top of page
  • lejreby.dk

Grundejerforeninger kastreret i Lejre !!! Ulovlighederne fortsætter

Updated: Mar 7, 2021

Forvaltning anbefaler Lejre-Allerslev Grundejerforening at anke dispensation, men sender så IKKE svar på Grundejerforeningen indsigelse til Miljø-ankenævnet, men skriver i stedet til Ankenævnet at Grundejerforeningen ikke er klageberettiget. Derefter afviser Ankenævnet at undersøge sagen og den kan ikke ankes.

Sådan får ulovligheder lov til at køre videre i Lejre kommune!!!!!!!!

Venlige naboer har givet mig nedenstående fotodokumentation på, hvordan det å-beskyttede eng område langs Lavringe å, har fået nedgravet potentielt miljøfarligt bygnings affald gennem en ca. 1/2 meter øgning af jordhøjden.


Det er forståeligt at store byggerier altid indebærer en masse overskudsjord, men at jorden incl. opgravet parkeringsplads og bygningsaffald skal lægges på en å-beskyttet område, strider imod både lokalplaner og lovgivningen på å-beskyttede områder. Den kunne være fjernet med det samme, men det er jo billigere at hæve engarealet, idet kommunen aldrig efterfølgende undersøger om det er genetableret. Så skidt være med om eventuel nedsivning har ødelagt jorden.

Bemærk at borgmester Carsten Rasmussen (S) har kontor i hjørnet af Rådhuset og dagligt kikker på alle disse bunker, uden at gøre noget ved at få disse forurenede bunker fjernet! Hvis jeg var entreprenør, ville jeg da så også være ligeglad med lovgivning....

Der blev taget et billede af den sidste op til 4 meter høje bunke jord (øverste til højre). Der var 3 af disse endnu højere bunker, og der er i dag nivelleret ud på engen.

Da asfalten blev fjernet fra skolen parkerings plads, blev den oplagret på den å-beskyttede eng, inden den blev kørt væk. Derimod blev underlaget fra P-pladsen jævnet ud på engen.

Vi har flere par fiskehejre, her er en fanget på jagt efter frøer, nu håber vi ikke at undergrunden er ødelagt af nedsivning, så frøer og fiskehejrerne forsvinder.

Bygningsarbejderne må iflg. lovgivningen ikke parkere på den å-beskyttede eng. Men da kommunen ikke fører opsyn og når vi oplyser om dette, gør de ikke andet end at skrive til entreprenøren, uden at angive bøder eller andet. Derfor er entreprenøren ligeglad og alle parkere blot her på engen. Det skal siges at der er masser af plads på parkeringspladen foran skolen, men så skal de gå lidt længere....

Grundejerforeningens indsigelse koncentrerede sig om at de ulovligt deponerede 2.500 M3 muld, ler, grus, sten og forurenet affaldsjord skal fjernes, inden en eventuel nedsivning forurener det å-beskyttede område. Hvis du vil læse Grundejerforenings samlede indsigelse, klik på dette link.

Da vi pressede Lejre kommunen, mht. den i et år ulovlige etablerede arbejdsplads og jorddeponering, bad kommunen ved mødet blot entreprenør JAKON om næste dag at aflevere en ansøgning, hvorefter de ved samme møde, blev lovet dispensation dagen efter. Se den fulde ordlyd af Lejre kommunes dispensation til JAKON. Sådan håndhæver Lejre kommunes forvaltning og politikere overgreb og ulovligheder!!!

Her gik vi og ventede på en afgørelse fra Miljø Ankenævnet. Men ak Lejre kommune kender paragraferne ud og ind, så i stedet for at svare på hvorfor de har godkendt at der er planeret 2.500 m3 forurenet jord ud på den å-beskyttede eng - anfører de at Lejre-Allerslev Grundejerforening ikke kan klage, da der ikke specifikt i vore vedtægter står at vi arbejder for naturen, men kun at vi arbejder for at sikre området den bedste trivsel.

På grund af dette paragrafrytteri, bliver vi efter 2 måneder afvist som klageberettiget og sagen bliver lukket uden afklaring på den ulovlige jorddeponering.

Utroligt at politikere og forvaltning i Lejre har denne holdning til lovgivning og ulovligheder.

Vi har ikke råd til jurister, så det var forfra og nu skulle vi underbygge, hvorfor vi rent faktisk er en grundejerforening som netop går op i at naturen omkring os, er en væsentlig del af vor DNA om at sikre den bedste trivsel for Lejre-Allerslev områdets beboere, som der står skrevet i vore vedtægter. Netop vi har gennem årene haft megen kommunikation med politikere som forvaltning og kommunen sendt da også indsigelsen til os, med henvisning til at vi jo kunne klage. Men altså godt viste at det kunne vi ikke - så er det jeg træt af det politiske styre vi har i Lejre.

Jeg har gennem hele forløbet et hav af e-mails med kommunen, men mit møde med Henrik Bech Hjortbøl (ansvarlig for forløbet af Gl. Allerslev Skole sagen i Teknik og Miljø) bekræftede mig i at alting i virkeligheden er planlagt på forhånd fra forvaltningen og at møder og anden kommunikation kun er overflade - borger ideer og indsigelser er uden for indflydelse.

Efterfølgende havde vi møde med med Peter Østerbye (Centerchef for Teknik og Miljø), her mødte jeg min overmand, han er ekspert i paragraffer og total glat omkring på alle spørgsmål og for mig at se, er hans fornemmeste opgave at bliver fri for borgernes indblanding, gennem udnyttelse af alle former for opsplitning af ansvarsområder samt bruge paragrafer, som boldværk.


En ting er hvad Lejre-Allerslev Grundejerforening har haft af indsigelser, men en af de mest belastede naboer (Palle Kjærgaard), til byggepladsen mht. 4 meter høje jordbunker, dumper-kørsel, kæmpe lastbiler, lys, støj etc., har gjort et kæmpe arbejde for til Teknik og Miljø løbende at påpege alle de overgreb, entreprenøren, (Kenneth Jensen JAKON), uden samvittighed har gennemført med Lejre Kommunes billigelse. For der følger aldrig sanktioner med, når kommunen pænt skriver til JAKON om problemerne - han fortsætter bare, der er penge i det!


Sagen dokumenterer at samtlige grundejerforeninger i Lejre ikke kan anke kommunens indsigelser sendt til Miljø ankenævnet.


Dvs. Lejre kommunen kan til enhver tid blot ændre lokalplaner, uden at vi kan gøre indsigelser - sådan fungerer demokratiet i Lejre.


Vi kan jo se og læse, at tilsvarende ulovlige overgreb forekommer alle steder i Lejre kommune og her i området ligger nu på 2. år kæmpe jordbunker fra Skråningen 1 bebyggelsen, nedenfor ved Lavringe Å - og kommunen kender godt til dem, men har intet gjort.


Dette må og skal ændres ved det kommende kommunalvalg, så vi kan få indført borgerdemokrati og få ændret både forvaltning og politikere til at forstå at de er til for borgernes skyld.


Da ingen af nuværende politiske partier vil indføre borgerafstemninger om vigtige beslutninger, a la Schweiz, vil jeg håbe at der kommer nogle andre partier eller lokallister som har dette som det første punkt på deres valgprogram, samt at hele ledelse skal på et kommunikationskursus hvor de lærer at de er til for borgerne.


Jan Adeltoft/7. marts 2021


618 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page