top of page
  • lejreby.dk

Spørgeskema sendt ud til afstemning


Hvis du som nabo har modtaget dette spørgeskema, bedes du meget gerne inden fredag den 7. oktober aflevere dit svar. Det forventes at dommerkomiteen vælger vinderen mandag den 10. oktober og hvis de ikke bliver enige, da den 13. oktober! Offentliggørelsen sker først den 22. november 2016.

1 view0 comments
bottom of page