top of page
  • lejreby.dk

Hvad blev status på det velbesøgte Skole borgermøde?

1. Den 6. februar indsendte kommunen til Fredningsnævnet mht. fredningsafklaring. Utroligt at det ikke blev gjort, inden skolen kom til salg.

2. Køberen har en købsklausul der indebærer, at hvis Fredningsnævnet fastholder fredningen og der ikke må bygges, kan handlen gå tilbage og iflg. borgmesteren er der ikke en plan B!

3. Salget skete på basis af vægtning 70% økonomi og 30% Vores Sted.

4. Der er ingen kommunal klausul om at bygningerne ikke må rives ned.

5. Idet grundkvoten (højden på Lejrevej) svinger fra 25 til 27,5 meter, må en evt. ny ejendom ikke være højere end 1 etage over Lejrevej. Dette vil kommunen kikke på.

6. Kommunen vil henstille til at lastbiler og tunge bygningsmaskine til Allerslev Gl. Skole, ikke kommer til at ødelægge asfalt og kloakker på den private Gl. Byvej.

Men køberen var god til at sælge kollektiv projektet og var indstillet på at:

- ikke bygge ud til Gl. Byvej, istedet modsat over imod Rådhuset

- ind- og udkørsel kommer til at ske fra Lejrevej og ikke fra Gl. Byvej

- give nuværende brugere fortsat adgang til gymnastiksalen, men der var ingen garanti, da det vil være dem, som flytter ind, der kommer til at bestemmer dette. 

Til trods for kun 1 uges mødevarsel og intet om mødet i medierne, var mødet velbesøgt og viser den store interesse og utryghed for hvad det reelt ender med.

Vi må konstatere at de 675 underskrifter for at bygningerne ikke bliver revet ned og at salget skulle være baseret på 70% Vores Sted og 30% på økonomi, har været forgæves - det er igen og igen lokaldemokratiets forhold i Lejre!

Men med Ivan Mott som formand for Teknik og Miljø burde der være en chance for større forståelse for bevaring af bygningerne, fredningen, dialog og øget informationsniveau. 

Jan Adeltoft/11. marts 2018


4 views0 comments

Comments


bottom of page