top of page
  • lejreby.dk

Borgmesteren ser ingen grund til dialog om Degnejorden

Lejre-Allerslev Grundejerforeningen havde følgende spørgsmål ved mødet i kommunalbestyrelsen den 27. februar og fik disse svar:

Spørgsmål: - Kan borgmesteren fortælle, hvornår der bliver indkaldt til dialogmøde vedrørende Degnejorden?

- Vil borgmesteren sørge for, at de nye almennyttige boliger i Lejre Kommune får en klausul til gavn for de lokale borgere?

Borgmesterens svar: - Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvornår der i forbindelse med en forestående udarbejdelse af lokalplan vil blive indkaldt til dialogmøde.

- Det har på nuværende tidspunkt ikke været drøftet i Kommunalbestyrelsen, hvorvidt man ønsker at indføje klausuler, der giver borgere i Lejre Kommune fortrinsret, i forhold til forestående aftaler med almene boligselskaber.

De omkring 2-300 nabofamilier som gennem det sidste år har prøvet at få en dialog omkring Degnejord bebyggelsen er borgmester Carsten Rasmussens (S) svar som en rød klud.

At borgmesteren tilsyneladende ikke vil tilgodese de lokale seniorer og enlige til de almene boliger, er helt uforståelig - så stop med at sige at de bygges til vore lokale borgere.

Sådan lukker en lokal politiker for videre dialog!

Borgmesteren har endvidere tidligere udtalt at han aldrig har besluttet at der skal være 100 boliger i 2 fulde etager, men omvendt har han aldrig sagt hvad beslutningen er.

Så hvis det bliver 90 boliger og 50% bliver i 2 fulde etager, har han jo ikke sagt noget forkert.

Hvor er vi trætte af i over 1 år, ikke at kunne få en dialog og et præcist svar - for selvfølgelig kan man godt give et klart svar, men politikerne frygter måske borgerreaktionen.

Hvad sker der i Lejre kommune - hvor er nærdemokratiet dog blevet af.

Statusopdatering 22. marts 2017 Jan Adeltoft 


Åh ja, men de 25% har kommunen allerede råderet over netop til fraskilte etc., så det skal være de sidste 75%, hvor lokale beboere, som fortsat gerne vil være i deres nærmiljø, kan komme foran på ventelisten. Hvis man først skal melde sig ind - tager det nok 10 års medlemsskab at få en bolig. Når kommunen vil investere i en almen bolig, må det vel være for at kommunens beboere skal have fortrinsret - eller ser politikerne ikke sådan på det?

Ups, jeg var ikke klar over at de 180 almene boliger der er vedtaget i 2017 indebærer et kommunalt tilskud på kr. 25-30 mio., men når det ikke kommer de lokale til gode, hvorfor så bygge og bruge så mange penge af kassen?

Hvis istedet der blev bygget andelsboliger, kunne pengene bruges anden god vis til borgerne!!

9 views0 comments

Comments


bottom of page