top of page
  • lejreby.dk

Har borgerdemokratiet tabt, ikke blot landspolitisk, men også i Lejre?

Hele Store Bededags farcen, viser politikernes magtfuldkommenhed hos flertallet af folketingspolitikerne.

Jeg føler mig som den ensomme kriger, der kæmper forgæves for retfærdighed og borgerdemokati.

Debatten blandt politikerne omkring Store Bededag, viser at et større flertal ikke ønsker den Schweiziske model med borgerafstemninger om vigtige beslutninger, men udstiller magtfuldkommenhed blandt flertallet af folketingets politikere.


Disse politikerne er ofte tidligere kommunal politiker og er alle skolet i en politisk forening, som kun har under 4% af den danske befolkning som medlemmer. Ofte er de offentlige ansatte der kan få orlov, når de går ind i politik. Det er altså dem, som bestemmer over 97% af befolkningen.


Denne skoling må være forklaringen på at ærlighed, retfærdighed og borgerdemokrati ikke opfattes ens hos borgere og politikere. Gad vide om alle politikerne gennem årene bliver magtfuldkomne og ikke opfatter sig som borgernes talerør?


Er valgløfter fra vores politikere blot tom luft, som ikke holder i det indspiste politiske miljø, hvor man stemmer som partisoldater og ikke individuelt, svarende til valgløfterne?


Hvad f.eks. med vores søde Lejre borgmester Tina Mandrup fra Venstre, som ved kommunevalget for 15 måneder siden, blev valgt på, at indføre lokalt borgerdemokrati og vejledende afstemninger, etablere seniorboliger samt drage borgerne meget mere ind i beslutningsprocesserne.


I min naivitet troede jeg på nye vinde, men desværre oplever jeg en fortsættelse af den tidligere kommunalbestyrelses magtfuldkommenhed.


Lad mig blot nævne et par sager her for Lejre By, men se alle info på www.lejreby.dk:


1. Omkring seniorboliger er der intet sket

2. Trafikproblemet i Bygaden ”løst”, uden borgerinddragelse, med steler, og en bette forhøjning, hvor et 30 km påbudsskilt kunne have løst det, nej fortsat OK til 50 km/t.

3. Skolestien på Degnejorden er sikkerhedsmæssigt blevet forringet og de små skolebørn har nu ubetinget vigepligt overfor krydsene bakkende skaldelastbiler, normalt er det bilerne der har vigepligt... En vedtaget beslutning uden borgerinddragelse.

4. Hegnsholt forpagteraftalen, tabt på gulvet, pga. den manglende føling for borgernes interesse for økologi. Således kan jeg blive ved. Men al dette er blot en refleksion på, at vi kan vente til næste valg og vælge nogle andre politikere, men da de alle er skolet gennem partiforeningerne, tror jeg desværre ikke, det gør nogen forskel – måske hvis de gik ind for den Schweiziske model, men så har de jo ikke magten...


Tina, du har 2,5 år til at rette op på dine valgløfter, inden næste kommunalvalg :-)


Jan Adeltoft/3. marts 2023

74 views3 comments

Recent Posts

See All
bottom of page