top of page
  • lejreby.dk

Bygadens trafikløsning?

Trafiksikkerhed, ja tak!

Men vi skal passe på vores lokale erhvervsliv - siger Claus Jørgensen SF og Sine Gormsen S

Claus og Sine havde nedenstående fornuftige indlæg i Dagbladet 21. september 2022.


Bygaden i Lejre har længe været en farlig vej at færdes langs for borgere til fods eller på cykel. Mange mennesker krydser hver dag vejen i forbindelse med ærinder i bager og købmand eller på vej til og fra stationen via stisystemet. Og samtidig kører mange borgere igennem eller de parkerer i gaden i forbindelse med indkøb i butikkerne. Der køres nogle gange lidt for stærkt, og der opstår dagligt situationer i forbindelse med de mange parkerede biler langs vejen – situationer som opleves farlige, særligt af de gående eller cyklende borgere. Derfor er det nødvendigt at øge sikkerheden for alle borgere – og gerne med tiltag, der får effekt med det samme.

Når vi laver trafiksikkerhedsændringer i byrummet, skal det være gennemtænkt, også med hensyn til de berørte handelsdrivende. Sikkerheden er vigtig, men det skal også have høj prioritet at bevare handelsmulighederne i landsbyerne i kommunen. Butikkerne skaber liv, job, omsætning, mødesteder og landsbyånd. Vores bager og købmand i Bygaden har ligesom alle andre mindre butikker brug for, at borgerne nemt kan komme til og fra butikkerne, og dermed sikre indtjening, særligt i disse tider med energikrise og svimlende el-priser. Priser, der lige nu, lukningstruer præcis disse erhverv.

Bageren og købmanden i Lejre er blevet hørt i forbindelse med Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeris sag om trafiksanering i Bygaden. I sidste uge besluttede et flertal bestående af V og K, mod ønskerne fra de berørte parter, at trafiksaneringsprojektet skal gennemføres med opsætning af en række steler (pullerter) for at umuliggøre parkering tæt ved købmand og bager. SF stemte imod opsætningen af steler.

De planlagte steler ud foran bageren vil, ifølge ejeren af bageren, betyde, at der tabes omsætning. Mange håndværkere parkerer her deres biler med trailer eller andre større arbejdskøretøjer i de tidlige morgentimer for at købe morgenmad og frokost. Der er en risiko for, at de vil ophøre med at lægge vejen forbi bageren i Lejre, når de ikke må parkere.

SF og S mener, at der er truffet en forkert beslutning. Vi mener, at den kommende løsning skal sikre, at 1) bilister sænker farten, 2) bløde trafikanter kan krydse gaden på en sikker måde, 3) at parkering sker på P-pladsen ved købmanden, på P-arealet ud foran bageren eller ved Felix og 4) at bageren og købmanden fortsat kan drive forretning.

Det kan sikres ved, at det nuværende løsningsforslag med en forhøjet indsnævret kørebane ud for bager og købmand gennemføres uden steler. Alternativt kunne der etableres et fodgængerfelt med lysskiltning, uden steler samt en tydelig kommunikation om parkeringsmuligheder i Bygaden.

De to løsninger vil sikre, at bilister sænker farten og holder tilbage for krydsende borgere, samtidig med at kunder har nem adgang til købmand og bager. På den måde sikrer vi, at løsningen giver trafiksikkerhed, og mulighed for fortsat at drive erhverv i Bygaden, til gavn for alle Lejre borgere.


Jeg er for så vidt helt enig i Claus og Signes synspunkter, naturligvis skal vi passe på vore handlende og sikre dem overlevelse, hvilket den besluttede løsning ikke gør!!!


Men hvordan kan det være at forvaltning og politikere igen og igen gennemfører disse trafikale hovsa punktløsninger, uden at borgerne bliver inddraget, inden man gennemfører en løsning?


Vi har i flere år påpeget behovet for at man ser på den trafikale moras of hele området, dvs. lader borgerne kommer med forslag til alle de ting, som de hver især kunne foreslå. Det var netop denne borgerdialog, vi forventede ville blive bedre ved skiftet i kommunalbestyrelsen. Resultatet er desværre meget skuffende.


Vi har i Lejre-Allerslev Grundejerforening haft følgende trafikforslag på bordet, for området:

  1. Problemet er primært dem som kører for stærkt, typisk gennemkørende.

  2. Max. 20 km påbudstavler i Bygaden (som politiet kan retsforfølge)

  3. Meget forhøjet torv og anden belægning i området Købmand+hele det røde Bagerhus

  4. Fjerne købmandens udendørs område

  5. Fjerne fortove, i stedet male parkeringsområde

  6. Flytte cykler, etablere selvstændig Christiania cykel parkering

  7. Forbyde kørsel af børn til/fra Allerslev skole

  8. Opsætte 40 km påbudstavler indenfor alle landsbyskilte

  9. Etablere landsby skilte i Allerslev huse (fjerner noget af trafikken fra Ringstedvejen

Disse prisbillige forslag er kun et lille udpluk, prøv dog at etablere en sammenhængende plan for hele området - underforstået er endnu engang at de handlende også vil kunne se en fordel i den løsning som besluttes.

Kommunen har anskaffet et ganske godt software, specielt for borgerinddragelse og dialog. Hvorfor bruger kommunen ikke dette til at få alle borgere i tale, om dette lokalt specifikke problem, fremfor at det kun bliver til sporadiske usammenhængende grynt på Facebook?

Ikke blot borgere, men også forvaltning og politikere kan undervejs, i en sådan proces, komme med indspark. En løsning kommer ikke med en enkelt 2 timers høring, men gennem dialog og brainstorming.


Men tak til Sine og Claus for at de har påpeget det forkerte i den valgte trafikløsning, foretaget af en forvaltning og politikere, uden hensyntagen til borgerne og vore handlende.


Jan Adeltoft/21. september 2022

824 views0 comments

Σχόλια


bottom of page