top of page
  • lejreby.dk

Seniorfællesskab i Lejre By igen stoppet?

Updated: May 27, 2023

Nogle aktive seniorer her i Lejre By gik sammen med Gefion for at få etableret et senior bofælleskab med 50-100 senior boliger, specifikt for +55 årige borgere i lokalområdet.

De fik over 200 interesserede på kort tid.

Men igen igen er politikerne ligeglade, de ville måske kunne overveje max. 15 seniorboliger, hvilket selvfølgelig er bedre end ingenting, men ikke rækker til et bofællesskab.

Specielt Venstre gik til valg i november 2022, på at undtage seniorboliger, fra det 10 årige byggestop som samtlige politiske partier vedtog op til valget.

Men igen ser vi her, at en ting er valgløfter en anden ting er, når politikerne har opnået valg, så ser man stort på valgløfter.

Hvad er det, der sker, er politikere i virkeligheden blot magtmennesker, som gerne lover guld og grønne skove, for at blive valgt?

Hvorfor er de så uærlige og tavse, kunne det f.eks. for Venstre, evt. skyldes valgforbundet med De Konservative og Dansk Folkeparti eller at Venstre's bagland ikke ønsker seniorboliger, man kan tænke mange scenarier, når vi ikke får et klart svar, men tværtimod total stilhed.

Det kunne sluttelig være en fælles tværpolitisk aftale om, at seniorer hellere skal flytte ud af kommunen, da de forventes at blive økonomisk dyre at have, altså når seniorerne blive rigtig gamle. Jeg vil helst ikke tro dette er tilfældet, men når de alle er tavse som graven og også var tavse i den gamle kommunalbestyrelse, kunne man let få tanken.


Jan Adeltoft/28. februar 2023


145 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


thecontinuums1
Apr 24, 2023

The Continuum floor plan is a luxurious residential complex that offers its residents a lifestyle of comfort, luxury, and convenience. With its top-of-the-line amenities, spacious and well-appointed units, and eco-friendly features, it is a development that is sure to appeal to homebuyers who value quality living. Its prime location, surrounded by lush greenery and within close proximity to amenities, makes it an excellent choice for families, couples, and individuals who desire a serene living environment while still enjoying the conveniences of city living.

Like
bottom of page