top of page
  • lejreby.dk

Arkitektkonkurrence mødeplan

Mødeplan per 25. februar 2016 for perioden op til offentliggørelse af beslutning for hvordan området skal se ud efter 22. november 2016, Degnejorden_mødeplan

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page