top of page
  • lejreby.dk

Lejre borgerne betaler kr. 30 mio. til Almene boliger, men må ikke bo i dem!


Ups, jeg var ikke klar over at de 180 almene boliger der er vedtaget i 2017 indebærer et kommunalt tilskud på kr. 25-30 mio., men når det ikke kommer de lokale til gode, hvorfor så bygge og bruge så mange penge af kassen?

Hvis i stedet der blev bygget andelsboliger, kunne pengene bruges anden god vis til borgerne!!


ca. 25. maj 2017

18 views0 comments
bottom of page