top of page
  • lejreby.dk

Indsigelser til Kommuneplanen 2021!!

Updated: Mar 28, 2022


Indsigelser til Lejre Kommuneplan 2021, indsendt 20. oktober 2021


Bebyggelsesprocent må være max. 20%

Dette uanset ”tæt/lav eller åben lav”, når den udregnes på det samlede område incl. veje og grønne områder – for hele Lejre kommune.


Vi har set nogle forfærdelige nye bebyggelser på over 40%, såsom Skråningen 1 og 2, hvor beboerne så og sige intet privatliv har, idet alle kan kikke ind til hinanden, hvor der ikke er plads til børnenes bedste legetøj en trampolin og hvor man kan holde lidt øje med børnene.


Lejre kommunen skal ikke være kendt for at vi propper familierne sammen i potentielle fremtidige ghettoer, når børnene bliver 12-17 år og keder sig i disse overbegloede områder og finder på alt muligt andet.


Til info har Degnejorden 23% bebyggelsesprocent, og her er der den dobbelte befolkningstæthed, sammenlignet med naboområderne. Således skal vi helt med på 15% bebyggelsesprocent, hvis vi vil have samme befolkningstæthed som vore traditionelle parcelhusområder.


Borgmesteren har udtalt at beboerne er meget glade for at bo der. Men her må man huske på at beboerne til disse mindre boliger typisk kommer fra København og er vant til den tætte bebyggelse. Men det ønsker vi ikke i Lejre, vi vil hellere være kendt for det grønne og åbenheden omkring os.


Argumenter som at ellers har borgere ikke råd til at købe holder ikke. Der er købere til alle priser og hvis man politisk vil have borgere med lavere indkomster som tilflyttere kan ejeren af grundstykket uanset det er kommunen eller en privat udstykker blot sætte prisen på grunden lavere, hvis de vil af med området.

Bebyggelsesprocenten på 20% kan ikke øges

Iflg. side 215 kan kommunalbestyrelsen med et kommuneplantillæg øge den fastlagte bebyggelsesprocent op til 45%. Dette musehul i lovgivningen skal fjernes. Derimod må man gerne reducere bebyggelsesprocenten. Udlagte rene erhvervsområde kan godt få 45% bebyggelsesprocent.


Bygningshøjden må være max. 6,5 meter og i 1 etage for naboer til bestående boliger

Indenfor bestående boligområder og nye boliger til bestående boligområder, må byggehøjden være max. 6,5 m og max. 1 etage (side 215). Dette for at sikre at bestående boligområder ikke pludselig får et højere hus som nabo.


Bygningshøjden i nye bebyggelser må gerne være 8,5 m og op til 2 fulde etager

Altså for nye bebyggelser der ikke støder op til nuværende bebyggelser og ikke ødelægger landskabets udseende.


Rekreative arealer på 30, 35 og 40% lyder fornuftigt, men mangler sammenligning

Side 216 omtaler om indførelse af disse rekreative områdeprocenter. Lyder som fornuftige tiltag, blot er vi bange for at de vil føre til omgåelse af bebyggelsesprocenten. Hvad vil denne procent f.eks. være på Skråningen 1 og 2 samt på Degnejorden? Indregnes fredede områder og de å beskyttede områder med i disse beregninger?

Kan ét rekreativt område i én bebyggelse også indregnes i et andet områdes rekreativt %?


Lejre By og omegn specifikt


Lejre Stendyssegård 10.B7 side 538 Der ønskes max. 20% bebyggelsesprocent og max. 1 etage, idet Bøgebakken ikke skal belastes med højere bygninger end Bøgebakkens bygninger samt at udsigten til og fra Ledreborg Slot skal bevares.


Lejre, Allerslev Kirke 10.O2, side 566

Hvorfor står der intet om de ekstra P-pladser som kirken har behov for?


Lejre, Munkedammen 19 (Materielgården), 10. B17, side 576

Max. 20% bebyggelsesprocent, max. 6,5 m byggehøjde og max. 1 etage Dette aht. naboerne og udsigten fra/til det øvrige landskab.

Fælleskaber driver udviklingen, side 42

Man må undre sig over at de tæt på 100 grundejerforeninger i Lejre kommune, ikke er medtaget under fællesskaber, men kun medtager Vores-Sted-vognen og andre foreninger, kommune selv har etableret. Grundejerforeningerne står for samtlige familier i Lejre Kommune og ikke at f.eks. Vores-Sted-Vognen kun har været i Lejre-By én eneste gang, men nævnes som et tiltag der driver udviklingen...


Seniorer

Søger man på alle sider forekommer ordet seniorer kun 2 steder.

Således er der bygget og planlagt + 400 boliger i Lejre By området, men 0=nul boliger for seniorer, ligesom der ikke i kommuneplanen ligger planer desangående for de næste 10 år.

Dvs. at de seniorer der gik og troede at de nu kunne sælge deres store nuværende boliger og købe en mindre 80-120 m2 andelsbolig centralt i deres nærområde, skal glemme alt om dette nu og de næste 12 år. Utroligt at der ikke ligger planer desangående, for 1/3 af hele befolkningen. Specifikt for Lejre By og omegn.


Trafikken

Der står en masse pæne ord om planer og ting der skal gøres mht. trafiksikkerheden rundt omkring i kommunen.


Savner direkte planer og aktiviteter for den øgede trafik og der henvises mange steder til Trafiksikkerhedsplanen, men jeg kunne ikke finde links hverken fra Kommuneplanen eller på Lejre.dk. Det eneste jeg har fundet, er den 4 år gamle Trafiksikkerhedsplan 2017 og man må sige at meget er ændret de sidste 4 år…, så en opdatering er stærkt påkrævet.


Kik specifikt på side 22-27, her er angivet hvor man i 2017 har angivet i prioriteringsrækkefølge for hvad der skal gøres hvor. Og så brugte politikerne lige pludselig over kr. 30 mio. på asfaltering af cykelstier medio 2021, dette var vigtige end Trafiksikkerhedsprojekterne side 22-27.


Trafiksikkerhedsmæssigt bør der tilføjes, at der etableres 40 km PÅBUDSTAVLER indenfor alle Landsbyskilte.


Trafikken burde medtages som et punkt under hver områdeplan i hele Lejre kommune.

-------------------

Lidt ærgerligt at der ikke er links til de specifikke lokalplaner.


Det er vigtigt at du indsender din indsigelse, da hver indsigelser kun repræsenterer 1 stemme, selvom Lejre-Allerslev Grundejerforening repræsenterer over 100 medlemmer!


Indsend dine kommentarer inden mandag den 25. oktober!!!!

og klik på øverste højre hjørne ”indsend kommentar”

Kommuneplanen er bindende for de næste 12 år, men revideres hvert 4. år.Her kan du hente Trafiksikkerhedsplanen fra 2017:

Kik specifikt på side 22-27, her er angivet hvor man i 2017 har angivet i prioriteringsrækkefølge for hvad der skal gøres hvor. Og så brugte kommunen lige pludselig over kr. 30 mio. på asfaltering af cykelstier medio 2021, dette var vigtige end Trafiksikkerhedsprojekterne.


Her kan du hente samtlige byggematadorer ønsker for udbygning af Lejre https://bc666b35-71aa-41dc-8bac-627374dc7fca.usrfiles.com/ugd/bc666b_387a9745f7c54f8890d2924bf61f5584.pdfVi har over 500 artikler og indlæg omkring Lejre for de sidste 4 år dokumenteret her:

386 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page