top of page
  • lejreby.dk

Rynkebjerggårds 29 almene boliger ved Degnejorden vedtaget, indsigelser tromlet ned!

Updated: Apr 14, 2019


Disse ialt 8.341 m2 jord der fratrukket vej og fællesparkeringsplads normalt ville blive til 15 grunde/boliger på hver 450 m2 grunde, presses der nu 29 boliger ind på!!


Yes, desværre forventet blev alle indsigelser affærdiget. Hverken henvisninger til områdets DNA eller lovgivningsmæssige forhold gjorde indtryk. Tidligere lokalplan bliver ændret og den nye er vedtaget af det politiske flertal ved S, SF, C og LA.


Lokale seniorer kan ligeledes skyde en hvid pind efter håbet om at de vil få fortrinsret til boligerne - den aftale ligger i en syltekrukke.


At politikerne vil bygge almene boliger på 50 m2 er simpelthen for ringe og ikke Lejre værdigt.

At de bygger 29 boliger, hvor der traditionelt kun er plads til 15 boliger, er ren urbanisering her i vores hyggelige landsby.


Der er ikke demokrati i Lejre, men 1 dag hvert 4. år, den 21. november - kan vi vælge at udskifte nuværende politiske flertal (S, SF, C og LA) og håbe at nyt blod i højere grad vil se positivt på nærdemokratiet og ikke blot afholde høringer, de alligevel se stort på.


Jan Adeltoft/11. oktober 2017  

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page