top of page
  • lejreby.dk

Degnejorden – seniorer, hvad er skidt og kanel?

Vi har fået mange skulderklap for vor forargelse over at kommunalbestyrelsen ikke går ind for nærdemokrati.

En professionel beboerundersøgelse viste, at over 80% er imod den planlagte bebyggelse på Degnejorden.dk

Dejligt med debat. Men jeg må næsten svare på Niels Jørgen Bruuns indlæg, aht. hvis der er andre lokale seniorer som fejlagtigt tror, de let kan få en bolig på Degnejorden eller ved Frugtlunden.

Almene boliger har strenge regler, ventelister skal overholdes. Der er pt. 1.500 på venteliste og de 25% som Lejre kommune kan råde over, er båndlagt til flygtninge og dem på akut venteliste. Dvs. almene boliger kommer ikke de lokale til gode, hvis ikke de står forrest på ventelisterne.Sociale boligselskaber skal følge ventelisterne. Men da ingen pt. kan vide hvem der skal bygge boligerne, ved I ikke hvor I skal skrive jer op, efter de ventelister de allerede har.I kan ej heller købe et mindre hus, da kreditforeningerne ikke vil godkende pensionister, uanset om I de kan give stor udbetaling. Køber i et hus kontant, har I desværre ikke den friværdig, som skulle forsøde jeres senior tilværelse.Hvorimod hvis der bygges andelsboliger, kan disse i vedtægterne tilgodeses lokale beboere eller beboere med tilknytning til Lejre-Allerslev.

 Lejre-Allerslev Grundejerforening ikke er politisk, men arbejder for bedst mulige rammer for vort område.  Vi går ind for at der kun etableres ejerboliger og andelsboliger, udelukkende for at de lokale kommer foran alle andre.

Til min nabo Niels Jørgen Bruun og hans indlæg. Syntes du det er ok at jeg udbygger mit hus til 2 fulde etager? Nej vel, det er derfor vi går imod at der bygges i 2 fulde etager på Degnejorden, idet naboerne næsten alle bor i én etage.

At du gerne vil bo på mindre grunde med mindre huse, kan jeg oplyse at hvis de 100 boliger går igennem, bliver der i gennemsnit kun ca. 350 m2 grund/familie, herfra fratrækkes boligarealet. Til info er en kolonihave typisk på ca. 400 m2. Men gå ind på degnejorden.dk og læs mere.

Niels Jørgen Bruun er uforstående for hvem Lejre-Allerslev Grundejerforening er, hertil kan jeg oplyse at den er 72 år gammel og frivillig, samt koster kr. 100 per år. I øvrigt har vi adskillige medlemmer på Munkedammen, hvor du bor. Men vi bør åbenbart gribe i egen barm og gøre os mere kendte, hvis andre har det på samme måde som dig :-)

Jan Adeltoft/12. januar 2017

Hundehoveder, hængerøve, lusede amatører…

Det er min skuffende nytårshilsen til hele Lejre kommunalbestyrelse. Som personer kan I være søde og flinke, men professionelt er I ikke gode nok. I går mere op i politiske ambitioner, fremfor den manglende forståelse for vi borgere.

I de andre 49 landsbyer i kommunen er der sikkert mange eksempler på, hvor ringe lokal demokratiet er, men lad mig give nogle få eksempler her fra Lejre-Allerslev.

1. Degnejorden.dk udstykningen, hvor der normalt er plads til 45 boliger, presses der næsten 100 boliger ind - og bemærk 80% af borgerne stemte imod dette.

2. Til trods for at 80% af borgerne stemte for 1 – 1 ½ etage med saddeltag (flertallet af naboerne har 1 etage) skal der nu bygges næsten 100 boliger i 2 fulde plan med fladt tag.

3. I Lejre med 49 landsbyer er vi på landet, men politikerne ville som smagsdommere etablere fremtidens 50. landsby som Lejres flagskib for hvordan en landsby skal se ud. Til trods for 80% modstand, vælger de nu at urbanisere Lejre-Allerslev med en tætpakket bebyggelse, hvor de dermed siger hvorledes vore 49 landsbyer burde se ud! (læs mere på degnejorden.dk).

4. Hovsa, så blev der lige vedtaget at bygge + 35 almene boliger her i Lejre-Allerslev, rent faktisk har de vedtaget + nye 180 almene boliger i år, her i vor landkommune. Andelsboliger, som ellers vil tilgodese de lokale, ser de ikke som en mulighed. Naboerne er ikke hørt.

5. Den gamle Allerslev skole er på lukkede møder ligeledes ved at blive klargjort til at blive solgt, gad vide hvad dette indebærer af boliger. Naboerne er ikke hørt.

6. I går mere op i at bebygge - end at løse vore børns sikkerhed og den kaotiske trafik i området. I kom rent faktisk med en statistik som viste at der de næste 10 år kun ville være behov for + 3 P-pladser ved stationen, til trods for at der indenfor de næste par år vil være min. + 250 nye boliger og nok 500 indenfor 10 år, alene her i Lejre-Allerslev.

7. Alle kommunens kultur og forsamlingshuse skal nu samkøres, dvs. alle de dejlige lokale frivillige ildsjæle, bliver en saga blot, dette gælder også Felix – vor ellers hyggelige landkommune er ved at blive til enhver anden forstadskommune, hvor alt er centralstyret af kommunen. Det var vist ikke lige det vi så da vi blev en storkommune!

I har overhovedet ikke føling med vore ønsker, men føler jer højt hævet og kan gennemføre hvad I vil i hver af de 49 landsbyer, uden hensyntagen til landsbyens beboere - idet de kun repræsenterer måske mindre end 10% af Lejre kommunens vælgere.

Kære kommunalbestyrelsen, vågn op og se ikke jer sig selv som smagsdommere, men som formidlere af borgernes ønsker. Ved valget i november vælger vi ikke politikere, men personer der vil gøre noget for os, tænk over det - Godt Nytår!

Jan Adeltoft 9. januar 201718 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page