top of page
  • lejreby.dk

Vores Sted, Degnejorden, Lejre

Updated: Apr 16, 2019

Læser brev i Lejre, Lokalavis, marts 2016

Kommunalbestyrelsen havde lagt sig i selen og inviterede borgerne til en debat om hvorledes Degnejorden skulle anvendes. Mødet foregik den 11. februar 2016 på Allerslev skole.

Overskriften var Vores Sted, Lejre kommunes nye slogan, og der var mødt dejlig mange borgere op. Alle deltog med stor interesse og begejstring omkring emnet. Derudover deltog flere politikere med borgmester Mette Touborg i spidsen.

Senest der har været en invitation i Lejre by om udvikling af et areal i nærområdet, var i forbindelse med udstykningen Åbanken. Det viste sig dengang, at borgermødet var en ren skueproces, alt var vedtaget og godkendt i alle instanser på forhånd. Projektet blev helt uden påvirkning af indlæg og uden etik og interesse for det naturskønne område. Det endte med at blive en cash-cow til evigt dårligt minde om daværende politiske beslutningstagere.


Invitation til Vores Sted, måtte være noget helt andet, alene navn og oplæg var inspirerende, så vi glædede os til sammenkomsten.

Vi blev præsenteret for forhåndsinterviews med 5 personer / familier, heraf 2 herboende familier om hvordan de forestillede sig boliger og omgivelser på de 50.000 m2 store areal.


I det efterfølgende materiale som er behandlet af kommunalbestyrelsen (økonomiudvalget) har udtalelser fra disse personer / familier fået en rimelig god dækning / opmærksomhed i økonomiudvalgets beslutninger.

Det var stor idérigdom iblandt møde deltagerne, noget mere wishfull thinking end andet, men alle fremsatte synspunkter omkring åbenhed, etik og respekt for arealet. Der var generel stor enighed blandt de fremmødte om:


- Ingen gentagelse af byggeri som Åbanken (alt for meget beton og asfalt i forhold til arealets størrelse og for mange dispensationer fra eksisterende lovgivning som åbeskyttelse linier etc).

 - Grupper af byggeri med fælles grønne arealer der fremmer fællesskabet på området.


Økonomiudvalget har efterfølgende besluttet, at deltagerne i borger høringen den 11. februar 2016 ikke er repræsentative i forhold til den målgruppe, som byggeriet på arealet vil henvende sig til. Dermed er op imod 300 personers beslutninger, der deltog i mødet om VORES STED, reelt udelukket for indflydelse og deres bemærkninger etc. glemt. Stort set alle beslutninger, der blev fremsat på borgermødet, er stort set overset i det videre materiale der behandles af VORES politikere.

Resultatet og indstilling / vedtagelse af Kommunalbestyrelsen (økonomiudvalget) er et:

- byggeri på 125 huse 

- byggeri på op til 2 etager (i den østlige ende af arealet).


Konklusion: Igen en skueproces fra VORES politikere, arealet skal plastres til med så mange boliger som muligt for af give mest mulige likviditet i kommunekassen (op til 50 millioner kr.) Kommune kassen er nødlidende, det kan skyldes dårlig budgettering / opfølgning / disponering af VORES politikere. Kassen skal nu fodres med alle tilgængelige muligheder, herunder en bygge kvote på 30% på Degnejorden som helhed, dvs. kreativt regnestykke, som intet har med den normale kvote at gøre vi har på vores grunde.

Eftertiden skal så igen leve med et byggeprojekt som på ingen måde er i højsæde i forhold til arealets beskaffenhed og beliggenhed.


Opfordring til VORES politikere: Lad være med at ødelægge fremtiden for Lejre-Allerslev området.


Se ved selvsyn på Lejre kommunes hjemmeside, Økonomiudvalgets beslutninger af 15. marts 2016.

Jens Bille  Røglebakken 21 4320 Lejre


4 views0 comments

Comments


bottom of page