top of page
  • lejreby.dk

Allerslev Gamle Skoles ændringer?


Til Allerslev Gl. Skole borgermødet den 16. august kl. 19 i Lejre Rådhus kantine, hvor lokalplan LK 61 er til debat - er her et overblik over området, hvor ændringerne bl.a. er at å beskyttelseslinien er udnyttet til nytte haver og drivhus. Besnærende, blot kan man være lidt bekymret om denne form for udnyttelse breder sig til alle steder hvor vi har en å beskyttelseslinie til naturen. Endvidere er der uklarhed om højden på bygning 2 ud imod Lejrevej, idet vi gerne vil undgå en 8,5 m høj facade på Lejrevej og hellere foretrækker Rådhus løsning højde kvoten. Se nedenstående PDF med hele lokalplanen, god læsning. Vedr. å beskyttelseslinien: https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/bygge-og-beskyttelseslinjer/soe-og-aabeskyttelseslinjen/ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/681


Jan Adeltoft/6. august 2018

5 views0 comments
bottom of page