top of page
  • lejreby.dk

Status på Allerslev Gl. Skole

Jeg deltog på ejendomsselskabets introduktionsmøde den 17. januar og fik her en opdatering.

De 3 lejlighedskomplekser skal fortsat bygges, under forudsætning at fredningen ikke går dem imod, dog overvejes det nu at ændre længen mod Gl. Byvej til 1 etage med saddeltag. De angiver at kommunen har udtalt at fredningen kun gælder "seniorhuset", som de ikke har købt.

Kommunen er nu så langt i detailplanlægningen at de har set det fornuftige i ikke at placere indkørsel fra den smalle private Gl. Byvej, men istedet etablerer en ny vej fra Lejrevej - rigtig godt nyt.

En lejlighed på 100 m2 forventes at koste omkring kr. 2,5 - 3 mio. Hele den finansielle konstruktion bærer præg af, at det bliver et fællesskab/kollektivagtig - hvilket nok indebærer at det primært bliver unge familier, som er med i de 20% af befolkningen, som måtte ønske denne boligform.

Frednings spørgsmålet er:

- Gælder den på hele skolen og ikke kun "seniorhuset" - Var legepladsen i 1949 kun foran på "seniorhusets" grund - Lå "skolehaverne" ligeledes kun på "seniorhusets" grund og ikke andre steder på hele skolearealet 

Hvis Fredningsnævnet fastholder at fredningen gælder hele skole arealet, må det forventes at de 3 lejligheds komplekser ikke kan blive bygget.

Det vigtigste for os naboer er, at bygningerne bevares med al deres historie og at minimum lejlighedkomplekset klods op ad Gl. Byvej i 2 etager - ikke bliver etableret.

Om ejendomsselskabet Almenr/Krake da kan få projektet til at hænge økonomisk sammen - er et godt spørgsmål, dvs. går handlen tilbage eller sidder de med sorteper - det er udelukkende et spørgsmål om køber har indført, at handlen er betinget af at de kan bygge de 3 lejlighedskomplekser, men de siger at det godt kan hænge sammen, hvis der ikke bliver yderligere bygget - vi får se.

18. januar 2018, revideret den 20. januar 2018 Jan Adeltoft, formand for Lejre-Allerslev GrundejerforeningVoldsom udbygning af Allerslev Gamle Skole vedtaget!

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at der gerne må bygges 2 stk. 2 etagers udlejningsejendomme i 2 etager, heraf den ene tæt på den 3 meter smalle Gl. Byvej, overfor de gamle stråtækte beboelseshuse. Hertil kommer +1 ny tilbygning i 1 etage.

Desuden kan vi se på tegningerne fra ejendomsfirmaet KRAKE at der er angivet indkørsel fra den private Gl. Byvej, hvor der pt. er indkørsel forbudt.

Kirkefrednings servituten mod yderligere udbygning på området ses der stort på.

Det eneste positive er, at bestående bygninger ikke rives ned, for at give plads til endnu flere boliger.

Da vi intet kender til beslutningsgrundlaget, er tegningerne taget fra KRAKES website.

Sådan fungerer lokal demokratiet i Lejre - ingen politisk dialog med de lokale borgere, inden beslutninger!

Jan Adeltoft/19. december 2017
Intet referat om dette punkt!

Fra start til slut kender vi ikke politikernes beslutnings grundlag.

Hvad siger de til Kirkefredningen?

Har de godkendt at der er planlagt bygning af 3 etage udlejningsejendomme, den ene tæt på Gammel Byvej?

Hvad siger politikerne til at der er planlagt med til- og frakørsel på den gamle smalle Gammel Byvej, fremfor pt. Lejrevej?

Sådan fungerer Lejres lokal demokrati.

Jan Adeltoft/19. december 2017

Hvad bliver Friskolens alternativ?

Den økonomiske forskel på de 2 tilbud var blot ca. kr. 2,5 mio.

Skal sættes op imod at der nok skal spenderes op imod kr. 20 mio. til ny børnehave, skole udbygning og hal.

Jan Adeltoft/19. december 2017


Borgerne havde ingen indflydelse!

Politikerne har fortalt at området skal sælges, men borgerne havde ingen indflydelse på valget.

Sådan fungerer Lejres lokal demokrati.

Jan Adeltoft/19. december 2017


Super godt og konstruktivt læserbrev her 5 minutter i 12, mht. salget.

Godt skrevet, det må da gøre indtryk, hvad de lokale ønsker.

Vi må håbe at det politiske flertal vil indføre lokal demokrati og ikke opføre sig som smagsdommere, uden hensyntagen til ønsker fra de 675 underskrifter.

Fortsat god søndag.

Jan Adeltoft/17. december 2017

4 views0 comments
bottom of page