan findes på dette link http://goo.gl/MBQuI6 og Arkitekforeningens korte beskrivelse https://www.arkitektforeningen.dk/degnejorden

Konkurrenceprogram for Degnejorden

De rigtige ord og sætninger, men resultatet er at du skal forestille dig næsten 3 gange så mange boliger, som du ser på forsiden - tætpakket på Degnejorden!

Økonomiudvalgets_beslutningsreferat_18-05-2016 15-22-44

Alle stemte for og indebærer 105 boliger på gennemsnit 310 m2 grunde i op til 2 fulde plan.
For 1 plan bliver der 190 m2 have, for 2 plan 250 m2 have
(120 m2 hus) 

Referat-Kommunalbestyrelsen-mandag-den-23-maj-2016-godkendt

Det godkendte referat fra kommunalbestyrelsesmødet den 23. maj 2016. 
Interessant læsning og her er beslutninger både mht. Degnejorden, Almennyttige boliger i Kirke Hyllinge samt budgetopfølgning for

bottom of page