top of page
  • lejreby.dk

Borgerne uden indflydelse på Frednings klausulen

Endnu engang vinder Lejre kommune over borgerne!

Ved hjælp af ganske dygtige advokater fandt kommunen et smuthul, så Kirkefrednings servitutten ikke bliver afgjort af en uvildig dommer ved fredningsnævnet (hvor vi kunne fremføre vore argumenter), men er afgjort af en administrativ kollega ved Miljøstyrelsen. De konkluderer at fredningen kun gælder Lejrevej 15a og ikke resten af Allerslev Gl. Skole - og beslutningen kan ikke ankes.

Som argument siger de at der ikke var noget matrikelkort med som bilag for Fredningsservitutten, og at træerne på Lejrevej alligevel hindrer udsigten til kirken. Dette til trods for at kortet var med ved fredningen af Gl. Byvej 2 samt Munkedammen 2, samme år som Fredning af Allerslev Gl. Skole og at der i andre afgørelser netop står, at bestående træer ikke har indflydelse på Kirkefrednings afgørelser.

Grundejerforeningen vil ikke bruge flere resuorcer på denne sag, men må konstatere, at til trods for at der i Kommuneplan fra 2017 står:

"Planlægges der større, samlede bebyggelser bør der i størst muligt omfang tages hensyn til kirkerne og indsigten til dem" - er kommunalbestyrelsen ligeglad med dette.

Sagen underbygger at kommunalbestyrelsens politisk magt er vigtigere end borgernes ønsker.

Vi skal videre og være gode og positive naboer til Bofællesskabet KRAKE, så vi byder dem velkommen til Lejre.

Jan Adeltoft/31. marts 2018


17 views0 comments

Comentários


bottom of page