top of page
  • lejreby.dk

Knægter Lejre lokalpolitikere demokratiet?

Kære folkevalgt politiker,

Kender kommunalbestyrelsen til sandheden bag de sager I beslutter.

Her senest har vi fundet ud af at der ligger en kirkelig fredningsklausul på Allerslev Gamle Skole, her vedhæftet. Fredningsnævnet for Østsjælland har påtaleretten. Vi fandt den på en opslagstavle i Seniorhuset, så den må dermed også være kendt af politikerne i Økonomiudvalget og vel dermed også efterfølgende af kommunalbestyrelsen.

Den vigtigste del af Fredningsklausulen er:

"Under alle omstændigheder må kun foretages den for skolen nødvendige bebyggelse" - og det er jo ikke længere en skole.

Krake som er dem der har baseret deres tilbud og pris på, at der skal bygge flere bygninger på grunden, kan ifølge fredningen dog kun få max. 17 fremfor de 27 boliger, som Krake viser på deres website, men det kan jo være at de vil prøve at få fjernet kirkefredningen, hvilket hvis det var muligt, også vil kræve at kommunalbestyrelsen går ind for at fjerne en denne fredning.

Dvs. at tilbuddet fra Friskolen og ejendomsselskabet Krake ikke kan sammenlignes, hvorved Kommunalbestyrelsens beslutning tages på forkert grundlag!

Kender økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til denne fredning?

Vil politikerne i kommunalbestyrelsen stemme for at kirkefredningen skal fjernes?

Vi så, hvordan politikerne blot ændrede bestemmelser omkring lokalplaner etc. på Rynkebjerggård, men lovligheden af dette undersøges pt. af advokater og typisk har ingen af grundejerforeningerne der har indsendt indsigelser fået dialog eller respons overhovedet - men ser at det hu hej er vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Alt i alt føler vi som borgere at forløbet af Degnejorden, Rynkebjerggårds almene boliger og senest salget af Allerslev Gamle Skole er beslutninger som er imod hvad flertallet af borgerne ønsker. Det dokumenterer at samtlige politikere hænger sammen som ærtehalm og ikke har ønsket dialog, men stemmer som stemmekvæg 100% på økonomiudvalgets beslutninger.

Jeg har ikke selv skolesøgende børn, men går principielt ind for at at der altid skal være plads til anderledes tænkende skoler og iøvrigt er jeg imponeret over så mange jeg kender alene her i området der vil have børn i Friskolen og med de mang penge de har, skal de såmænd nok få bygget en, men praktisk var det at der lige var en skole her, man alligevel ville rive ned - hvor ideelt kunne det være (husk på de 2-300 nye familier, de skal både have børnehave og skole som da skal bygges - lyder dyrt!)   

Gad vide hvor meget der skal hastes igennem inden 31. december, uanset hvilke midler der må tages i brug.

Den igangværende Kernevelfærd kampagne med borgeren i centrum og større dialog, står i skarp kontrast til den manglende dialog - kampagnen virker desværre som et valgkamp tema.

Det vil glæde os, hvis politikerne har kommentarer eller svar på ovenstående eller skal vi fortsat høre på at der er tavshedspligt i Økonomiudvalget og at man kun må spørge borgmesteren og det er borgmesteren der svarer på kommunalbestyrelsens vegne og i indlæg i medierne giver lokal politikerne ALDRIG udtryk for deres meninger eller svarer på andre indlæg - er det dette demokrati der skal fortsætte endnu 4 år - eller skal der nye folk ind ? 

Beklageligvis konkluderede jeg fejlagtigt i starten at kirkeklausulen ikke var med i salgsmaterialet, men det er den, så det næste er om kommunalpolitikerne ligeledes har overset denne ene vigtige side, blandt de over 700 sider politikerne modtager ved hvert kommunalbestyrelsesmøde, som de skal tage stilling til eller om de blot siger at den sletter vi bare. 

På forhånd tak.

Med venlig hilsen Jan Adeltoft, formand Lejre-Allerslev Grundejerforening og mange andre borgere 23. oktober 2017


Skal skolebygningerne bruges til skole eller boliger?

Har økonomiudvalget set denne vigtige kirkefredningsklausul?

Har politikerne set denne kirkefredningsklausul?

Et konstruktivt indlæg for brugen af skolen til de unge, hvor Borgmester Carsten Rasmussen nu har øremærket salget til udbygning af den "nye" Allerslev Skole - nu får vi at se, for iflg. budgettet skal der også bygges børnehaver i både Kirke Hyllinge og Hvalsø samt ny hal i Kirke Hyllinge og pengene er ikke sat af i budgettet - så gad vide om indtægterne ved et eventuelt salg er brugt flere gange?

Utroligt at man kan budgettere for 2018 uden at man har de kr. 25 mio. med i anlæggesbudgettet til de almene boliger samt til børnehaver og hal - det er absolut ikke efter bogen, dvs. der er underskud fra dag 1 i 2018!!

- og hvad med en ekstra børnehave til Lejre By, når de 2-300 nye boliger er bygget i 2018 og 2019??

- alt er hovsa og fra hånden til munden, ingen ordentlig planlægning - politikerne bestyrer kr. 1,5 mia !

5 views0 comments

Comentários


bottom of page