top of page
  • lejreby.dk

Ældre klippekort ikke sparet i København


I Lejre til gengæld er klippekort til de ældre trængende fjernet i 2020!!!

Hvad er det dog for en politik, hvis man ikke havde bygget alle de almene boliger, som de lokale borgere og seniorer alligevel ikke har fortrinsret til, havde vi undgået besparelserne!

Jan Adeltoft/21. oktober 2019


8 views0 comments
bottom of page