top of page
  • lejreby.dk

Hundehoveder, hængerøve, lusede amatører…


Det er min skuffende nytårshilsen til hele Lejre kommunalbestyrelse. Som personer kan I være søde og flinke, men professionelt er I ikke gode nok. I går mere op i politiske ambitioner, fremfor den manglende forståelse for vi borgere.

I de andre 49 landsbyer i kommunen er der sikkert mange eksempler på, hvor ringe lokal demokratiet er, men lad mig give nogle få eksempler her fra Lejre-Allerslev.

1. Degnejorden.dk udstykningen, hvor der normalt er plads til 45 boliger, presses der næsten 100 boliger ind - og bemærk 80% af borgerne stemte imod dette.

2. Til trods for at 80% af borgerne stemte for 1 – 1 ½ etage med saddeltag (flertallet af naboerne har 1 etage) skal der nu bygges næsten 100 boliger i 2 fulde plan med fladt tag.

3. I Lejre med 49 landsbyer er vi på landet, men politikerne ville som smagsdommere etablere fremtidens 50. landsby som Lejres flagskib for hvordan en landsby skal se ud. Til trods for 80% modstand, vælger de nu at urbanisere Lejre-Allerslev med en tætpakket bebyggelse, hvor de dermed siger hvorledes vore 49 landsbyer burde se ud! (læs mere på degnejorden.dk).

4. Hovsa, så blev der lige vedtaget at bygge + 35 almene boliger her i Lejre-Allerslev, rent faktisk har de vedtaget + nye 180 almene boliger i år, her i vor landkommune. Andelsboliger, som ellers vil tilgodese de lokale, ser de ikke som en mulighed. Naboerne er ikke hørt.

5. Den gamle Allerslev skole er på lukkede møder ligeledes ved at blive klargjort til at blive solgt, gad vide hvad dette indebærer af boliger. Naboerne er ikke hørt.

6. I går mere op i at bebygge - end at løse vore børns sikkerhed og den kaotiske trafik i området. I kom rent faktisk med en statistik som viste at der de næste 10 år kun ville være behov for + 3 P-pladser ved stationen, til trods for at der indenfor de næste par år vil være min. + 250 nye boliger og nok 500 indenfor 10 år, alene her i Lejre-Allerslev.

7. Alle kommunens kultur og forsamlingshuse skal nu samkøres, dvs. alle de dejlige lokale frivillige ildsjæle, bliver en saga blot, dette gælder også Felix – vor ellers hyggelige landkommune er ved at blive til enhver anden forstadskommune, hvor alt er centralstyret af kommunen. Det var vist ikke lige det vi så da vi blev en storkommune!

I har overhovedet ikke føling med vore ønsker, men føler jer højt hævet og kan gennemføre hvad I vil i hver af de 49 landsbyer, uden hensyntagen til landsbyens beboere - idet de kun repræsenterer måske mindre end 10% af Lejre kommunens vælgere.

Kære kommunalbestyrelsen, vågn op og se ikke jer sig selv som smagsdommere, men som formidlere af borgernes ønsker. Ved valget i november vælger vi ikke politikere, men personer der vil gøre noget for os, tænk over det - Godt Nytår!

Jan Adeltoft/9. januar 2017

12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page