top of page
  • lejreby.dk

Spændende nyt med trafiksikkerheden


Kære Alle bylaug og grundejerforeninger i Lejre by og omegn,

Nu sker der noget med trafikken i Lejre by!

I forlængelse af vores møder i april og juni 2017 vedr. trafikforholdene i Lejre by, kan vi nu med glæde fortælle, at der begynder at ske noget.

På udvalgsmødet i dag i udvalget for teknik og miljø bliver forslaget om etablering af en ekstra lyskurve ved udkørslen fra Bispegårdsvej til Lejrevej behandlet. Denne lyskurve bliver forbundet ”intelligent” med lyskurven ved Bygaden, således at de ”taler sammen”. Samtidig vil det samlede anlæg blive indrettet efter trafikstrømmen, således at de skifter efter mængden af biler.

Endvidere kommer der en ny cykel/ gangsti, som vil munde ud ved det nye lyskryds. Denne skulle gerne aflaste trafikken på Bygaden, så en stor del af de ”bløde” trafikanter, og navnlig skolebørnene, vil bruge denne nye sti.

Stien er indrettet efter højdekurverne, men Venstre vil arbejde for, at kurverne ikke blive så store. Vi vil gerne undgå, at man ”skyder genvej”, fordi buerne opleves unaturlige at følge. Se kortet øverst på næste side.

Endelig lægges der også op til, at stien langs Lavringe Å opgraderes. Baseret på jeres ønsker på vores møder, vil vi arbejde for, at stien bliver asfalteret og ikke kun belagt

med slotsgrus. Stien skal kunne ryddes for sne om vinteren, da det er her, man har brug for en trafiksikker genvej væk fra de større veje.

Se hele sagsfremstillingen på dagsorden til mødet i Teknik- og miljøudvalget i dag den 9. april 2018.

Endelig er I også meget velkomne til at tage kontakt til os, hvis I har spørgsmål eller kommentarer.

 Med venlig hilsen

Carsten Helles Rasmussen, medlem af kommunalbestyrelsen (V)

Line Holm Jacobsen, medlem af kommunalbestyrelsen (V)


10. april 2018

25 views0 comments

Kommentare


bottom of page