top of page
  • lejreby.dk

Degnejorden, sidste borgermøde?


Hvorfor kan vi dog ikke på Degnejorden få samme byggehøjde og befolkningstæthed som nabo områderne?

Jan Adeltoft/21. december 2019

11 views0 comments
bottom of page