• lejreby.dk

Demokratiet begynder i lokalsamfundet!


Yes, uanset om man er for eller imod problemstillingen, rammer DF plet når de siger at vi skal værne om demokratiet, og det begynder i lokal samfundet.

Jan Adeltoft/3. maj 2019

2 views0 comments

Recent Posts

See All