top of page
  • lejreby.dk

Her en af de gode demokrati-artikler


...ikke overhøre henvendelser fra borgerne...

...politikerlede skyldes svigt...

Ingen tvil om at den manglende nærdemokrati i specielt kommunerne, som netop skulle lytte og i højere grad rette sig efter borgerne, vil medføre ændringer i beslutningsprocesserne hos kommunalbestyrelserne.

Jan Adeltoft/6. april 2019

3 views0 comments
bottom of page