top of page
  • lejreby.dk

Borgmester Carsten Rasmussen's garantier!

Updated: Apr 13, 2019


Det er lidt påfaldende at denne pasus står i Kommuneplanen, når kommunen samtidig med alle midler og advokathjælp vil omgå Kirkefredningen på Allerslev Gl. Skole.

Ved mødet vedr. Muningårdens udstykning, blev der stillet spørgsmål mht. om disse 2-300 nye familier, dvs. tilsvarende antal børn, som kommer til Lejre-Allerslev i løbet af de næste par år, vil påvirke klassekvotienten på Allerslev Skole og om der er børnehavepladser nok samt hvad man vil gøre med den øgede trafik.

Borgmester Carsten Rasmussen svarede ganske frejdigt, at der ikke ville blive rørt ved klassekvotienter og at der vil være plads til børnene, ligesom det ikke vil påvirke trafiksituationen!

Jeg vil da håbe han får ret, men jeg kunne godt tænke mig at se den Cowi rapport, som skulle komme i januar, for ved selvsyn at forstå, hvordan det kan lade sig gøre!

Man kan frygte, at det er historien om igen, hvor borgmesteren fremlage en statistik, som viste at der over de næste 10 år, kun skulle bruges +4 P-pladser ved toget, hvorfor man ville sløjfe halvdelen af den store P-plads. Borgmesteren blev gudskelov klogere.

På mit spørgsmål ved Muningård-mødet om hvorfor kommunen ikke tænker på alle seniorerne i området, når de vedtager 2-300 nye boliger, uden at seniorerne får mulighed for at få en mindre bolig i et plan - frembragte det megen moro, idet Borgmesteren og Ivan Mott derefter konkluderede at så måtte de da sætte kvoten af Almenyttige boliger op for området.

Her må jeg SKARPT tage afstand, idet kommunen kun har råderet over 25% af de Almennyttige boliger og det endda kun til akutventelisten, som iflg. Ivat Mott var oppe omkring 1.000 og her vil seniorer med penge på bankbogen ALDRIG få en bolig - så hvis de ikke står forrest på ventelisten hos boligselskabet - må flytte fra deres netværk og Lejre kommune.

Det kan da også være ligemeget, når f.eks. de 29 boliger på Rynkebjergaard bygges i 2 etager ikke særligt senior venligt. Men hvis kommunen hjalp med etablering af en større andelsboligforening, ville seniorern have en chance for at blive boende i dette skønne område, som de og vi er så glade for.


Jan Adeltoft, formand for Lejre-Allerslev Grundejerforening/19. marts 2018

39 views0 comments

Comments


bottom of page