top of page
  • lejreby.dk

Lejre kommune har stoppet for at lokalplan dispensationer kan ankes!!!!


DE GJORDE EN BY FORTRÆD, 3. kapitel

Af Palle Kjærgaard


Afsnittet fra Facebook er så godt og rammende - at det bør ses her.

---------------

Som nævnt tidligere har Gammel Allerslev Grundejerforening anket kommunens beslutning om at give dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til benyttelse af engen til byggeplads med containere, beboelsesvogne i to etager, privatparkering, arbejdsmaskiner, byggeaffald, kæmpe industrielt, et væld af jordbunker og de tilhørende gener af støj, projektørlys og kørsel og spærring af Gammel Byvej ved aflæsning.

Ud over denne tilladelse til at ødelægge et af byens sidste centrale åndehuller har kommunen stiltiende accepteret, at der er sket terrænregulering med jord fra byggeriet på ca. 50 cm på engen, hvilket er i strid med Naturbeskyttelsesloven og med Lokalplanen for området. Og alt dette samtidig med, at der er en nærmest tom P-plads lige oven for byggepladsen, som nemt havde kunnet huse containere og beboelsesvogne.Men som nævnt havde grundejerforeningen anket alt dette til Miljø- og Fødevareankenævnet primo januar og dermed overholdt tidsfristen på 1 måned.


Hvad sker der så? Ankenævnet sender klagen til udtalelse hos kommunen, som i stedet for at argumentere for sin beslutning sætter sine jurister på sagen, som så finder en juridisk paragraf, der sætter spørgsmål ved Grundejerforeningens ret til at anke med henvisning til grundejerforeningens vedtægter! Dette er ankenævnet så to måneder om at behandle, og i mellemtiden er ankefristen for længst udløbet.

Ankenævnet har så netop besluttet, at grundejerforeningen ikke er ankeberettiget, da der ikke eksplicit i vedtægterne er nævnt noget om at værne om naturens interesser...

Hvad er det for en kommune, der i stedet for at varetage naturen, miljøet og borgernes interesser pudser skattebetalte jurister på borgerne for at beskytte erhvervslivets økonomiske interesser?


I stedet for i det mindste at lade et uvildigt ankenævn afprøve en af kommunen truffet beslutning? Det er simpelt hen for kujonagtigt og uværdigt for en kommune, der kalder sig for “Vores sted”.


Jeg håber I er stolte af sagen Ivan Mott og Carsten Rasmussen. Vi vil minde jer om den i den snarlige valgkamp.

---------------

Jan Adeltoft/8. februar 2021

78 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page