top of page
  • lejreby.dk

Nu tror vi det lykkes at få fjernvarme til Lejre By

Udholdenhed og ikke tage et nej for et nej, men inddrage fjernvarmeeksperter som EON i beregningerne for, om fjernvarme kan blive en samfundsøkonomisk fordel i Lejre By, har båret frugt.
Siden Lejre kommune med FORS fravalgte Lejre By som egnet til fjernvarme, har vi 10 grundejerforeninger gået sammen om at få kommunen til at samarbejde med EON om at de, med deres ekspertise, kan gennemføre en second opinion på vores fjernvarme projekt.


Uanset at kommunalbestyrelsen ikke ville udskyde beslutningen om at Lejre By ikke længere skulle være egnet til fjernvarme, har kommunen og EON brugt ferien til at gennemføre denne analyse.


Resultaterne er meget lovende og vil blive offentliggjort på fjernvarme borgermødet den 6. september i kantinen på Allerslev Skole, men kommunen udsender snarest helt specifikt detaljer vedrørende mødet.


Men venligst sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 6. september, meget vigtigt for vor fremtid.


Jan Adeltoft/15. august 2023

279 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page