top of page
  • lejreby.dk

Skal Lavring å beskyttelsesområde ændres til byudviklingsområde?


Lokalplanen for Allerslev Gl. Skole, blev mødt med massiv modstand, ved borgermødet den 16. august i en overfyldt kantine på Lejre Rådhus. Ivan Mott, udvalgsformand havde et stort job med at holde gemytterne nede og borgermødet kunne være blevet ved, meget længere.


Åbeskyttelseslinien

Således krævede borgerne i området at arealet indenfor åbeskyttelseslinie ikke måtte udnyttes til nyttehaver, drivhuse eller andet.

Idet der i lokalplanen ikke er noget kort over hvor å beskyttelseslinien ligger, samt at den gamle lokalplan 20 omkring offentlige stier og åbeskyttelseslinier skulle slettes samt at åbeskyttelsesområdet på 11.265 m2, iflg. den nye ekstraordinære lokalplan, skal ændre status fra rekreativt område til byudviklingsareal, var bekymringen for at politikerne vil lempe på brugen af arealet indenfor å beskyttelseslinien - det største issue ved mødet.

Planlægningschef Niels Rolf Jacobsen anså at arealet vest for cykel-gang stien var at betragte som den gamle have og derfor, måtte der godt indenfor 15 m fra beboelse, være drivhus, legeplads etc. Ivan Mott og Ebbe Nordbo fra Danmarks Naturfredningsforening kunne begge bekræfte at arealet øst for stien er fredet af å beskyttelseslinien og skal forblive som natur, uden indgriben fra bofællesskabet.


Andre indsigelser På spørgsmålet om at hvorfor lokalplanen lægger op til yderligere udstykning af området udover de 3.800 m2, var svaret at det kun skulle være for at nogle boliger vil kunne deles til to boliger og intet har med at boligarealet skal kunne udvides.

Et spørgmål om, hvorfor man har ændret den tidligere bebyggelsesprocent på 50% for skolens område, uden åbeskyttelsesområdet (som nævnt i udbudsmaterialet) til nu 23% for området incl. åbeskyttelsesområdet, var der ingen forståelig forklaring. Bekymringen gik på at kommunen har en ekstraordinær lokalplan, som går ud på at ændre det rekreative åbeskyttelsesområde 11.265 m2, på Allerslev Gl. Skole til et byudviklingsområde. Dette sker ved at bytte område status med et tilsvarende område i Osted Hestehave. En rigtig hokus pokus manøvre. Der var ingen forståelig forklaring på dette.

Modstanden mod den 8,5 m høje bygning mod Lejrevej, forstummede, da Louise Heebøll fra de nye ejere viste hvorledes det er besluttet at etablere bygningen, så den bliver under højdekvoten på Lejre Rådhus.

Faren for at de 28 biler, som om vinteren ikke vil kunne komme op ad den stejle indkørsel til Lejrevej, troede Ivan Mott ikke på, til trods for at det er fakta på vejene parallel med indkørslen har dette problem når der er sne og is om morgenen.

Sluttelig var der indsigelser mod at hovedbygningen skal udvides mod Gl. Byvej og at der skal etableres altaner, kviste og frontspicer på de bygninger som ligger klods op ad den 3 m smalle Gl. Byvej. Dette aht. at genboerne ikke pludselig bliver overbegloet.

Deadline for indsigelser til kommunen er torsdag den 23. august 2018


Jan Adeltoft/17. august 2018

13 views0 comments

Comments


bottom of page