top of page
  • lejreby.dk

Degnejorden vedtaget!!!

Updated: Apr 21, 2020

S, SF, C ønskede ikke at fællesskaber skulle være bygget omkring et gadekær, som blev præsenteret som én af løsningerne ved arkitekt konkurrencen.

S, SF, C har tværtimod besluttet at Degnejorden skal have den dobbelte befolkningstæthed og bebygges med tæt pakkede gårdklunger med op til 14 biler i gården.

Corona smitten og fremtidige pandemier, indebærer at vi må gentænke de måder vi lever på, herunder at holde afstand når influencer epidemier etc. optræder.

Dvs. store fælles spisesale og tætpakkede bebyggelser bør undgås, derfor har det intet formål at fordoble befolkningstætheden og bygge tætpakkede boligområder, men S, SF, C har besluttet at sådan skal det være på Degnejorden - de ved bedre!!

Lokalplanen for Degnejorden kan downloades HER.

Kommunalbestyrelse referat kan hentes HER

Resume side 4-9 - Indsigelser 15-63 - Trafikinvesteringer 10-14


Resultatet er: 95 boliger

Flere etager

Ingen senior venlige boliger 


A, SF, C er primært de partier som står for beslutningen, hvor de siger at sådan har planen været siden første borgermøde, hvor dette var hvad borgerne ønskede.

Dette er simpelthen usandt, hvilket jeg kan dokumentere ikke er rigtigt.


A, SF, C siger at de ved høringer oplevede mange positive tilkendegivelser til planen.

Dette er simpelthen usandt, hvilket jeg kan dokumentere fra artikler af møderne.


A, SF, C siger at de har lyttet ved alle borgermøder og lokalplanen er kørt efter bogen.

Dette er simpelthen usandt idet samtlige borgermøder har der været stærk modstand.


A, SF, C syntes ikke der er behov for seniorvenlige boliger, tværtimod har tilføjet at der gerne må være forskudte plan samt bygges i flere etager.


Vi må altså leve med denne lokalplan til tid og evighed, men husk dette når der er kommunevalg til november næste år.


Se her kommunalbestyrelses mødet LIVE, hvad politikernes dialog og beslutning! Et langt møde, gå ind på 2:04:15, punktet slutter efter 1/2 time 2:44:40.


Vi har lige haft sagen med Astrid Kragh, S, hvor vor borgmester Carsten Rasmussen, S - fandt det utroligt at hun ikke var til at rokke, mht. udligningsordningen og hans fornuftige argumenter.


Men det er åbenbart at politikere fra S, SF, C er skolet til at stemme 100% magen til hvad formanden siger, uanset folketing eller lokal politikere. Deres demokrati opfattelse går på at når de er stemt ind er det dem der beslutter, uanset hvad borgerne mener og at vi må leve med de valgte politikeres holdninger i 4 år.


Jeg er fuldstændig ligeglad med hvem borgerne stemmer på, blot det er nye politikere, helst fra andre partier, men vigtigst af alt som går ind for demokrati.


Tro ikke på valgløfter fra de nuværende politikere som indgår i det politiske flertal i dag, det vil være valgflæsk, som ved sidste kommunevalg.


Disse kommentarer er for egen regning og ikke afstemt med Lejre-Allerslev Grundejerforening, som er et upolitisk forum for ildsjæle i området, der gerne vil os alle det bedste.


Jan Adeltoft/25. marts 202084 views0 comments

Comments


bottom of page