top of page
  • lejreby.dk

Rynkebjerggårds Almene boliger bliver for dyre

Bag denne kryptiske meddelelse ligger at, som forudset, bliver boligerne for dyre, idet grundprisen her er den dobbelte af andre steder i kommunen.

Enten skal der der skæres voldsomt i kvaliteten af boligerne eller også må man lægge dem andre steder i kommunen, hvilket vel er det mest sandsynlige.

Men derved bliver der et kommunalt område, som kan bruges til etablering af senior venlige boliger - ganske interessant hvad det politiske flertal beslutter. 

15. december 2018Kære Seniorer og andre som gerne vil have en billig andelsbolig, der iøvrigt er husleje tilskudsberettiget, hvis man ikke har meget mere end pensionen.

SÅ ER DET NU I SKAL SKRIVE TIL BORGMESTEREN!

Selvom I ikke skal bruge boligen lige med det samme, er det vigtigt at disse 25 andelsboliger bliver bygget, idet de da står der til tid og evighed - lige sådan en 100 m2 bolig som enhver senior og enlig vil være lykkelig for at få. Billig, tæt på station, indkøbsmuligheder og den skønneste beliggenhed. Men forudsætninger er at I skriver til Borgmester Carsten Rasmussen carr@lejre.dk. Jeg tror det er den eneste måde, hvorpå han vil kunne forstå behovet for disse andelsboliger.

Sender i kopi til mig (jan@adeltoft.dk), skal jeg nok følge op og give jer besked om udviklingen, og alt er naturligvis personlige info og vil blive behandlet fortroligt.

GØR NU NOGET, SIDSTE CHANCE FOR EN CENTRAL BOLIG!

Alle eventuelt senere bygget andelsboliger, vil ligge længere væk fra Stationen og indkøbsmulighederne.

Dagbladet 4. december 2018


Seniorer i Lejre og særdeleshed i Lejre-Allerslev, er nødt til at flytte til en anden kommune, når de ikke længere orker et stort hus og stor have. Hedehusene har netop etableret et spændende bofællesskab for seniorer. Bemærk at det er andelsboliger til ca. kr. 600.000 og en månedlig husleje på omkring 7-8.000/mdl., lige det vi gerne vil have i Lejre! Men selvom det politiske flertal, har chancen for at gøre det samme på Degnejorden, vil de ikke have seniorer i Lejre og kun tilflyttere. Enghusene på Degnejorden kan sælges som andelsboliger, men skulle så kun være i én etage. Jan Adeltoft/11. november 2018


Biogas projekte er IKKE stoppet, men kun sat i bero. Politikerne er ligeglade med borgernes indsigelser, men har kun sat planarbejdet i midlertidig afventning på, om køberen hellere vil bygge anlægget ved Avedøre værket. Utroligt at det er køberen, der bestemmer hvor dette kæmpe industri anlæg for metangas skal ligge og ikke politikerne som lytter til borgerne og dermed siger stop for planerne.

22. november 2018/Jan Adeltoft

Et tilsvarende Biogas anlæg skal bygges ved Darup/Glim?

Trafikken vil eksplodere i landsbyerne omkring Ringstedvejen

Osted, Lejre By, Allerslev, Øm, Glim, Højby, Allerslev Huse etc. en sand eksplosion i trafikken i løbet af få år. Trafikken fra de ekstra 300 familiehuse, vil være forsvindende i forhold til den øgede trafik fra Ringstedvejen. Dette sker, når Kommunen giver tilladelse til et kæmpe industrianlæg ved Glim for årlig udvindelse af 15 mio. m3 biogas fra 120.000 ton madaffald (fra hele Sjælland). Det indebærer at i størrelsesorden 48.000 lastbiler årligt skal krydse Ringstedvej, svarende til en lastbil hvert 2. minut. Hertil kommer de 15 mio. gas, hvordan bliver den fjernet? Men desuden kommer trafikken fra den nye grusgrav også ved Glim med daglige tilsvarende antal lastbiler, 200 fyldte+200 tomme for at køre grus til primært København! Området er udregnet til at skulle levere 13,9 mio. m3 grus over mange år. Al denne øgede trafik på Ringstedvejen, vil nærmest lukke den i myldretiderne, hvorfor alle pendlerne naturligt vil søge alternative veje igennem vore landsbyer til og fra motorvejen. At det ind imellem vil komme til at lugte af rådne æg, selv man bor flere kilometer væk, svarende til Kalundborg, er en ”bi-gevinst” ved dette kæmpe industrianlæg i vort dejlige grønne fredelige Lejre, vil vi virkelig give plads til tung industri? Roskilde borgerne vil få endnu være lugtgener. Hvor kan kommunalbestyrelsen dog overhovedet finde på at undersøge om der skal give tilladelse til dette kæmpe Biogas industrianlæg og så er jeg ligeglad med om det giver 50 arbejdspladser. Hvad tænker administrationen og politikerne dog på? Se vore indsigelser og detaljer under Kommunale dokumenter

Lejre-Allerslev Grundejerforening ved formand Jan Adeltoft

Et støj og trafik helvede, hvis politikerne gennemfører biogas anlægget 13. oktober 2018


Lugten af rådne æg i Domkirken og på Stændertorvet, hvis Lejre politikerne gennemfører biogas anlægget 18. oktober 2018

16 views0 comments

Comments


bottom of page