top of page
  • lejreby.dk

Går Lejre ind for borgerdialog ?

Forgæves indsendte 10 Grundejerforeninger ønsket om, at få forklaring på hvorfor screeningen for fjernvarme i Lejre By området ikke inkluderede området øst for Lavringe Å, den 30. maj 2022 - til viceborgmester Grethe Saabye, som ansvarlig for varmeforsyningsplanen !

Herunder vort brev til Grethe Saabye.

Dette er den første henvendelse overhovedet nogensinde fra flertallet af alle husstande i Lejre-Allerslev og Højby, som kunne være interessante for fjernvarme.

Vi fik ingen bekræftelse på at kommunen havde modtaget vor e-mail og først da vi rykkede, fik vi et intetsigende svar den 14. juli, altså 6 uger efter..., helt ufatteligt og uforståeligt.


Grunden til vor fælles henvendelse skyldes at Lejre kommune havde offentliggjort at man ikke havde fundet grund til at gennemføre screening af området incl. øst for Lavringe Å og Højby, hvilket vi ikke kunne forstå, når vi kikkede på det screening kort et af vore medlemmer Lars Agerskov Christensen egenhændigt har udfærdiget (se nedenfor).

Her har du kommunens kortbaggrund for deres beslutning.

Her nedenfor har du vort kort, som viser hvor mange husstande, der kunne drage nytte af en fjernvarme løsning.

Status idag er kommunen fik udfærdiget en screening incl. øst for Lavringe Å og Højby, men som konkluderede at dette ikke ville være interessant og screeningen har ikke medtaget en evt. udnyttelse af spildevandet efter rensningsanlægget.


Vi er nu inviteret til møde med Grethe Saabye den 22. september, for underbygning af vore spørgsmål fra 30. maj, dvs. bl.a. bevæggrunde for beslutningen mht. at boliger øst for Lavringe Å og Højby - ikke er med i fjernvarmeplanen for Lejre Kommune.


Her de 10 grundejerforeninger, der står bag henvendelsen til Grethe Saabye.

Forløbet har ikke været kønt, men vi 10 grundejerforeninger ser positivt frem og ikke tilbage.


Jan Adeltoft/14. september 2022


36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page