top of page
  • lejreby.dk

Degnejord dispensation

Der fulgte en god opdateret oversigt med på dispensation, iøvrigt med antal m2/bolig. Den illustrerer at de tidligere perspektiv billeder var ren arkitektonisk manipulation.


Prøv og sammenlign, hvad syntes du selv?


Vi påpegede allerede under høringsprocessen, at dette billede at den grønne nye bebyggelse, var ren skønmaleri, hvor der ikke var angivet parkering, veje, stier ligesom størrelsesforholdet var helt forkert. Det daværende politiske flertal var fuldstændig ligeglade.


Der er udstedt en dispensation på Degnejorden, til bygherre, hent den her

Den er tekstmæssig svær at læse, men jeg tolker det derhen at terrasser er fjernet fra hver bolig.


Gad vide hvorfor man har ønsket det, for jeg kan forestile mig at familierne gerne vil have en terrasse hvor man kan sidde, morgen, aften, weekend om forår, sommer efterår og få en kop kaffe eller frokost?


Skolestien er uden krydsende biltrafik, idet der er etableret P-pladser til boligerne vest for skolestien, men dog med mulighed for at beboerne kan afsætte varer ved boligen samt ambulancer etc.


Jan Adeltoft/5. november 2022


744 views0 comments

Comments


bottom of page