top of page
  • lejreby.dk

Afbrænding af affald er ganske fornuftigt

Klimaløsning som sortering af affald for at reducere afbrænding er et tveægget sværd.

En interessant artikel, som påpeger at sortering af affald ikke nødvendigvis forbedre klimaet og reducere udledningen af CO2.


Jeg har siden vi begyndte at sortere affald ALDRIG brugt så mange plastikposer som vi gør nu.

Dertil kommer at jeg er vidende om at det meste plastik køres til Tyskland og bliver blandet med almindelig affald og derefter kørt tilbage til kraftværkerne som brænder det. Dette fordi disse kraftværker ikke må afbrænde plastik, men godt må brænde blandet affald og fordi vi har affaldslovgivningen, må vi ike i Danmark blande rest plastik med almindelig affald. Mere vildt kan det vel ikke blive.


Pga. vor sortering mangler kraftvarmeværkerne brændsel, hvorfor de importere kæmpe mængder af flis fra udlandet- hvilket er med til at øge produktionen af CO2.


Jo, klimatosserne :-) bør have noget at tænke over, uden at det skal misforståes, for selvfølgelig skal alle være med til at reducere vor CO2, men ovenstående viser at noget i lovgivningen går helt galt, når overblikket ikke kan følge med og vi kun tænker dansk reduktion, men f.eks. ikke europæisk.


Jan Adeltoft/



2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page