top of page
  • lejreby.dk

Har borgerdemokratiet tabt, ikke blot landspolitisk, men også i Lejre?

Hele Store Bededags farcen, viser politikernes magtfuldkommenhed hos flertallet af folketingspolitikerne.

Jeg føler mig som den ensomme kriger, der kæmper forgæves for retfærdighed og borgerdemokati.

Debatten blandt politikerne omkring Store Bededag, viser at et større flertal ikke ønsker den Schweiziske model med borgerafstemninger om vigtige beslutninger, men udstiller magtfuldkommenhed blandt flertallet af folketingets politikere.


Disse politikerne er ofte tidligere kommunal politiker og er alle skolet i en politisk forening, som kun har under 4% af den danske befolkning som medlemmer. Ofte er de offentlige ansatte der kan få orlov, når de går ind i politik. Det er altså dem, som bestemmer over 97% af befolkningen.


Denne skoling må være forklaringen på at ærlighed, retfærdighed og borgerdemokrati ikke opfattes ens hos borgere og politikere. Gad vide om alle politikerne gennem årene bliver magtfuldkomne og ikke opfatter sig som borgernes talerør?


Er valgløfter fra vores politikere blot tom luft, som ikke holder i det indspiste politiske miljø, hvor man stemmer som partisoldater og ikke individuelt, svarende til valgløfterne?


Hvad f.eks. med vores søde Lejre borgmester Tina Mandrup fra Venstre, som ved kommunevalget for 15 måneder siden, blev valgt på, at indføre lokalt borgerdemokrati og vejledende afstemninger, etablere seniorboliger samt drage borgerne meget mere ind i beslutningsprocesserne.


I min naivitet troede jeg på nye vinde, men desværre oplever jeg en fortsættelse af den tidligere kommunalbestyrelses magtfuldkommenhed.


Lad mig blot nævne et par sager her for Lejre By, men se alle info på www.lejreby.dk:


1. Omkring seniorboliger er der intet sket

2. Trafikproblemet i Bygaden ”løst”, uden borgerinddragelse, med steler, og en bette forhøjning, hvor et 30 km påbudsskilt kunne have løst det, nej fortsat OK til 50 km/t.

3. Skolestien på Degnejorden er sikkerhedsmæssigt blevet forringet og de små skolebørn har nu ubetinget vigepligt overfor krydsene bakkende skaldelastbiler, normalt er det bilerne der har vigepligt... En vedtaget beslutning uden borgerinddragelse.

4. Hegnsholt forpagteraftalen, tabt på gulvet, pga. den manglende føling for borgernes interesse for økologi. Således kan jeg blive ved. Men al dette er blot en refleksion på, at vi kan vente til næste valg og vælge nogle andre politikere, men da de alle er skolet gennem partiforeningerne, tror jeg desværre ikke, det gør nogen forskel – måske hvis de gik ind for den Schweiziske model, men så har de jo ikke magten...


Tina, du har 2,5 år til at rette op på dine valgløfter, inden næste kommunalvalg :-)


Jan Adeltoft/3. marts 2023

88 views5 comments

Recent Posts

See All

5件のコメント


huluactivate66
2023年12月12日

Hulu com Activate is the portal where users can complete the activation process. By visiting Hulu com Activate, users can follow the provided instructions to activate their subscription and gain immediate access to a vast library of movies, TV shows, and exclusive content. Hulu com Activate allow users to enhance their entertainment experience. Whether it's gaining access to exclusive content from premium networks or expanding cloud storage, these add-ons provide additional value.

いいね!

phemex77
2023年12月11日

To initiate the Phemex login, users typically visit the official website or use the mobile app, where they input their registered email address and password. Phemex employs industry-standard encryption protocols to safeguard user credentials during the phemex signin process, prioritizing the protection of sensitive information.


いいね!

therapytrainings82
2023年10月03日

CEUs encompass a wide range of topics, from therapeutic techniques and ethical considerations to cultural competence and emerging trends in counseling. By earning CEUs, counselors not only fulfill licensure requirements but also demonstrate their commitment to professional growth and maintaining the highest standards of care. Ultimately, continuing education for therapist so better serve their clients and contribute to the well-being of individuals and communities.

いいね!

tembusugrands09
2023年7月30日

A culinary journey awaits guests at tembusu grand location, where the hotel's dining establishments redefine gastronomic delights. From delectable international cuisines to authentic local delicacies, the diverse range of restaurants promises a feast for the senses. Guests can indulge in gourmet meals prepared by world-class chefs in elegant settings, ensuring that every dining experience is a moment to cherish.

いいね!

qnnit567
2023年6月08日

On the off chance that you need the best gaming pc off the rack, Qnnit firmly suggests putting resources into Enware Region 51 Threadripper at the present time. It's a PC as well as truth be told a piece of a huge https://qnnit.com/enware-area51-threadripper/ world of networks that offer outcomes and input of their skill and improve gaming encounters.

いいね!
bottom of page