top of page
  • lejreby.dk

Dagsorden

Updated: Apr 23, 2019For Lejre-Allerslev Grundejerforenings Generalforsamling

den 30. april 2019 kl. 19.00 på SPOR 3

ifølge vedtægterne.


1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning v. formanden, Jan Adeltoft

3. Regnskab 2018 til godkendelse, Anders Sejerøe

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslår uændret kr. 100

6. Valg til bestyrelsen

På valg er Ingolf Christiansen, Jan Adeltoft, Marie Kirstine Væver Fisker for 2 år

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen, nuværende Anne Katrine Juul Beck, Jens Falk

8. Valg af revisorer og revisor suppleant nuværende revisor er Aksel Willemoes

og revisorsuppleant Jens Bille, for 1 år

9. Eventuelt Henrik Svanholm gennemgår planerne omkring etableringen af et lokalt bofælleskab

på Degnejorden, for alle interesserede herunder også seniorer, meget spændende!

14 views0 comments

Comments


bottom of page