top of page
  • lejreby.dk

Bededagskrisen og borgerinddragelse?

Updated: Mar 2, 2023

Endnu et eksempel på politisk magtfuldkommenhed, hvor 500.000 borgerunderskrifter ikke rokker ved det 51% politiske flertals beslutning om at fjerne Store Bededag.

Da De Radikale, Liberal Alliance, Konservative og SF ikke vil stemme for en folkeafstemning, sker dette heller ikke.

Dvs. et alt overvejende politisk flertal syntes at efter 300 år, er vi nu så fattige at vi skal arbejde mere og børnene må undvære den dag hvor de kan sove længe og hygge sig med sin mor, far og søskende i denne forlængede weekend.

Hvorfor er der dog den store forskel på borgere og politikere?

Sammen med 100.000 borgere deltog Jan Adeltoft ved demonstrationen på Christiansborg og blev her interviewet af TV2, hvis du vil se indslaget .


Og nu indkalder regeringen til borgerhøring, men ak ak, den gik kun på at borgerne kunne få lov til at høre på DJØF økonomiske argumenter og mulige scenarier "dokumenteret" med grafer. Absolut ingen snak om børn og forældernes trivsel, ingen går op i at netop fridagene, som er de eneste, hvor alle børn kan sove længe og hygge sig med far og mor.

Vi deltog med Jan Adeltoft ved den offentlige høring, for at se om der var væsentlige argumenter og for om man som tilhører kunne blive hørt som almindelige borgere.

Men ak, man må forstå at en offentlig høring, blot betyder at man kun må lytte til argumenter.

Sådan virker den danske demokrati, ikke blot i folketinget men erfaringsmæssigt også i kommunerne.Per 23. februar 2023 har ministeriet opgjort Danmarks statsgæld i forhold til vort bruttonationalprodukt, og det viser med al tydelighed at det ike er fordi vi er fattige, at Store Bededag skal fjernes, men simpelthen at nu skal regeringen viser handlekraft og demonstrerer klart fortsættelsen af magtfuldkommenhed. Hvad er det der dog sker med politikere, når de får magt?
Det er snart ligemeget hvilket politisk parti som får magten, både SF, De Radikale og Konservative er i virkeligheden i samme båd, da de ikke går ind for folkeafstemning.


Hvorfor jeg syntes at Bededagskrisen bør være med som artikel i Grundejerforeningen, skyldes at jeg kan se en direkte linje fra folketingspolitikere til vores lokale kommunal politikere, mht. manglende dialog og borgerinddragelse...


Jan Adeltoft/27. februar 2023

9 views0 comments

Comments


bottom of page