• lejreby.dk

Nu må Friskolen godt byde på skolen


Men de 50% bebyggelse er ikke ændret, nedrivning ej heller, senior bygningen er også fortsat til salg og en beslutning hvor 70% er baseret på økonomi gælder fortsat - hvor er nærdemokratiet henne :-(


Jan Adeltoft/14. oktober 2018

3 views0 comments

Recent Posts

See All