top of page
  • lejreby.dk

Degnejorden, årets hotte emne

Updated: Sep 4, 2022

På Lejre-Allerslev Grundejerforenings Generalforsamling var årets hotte emne Degnejorden.

Støtte til foreningens arbejde modtages med kyshånd på Mobile Pay 10720, med kr. 100/år for 2022 medlemsskab.

Ovenstående er lidt af et perspektiv skønmaleri og det ses nede fra Lavringe å, oppe ad stien til Møllerjorden. Der vil fortsat være ca. 125 m å-beskyttelseslinie.

Men alt er politisk vedtaget i lokalplanen, så selvom vi aldrig ser et byggeri oppefra i dette perspektiv, må og skal vi tro på det bliver pænt, ud fra hvad lokalplanen har tilskrevet.

Som det fremgår af nedenstående referat, har der i årets løb været over 50 skrevne dialoger med bl.a. Lejre Tekniske forvaltning. De væsentligste er nok:

  1. Udvidelse af vedtægterne for ikke igen at bliver afvist, som ankeberettiget ved klage over Teknisk Forvaltning manglende indsats på bl.a. miljøområdet. Med "æstetiske værdier" vil vi bl.a. sikre os at det smukke naturskønne Lejre, ikke bliver ødelagt af f.eks. grimme container ungdomsbyer, der måske kunne komme politiske tanker omkring, pga. byggestop.

  2. Degnejorden, fra omkring april næste år vil man kunne ansøge om boliger. For seniorer vil 1-plans boliger bliver på max. 80 m2 for kr. 10.000/mdl. Den tværgående cykelgangsti, har i oplægget krydsende biltrafik, Teknisk Forvaltning arbejder på en løsning. Træhusene er med indendørs varmepumper. Bygherre og entreprenør meget imødekommende og alle vil kunne henvende sig til Niels Jul Jacobsen i containerbyen, hvis der er problemer med støj, lys etc. på byggepladsen.

  3. Teknisk Forvaltning havde indført en ændring så vandafløb i vejen fremover ville være grundejerens ansvar frem til hovedkloakledningen nede i vejen, dvs. alle vedligeholdelsesudgifter, slamsugning, etc. desangående skulle grundejeren, selv stå for - på alle private veje. Efter en del dialog erkendte de, at det var en fejlfortolkning fra Teknisk Forvaltning. Dvs. alt er som det tidligere har været. Kun skal grundejeren ok sørge for at holde afløbsriste fri fra blade og jord. Her kan du se hele referatet fra Generalforsamlingen. Her kan du se regnskabet for 2021.


Jan Adeltoft/18. april 2022

600 views0 comments

Comments


bottom of page