top of page
 • lejreby.dk

The Winner Takes It All

Updated: Mar 28, 2022

Tina Mandrup fra Venstre tog os alle med storm - vor nye borgmester de næste 4 år, bydes hjertelig velkommen som Borgmester for Lejre Kommune

Vi er mange der ser frem til Tina Mandrup som borgmester for Lejre kommune, i minimum de næste 4 år.


Nu har vi i så mange år forgæves kæmpet med både politikernes og forvaltningens holdning til, at en plan, uanset om den er en politisk ideologisk plan eller en ren forvaltnings-beslutning, skal gennemføres, uanset borgernes meninger. Total mangel på lydhørhed.


Derfor var det helt befriende at møde Tina Mandrup, sød og dejlig progressiv, den eneste af samtlige 25 kommunalpolitikere, som på et tidligt tidspunkt i valgkampen meldte ud, at hun gik ind for mere borgerinddragelse og vejledende borgerafstemninger om vigtige beslutninger i lokalområder.


Men ligesom Mette Touborg blev holdt nede af sit bagland og SF’s politiske ideologi, vil Tina Mandrup uden tvivl også få sit arbejde med konservative kræfter i Venstre bagland, samt holde sammen på det politiske flertal med C og DF, som jeg dog tror også har set lyset mht. at borgerne ønsker meget mere indflydelse.


Vores ønske med Tina Mandrup ved roret i kommunalbestyrelsen, er bl.a. at:

 • vi kommer til at opleve et holdningsskifte hos politikerne og forvaltningen mht. at borgerne ikke er modstandere, men en del af løsningerne og derfor bliver taget seriøse og inddraget

 • Tina Mandrup får skiftet politikernes primære fokus på, at få unge fra København til at bo i Lejre, til at først skal seniorernes boligønsker løses, om at kunne flytte til mindre 100 m2 seniorvenlig andelsbolig i lokalområdet. Når de flytter bliver der en stor bolig ledig til unge familier. Seniorernes andel er 1/3 af husstandene, før de + 400 nye boliger kom til området

 • Tina får afhjulpet trafikbelastningen i hele Lejre By området

 • Tina Mandrup, Grethe Saaby og Ole Blickfeldt får et godt samarbejde, til fordel for os alle

Valget i november indebar, at der nu kommer et holdningsskifte i Kommunalbestyrelsen, hvor de for os væsentligste valgløfter, bl.a. vil indebære:

 • øget borgerinddragelse

 • vejledende lokale borgerafstemninger om væsentlige beslutninger

 • fokus på behovet for seniorboliger

 • etablering af trafikløsninger

 • byggestop for yderligere stor byggeaktivitet i vort område

Man kan tænke, at nu kan der så ikke ske mere, her i Lejre By området og at foreningens arbejde, derfor vil være noget begrænset, men lad mig blot nævne nogle af de opgaver Lejre-Allerslev Grundejerforening står overfor, i årene fremover:

 • fastholde at få skiftet politiker fokus fra at tiltrække unge fra andre kommuner - til at fokusere på Lejre borgerne, ikke mindst seniorerne, der i antal er stærkt voksende

 • etablering af andels seniorboliger (forhåbentlig på Degnejorden)

 • opfølgning på den udskudte kommuneplan

 • trafikbelastningen

 • Bygadens trafikhastighed og -tæthed

 • etableret de sidste 400 m cykel- gangsti fra Allerslev kirke til borgmesterstien

 • etablering af cykelsti fra Højby til Lejre By, Blæsenborgvej til Ledreborg Allé, Ledreborg Allé til Lynghøjsøerne/Holbækvej for ”studenterne” og fritidsaktiviteter ved søerne

 • holde øje med kommunens lokalplaner og dispensationer

 • istandgøre vejene efter TDC/Global Connect

 • holde politikerne fast på valgløfterne

 • etc. og herudover kommer der garanteret nye uventede udfordringer

Tina Mandrup, Grethe Saaby og Ole Blickfeldt samt alle borgere i Lejre, ønskes en Rigtig God Jul og et Godt Nytår.


Jan Adeltoft/20. december 2021

formand for Lejre- Allerslev Grundejerforening

478 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page