top of page
  • lejreby.dk

Indsigelser til Degnejordens Lokalplan

Kære andre grundejerforeninger og borgere, vi er kun 1 indsigelse (selvom vi repræsenterer 100 medlemmer) – så please gør jeres stemme gældende og indsend jeres indsigelser til kommunen (plan@lejre.dk) inden torsdag den 23. maj, så har vi måske en chance for, at Degnejord området bliver mindre dominerende samt grønnere og et sted vi gerne vil gå en tur igennem.

Nedenfor har vi angivet nogle af de punkter i Degnejord Lokalplanen, vi har indsigelser imod . Kik på det igennem og det kan måske blive til inspiration for jeres indsigelser. Iøvrigt lidt længere nedenunder kan du hente/downloade hele Lokalplanen.


Trafiksikkerheden og bilerne på Degnejorden

Hvis du deltog på borgermødet den 29. april, oplevede du et følelsesladet møde, hvor ikke mindst mange gav udtryk for at de aldrig ville have deres børn til gå på Degnejord området, pga. at bilerne skal køre på stierne. Vi undrede os over at ingen billeder eller tegninger viser en eneste bil, når der reelt er 100-150 biler. Da de både kører både til og fra husene når de skal til institutioner, toget, indkøb og der kommer gæster og de alle kører på ”Livsnerven” taler vi rent faktisk om over 300 biler dagligt på denne cykel/gangsti. Vi der syntes det kunne være hyggeligt at gå en tur, f.eks. tværs over Degnejorden og måske endda gå ad ”Livsnerven” gør det nok ikke og ihverttilfælde tør vi da ikke lade vore børn cykle den vej.

Hertil kommer at der skal parkeres 14 biler inde i hver gård. Hvem tør dog have sine børn legende der, og hvem gider sidde foran sit hus og se på alle de biler? Tænk på besøgende, der kommer kørende på stien ”Livsnerven” og som ikke tænker over de legende børn, som pludselig er der?

Trafiksikkerheden for vore børn og trafikintensiteten i hele Lejre-Allerslev området er der ikke gjort noget ved – andet end et par trafiklys og 40 km henstillingstavler. Når disse + 300 biler skal til indkøb og institutioner, hvad så i specielt Bygaden?

Hvem tør dog lade sit barn gå til købmanden eller på biblioteket, når de skal krydse Bygaden med de i alt omkring ekstra +700 biler dagligt, som det jo nok bliver, når bilerne skal køre først den ene vej og så den anden vej (gennemkørende, indkøb, skolen, toget etc.)?

Der bør da være en trafikplan, inden man beslutter at bygge alle disse i alt tæt på +400 boliger i Lejre-Allerslev, ligesom vi da ikke skal have ødelagt vores skønne net af trafiksikre cykel-/gangstier.


På 3. år fastholder politikerne at der skal 95 boliger i 2 etager!

Selvom at 82% af borgere har givet udtryk for at +100 boliger og 2 etager er absolut uønsket, har politikerne I de 3 år, dialogen om Degnejorden har kørt, altid lyttet pænt ved borgermøder – men intet er ændret!

Lokalplanen siger 95 boliger og de fleste i 2 etager, heraf 7 fyrtårne i 8,5 meters højde, så meget for at politikerne lytter til borgerne!

Nok 98% af alle naboer til både Møllerjorden, Rødkildebanken, Sandbanken, Åbanken, og Rynkebakken er kun i én etage og i øvrigt alle med røde tegltage.

Hvorfor skal dog disse huse midt imellem alle de andre være i 2 etager og hvorfor kan de dog ikke også få røde tage?

Politikerne taler endvidere for at husene for det meste bliver max. 6,5 meter, men hvor der bliver 7 fyrtårne på 8,5 meter i højden.

Prøv og gå på Lavringe å stien og kik op på Degnejorden, jeg siger dig, disse boliger vil skrige til himlen, en rigtig øjebæ, ikke mindst disse 7 fyrtårne. Hele vores grønne naturskønne look forsvinder på denne hyggelig vest skrånende Degnejord og vender du dig om ser du den tilsvarende østvendte Gl. Allerslev jord, der fremtræder så smukt grønt og i øvrigt har samme skråning – derfor så smukt grønt at kikke på.

Endnu værre bliver det at lokalplanen giver lov til at bygge en høj skorsten på Degnejorden, hvis der etableres et ”fjernvarmeværk” til bebyggelsen!

Alle de billeder og tegninger vi har set af Degnejorden er computerfremstillede og ren fake. Området ser utroligt flot og grønt ud, det er rent salgsmateriale. Til sammenligning se billedet, hvor Rødkildebanken er klippet ud af Google Maps og sat ind på Degnejorden. Dette viser at det passer med de 45 boliger Degnejorden fra starten var tænkt som og ikke med den dobbelte befolkningstæthed, dvs. 95 boliger.

I øvrigt svarer 95 boliger til at der bliver max. 250m2 grønt område per bolig til terrasser for og bag huset samt til grønt område og legepladser - når veje/stier, parkeringspladser og huse er fratrukket, så ringe er det!!

Sluttelig hvorfor skal å beskyttelses linjen endnu engang dispenseres. Hvorfor kan man ikke nøjes med at lade Møllerjordens å beskyttelses linjen fortsætte på Degnejorden?

Således at de 123 m op til hjørnet af husene på Møllerjorden, som jeg har målt det til, også skal gælde for Degnejorden – fremfor de 87 m, jeg har målt det til?

Jeg har hørt på Facebook at der allerede er børnehave pladsproblemer 1. august, når de første 50 børn skal i børnehave og at der etableres bus-kørsel til andre steder i kommunen – det kan da ikke være rigtigt at i Lejre er der pasningsgaranti og i den tro køber man hus, men opdager så at børnene køres rundt i kommunen og bliver afleveret. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt, det er dårlig planlægning.

Al dette er jo en politisk beslutning, men man må undre sig over, hvad det er der sker, når de samme politikere ikke vil tilgodese de lokale seniorer og ikke vil bevare vore grønne look og trafiksikre net af stier til børn og andre gående og cyklende, men vil mokke en masse boliger sammen på denne nok skønneste plet i Lejre-Allerslev.

Al dette klæder ikke Lejre kommunes politikere.


Hvad med senior andelsboliger?

20% af den danske befolkning vil gerne bo i fællesskaber, derfor vil det være naturligt at dette også afspejler sig i at 20% af de i alt allerede projekterede 300 boliger i hele Lejre-Allerslev bliver som bofællesskaber, dvs. i alt 60 boliger.

Men allerede nu er vi langt over dette tal, idet Allerslev Gl. Skoles 29 boliger + Skråningen 1’s 46 boliger + Skråningen 2’s 56 boliger allerede giver 131 boliger til bofællesskaber.

Såfremt Degnejordens 95 boliger kommer oveni bliver det over 75% af nye boliger som udelukkende skal være til bofællesskaber alene i Lejre-Allerslev ud af i alt 300.

Men hvad med de 33% som er lokale seniorer, hvoraf mange ønsker en ny mindre seniorvenlig andelsbolig (uden trapper), dem er politikerne tilsyneladende ligeglade med?

Der står en masse i lokalplanen om farver, blomster, træer, byggehøjder etc. så selvfølgelig kan man også indskrive at min 1/3 af alle boliger skal være seniorvenlige, dvs. uden trapper, 1. sal og forskudte plan.

Årsagen til at det skal være andelsboliger er at seniorer over 57 år ikke kan købe nyt hus, da kreditforeningen ikke vil belåne huset. Da ikke mange kan købe kontant eller har 50% af købesummen, er der kun andelsboliger tilbage.

Ved at give seniorer chancen for at få en andelsbolig, bliver deres store huse og haver solgt til unge familier, så kommunen har ikke noget at miste – hvorfor dog så ikke lade seniorerne få chancen på dette centrale sted, med det dejlige stisystem, tæt på indkøb og station.

Grundejerforeningen har løbende deltaget i dialogen og indsender naturligvis endnu engang, underbyggende indsigelse inden den 23. maj.


Men kære andre grundejerforeninger og borgere, vi er kun 1 indsigelse (selvom vi repræsenterer 100 medlemmer) – så please gør jeres stemme gældende og indsend jeres indsigelser til kommunen (plan@lejre.dk) inden torsdag den 23. maj, så har vi måske en chance for, at området bliver mindre dominerende samt grønnere og et sted vi gerne vil gå en tur igennem.


Her til slut kan jeg anbefale at I kontakter Kenneth, som står for at få samlet så mange underskrifter som muligt til en indsigelse. Kenneth gør dette på helt privat initiativ:

Kenneth Smith Holmbjerg

Kirkebakken 2

4320 Lejre

kennethschmidt@hotmail.com

mobil 24457192


48 views0 comments

Commentaires


bottom of page